Naujas bendradarbiavimo įrankis – valdymo komitetas

  • 0 Comments
  • 1256 Views

Neseniai Vilniaus apskrities vyriausiame policijos komisariate, įgyvendinant Lietuvos policijos šakos kolektyvinę sutartį, įsteigtas valdymo komitetas, kuris nuotoliniu būdu buvo susirinkęs į pirmąjį posėdį. Šio komiteto veikloje dalyvauja ir Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo profesinės sąjungos (toliau – VAITĮPS) pirmininkas Vitalijus Jagminas bei jo pavaduotojas Martynas Drūlia.

Valdymo komitetas yra patariamojo pobūdžio įrankis, kurio nutarimai Vilniaus apskrities VPK yra patariamojo, rekomendacinio pobūdžio.

Pagrindinis šio komiteto uždavinys – spręsti iškylančias problemas, susijusias su tarnybos (darbo) sąlygomis, darbuotojų socialinėmis ir ekonominėmis garantijomis Vilniaus apskrities VPK,  bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, pasirašiusiais Lietuvos policijos šakos kolektyvinę sutartį.

Pasak V.Jagmino, tikimasi, jog komitetas prisidės prie socialinio dialogo tarp profesinių sąjungų ir Vilniaus vadovybės plėtojimo ir greitesnio darbuotojų problemų sprendimo.

Kovo pradžioje vykusiame pirmajame posėdyje buvo aptartos Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikalstamų veikų registravimo skyriaus problematika.

Kitas klausimas, kurį nagrinėjo Valdymo komitetas – Lietuvos policijos šakos kolektyvinės sutarties 32 p. numatytos pareiginės algos priemokos skyrimas darbuotojams, ilgą laiką atliekantiems kito darbuotojo funkcijas (kai pareigybės aprašyme nenumatytas pavadavimas).

Buvo siūloma priimti sprendimą, kad darbuotojui ar keliems darbuotojams, kuriems tenka atlikti kito kolegos, esančio vaiko priežiūros atostogose ar misijose, funkcijas, būtų skiriama priemoka.

Šiuo klausimu buvo daug diskusijų.

Nutarta Vilniaus apskr. VPK struktūrinių padalinių vadovų pasitarime informuoti padalinių vadovus apie Lietuvos policijos šakos kolektyvinės sutarties 32 p. numatytos priemokos, kai pavedamos atlikti ilgai funkcijų nevykdančių darbuotojų funkcijos, skyrimo galimybę bei pasiūlyti vadovams, įvertinus darbo krūvį ir esant objektyvioms priežastims, teikti motyvuotus prašymus Vilniaus apskr. VPK priedų ir priemokų komisijai svarstyti.

Valdymo komitete nutarta, kad Vilniaus apskrities VPK pateiks veikiančių komisijų sąrašą, į kurias profesinių sąjungų atstovai, taip pat ir VAITĮPS deleguos savo atstovus.

Kitas komiteto posėdis vyks balandžio pradžioje.       

administrator