Naujosios VĮ „Regitra“ valdybos ir darbuotojų atstovų susitikimas

  • 0 Comments
  • 1888 Views

Penktadienį įvyko VĮ „Regitra“ valdybos ir VĮ „Regitra“ darbuotojų profesinės sąjungos bei Darbo tarybos pirmininko susitikimas, kurį inicijavo VĮ „Regitra“ valdybos nepriklausoma narė, pirmininkė Orijana Mašalė. Jame be Valdybos narių dalyvavo VĮ „Regitra“ darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Evaldas Plokštys, Darbo tarybos pirmininkas Andrius Danilevičius.

(nuotraukoje iš kairės) „Regitra” Darbo tarybos pirmininkas Andrius Danilevičius, „Regitra” darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Evaldas Plokštys, „Regitra” Valdybos pirmininkė Orijana Mašalė.

Anot Valdybos pirmininkės O.Mašalės, neseniai suformuotos naujos Valdybos sudėties pagrindinis tikslas – įmonės rezultatas, tačiau jis neįmanomas be gerai besijaučiančio darbuotojo. Tad susitikimo tikslas – sužinoti kuo gyvena žmonės ir ką Valdyba galėtų padaryti, kad būtų geriau. Tokius susitikimus, pasak Valdybos pirmininkės O.Mašalės, ketinama rengti kartą per ketvirtį, siekiant žinoti kaip jaučiais darbuotojai ir siekiant, kad jie būtų patenkinti darbdaviu.

Pristatydamas situaciją, „Regitra“ darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Evaldas Plokštys padėkojo už pakvietimą susitikti.

Kaip vieną aktualiausią problemą,  kuriai reikia užkirsti kelią,  darbuotojų atstovai įvardino korupcijos apraiškas įmonėje ir teigė, jog tai kenkia įmonės reputacijai bei išsakė nuomonę, jog jų manymu šiai problemai spręsti skiriama per mažai pastangų.

Kitas klausimas, kurį kėlė profesinė sąjunga, transporto registravimo pokyčiai ir su tuo susijusios problemos, kai dėl dviejų programų naudojimo, pailgėjęs aptarnavimo laikas.

E.Plokštys priminė, jog kai vyko pokyčiai, atsirado savininko kodas keitėsi transporto registracijos procesas, su darbuotojais nebuvo tartasi, kaip jie įsivaizduoja procesus, ką būtų galima padaryti geriau, kad procesai vyktų greičiau. Todėl paprašė, rengiant kokius nors pokyčius, pasitarti su darbuotojais, nes naudodami kompiuterines programas ir dirbdami tiesiogiai jie tikrai turi įžvalgų, ką reikėtų padaryti, kad darbas vyktų sklandžiau.

Darbo tarybos pirmininkas A.Danilevičiaus pastebėjo,  jog per daugybę metų pasigedo vadovybės dėmesio darbuotojui, darbo krūvių mažinimui ir teigė, kad reikėtų pokyčių požiūryje į darbuotoją.

Profesinės sąjungos ir darbo tarybos atstovai (dalyvavo tik pirmininkai) pristatė kokia, jų nuomone, situacija įmonėje, ką būtina keisti, kokios problemos yra aktualios, bei pasidžiaugė geresne komunikacija su naujuoju Generaliniu direktoriumi.

Profesinė sąjunga akcentavo mažą atlyginimą ir pasiūlė, jog darbo užmokestis būtų susietas su MMA, kaip kad yra buvę įmonėje. Taip pat atkreipė valdybos dėmesį į prastą mikroklimatą ir darbuotojų savijautą darbe bei įvardino, kad darbas šeštadieniais neprideda motyvacijos, atima galimybę ilgiau pabūti su šeimomis ir vaikais.

Po susitikimo E.Plokštys teigė, jog vyko atvira ir nuoširdi diskusija, kurios metu aptartos viso aktualios „Regitra“ darbuotojams temos.

„Tai pirmas toks susitikimas su įmonės Valdybos nariais. Pirmą kartą buvome išklausyti ne tik Generalinio direktoriaus, bet ir Valdybos narių. Tikime, kad konstruktyvus valandos susitikimas duos abipusės naudos. Labai norisi, kad problemos, kurios darbuotojams, kelia neigiamas emocijas, būtų išspręstos. Valdybai, kuri mums pasirodė labai aktyvi ir besidominti įmonės veikla bei perspektyvomis, linkime sėkmingos veiklos ir tikimės tolimesnio bendradarbiavimo“,- sakė Evaldas Plokštys.

administrator