Neapibrėžti vertinimo kriterijai leidžia „nuskalpuoti“ net ir aukštus pareigūnus

  • 0 Comments
  • 853 Views

Policijos departamento vadovybė kalbėdama viešai mėgsta akcentuoti socialinį dialogą tarp Policijos generalinio komisaro ir jam pavaldžių pareigūnų.  Gyrimasis socialiniu dialogu atrodo keistai, kai paaiškėja, jog Generalinis komisaras Linas Pernavas net kelis aukšto rango policijos vadovus vertinimų procedūros metu įvertino tik patenkinamai.

Kodėl  aukšto rango vadovai, su kuriais, spėjame, vyko metinis pokalbis, buvo aptariamas darbo organizavimas, kryptys, siekiai ir lūkesčiai, staiga tapo nekompetentingi? Gal dialogo nė nebuvo?

Susiklosčiusios situacijos nesupranta nei pareigūnai, nei profesinių sąjungų vadovai, kurie teigia, kad patenkinamus įvertinimus gavusieji, atrodė, jog ir dirba gerai, ir su savo pareigomis bei užduotimis susitvarko, ir rezultatai jų geri.

Pasak Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininko Vitalijaus Jagmino, galimai, taip įvertinti tie vadovai, kurių nuomonė apie vykstančią policijos reformą, galėjo būti kitokia nei Policijos generalinio komisaro.

„Tokia situacija, kai vertinimams yra metamas neskaidrumo, neobjektyvumo šešėlis, yra bloga. Vertinimai turėtų būti objektyvūs, atsižvelgiant į pasiektus rezultatus, vertinant darbo organizavimą ir kitus, metinio pokalbio metu aptartus siekius ir uždavinius. Net jeigu ir iš tiesų minėtu atveju nuomonės tam tikrais politiniais klausimais galėjo nesutapti, dėl to pareigūnai negali būti nuvertinami, nesvarbu ar jie užima aukščiausius postus ar yra žemesnio rango darbuotojai“, – sakė VAITĮPS pirmininkas Vitalijus Jagminas.

Situacija, kai vienu metu keli aukšti pareigūnai įvertinami tik patenkinamai, nepaaiškinant motyvų, neatskleidžiant tikrų faktų „kodėl“ ir „už ką“, iš esmės bloga, nes pasak VAITĮPS pirmininko, formuojama žinia pareigūnams, kad nuvertinti galima bet kurį, neaiškiais motyvais.

Anot profesinės sąjungos pirmininko, jei aukštas pareigas policijos sistemoje užimantys vadovai įvertinami tik patenkinamai, ar tai nėra ir paties Generalinio komisaro kompetencijos, vadovavimo, darbo organizavimo spragos?

Kol kas šia tema jokių viešų Generalinio komisaro pasisakymų ir paaiškinimų negirdėti, o reikėtų, nes vienu metu patenkinamai įvertinti keli vadovai – rimtas signalas, kad kažkas aukščiausiame policijos vadovybės sluoksnyje yra negerai ir ten tikrai, panašu, trūksta dialogo. Tuo tarpu patenkinamai įvertinti pareigūnai bus arba įpareigoti tobulinti kvalifikaciją; arba jiems bus nustatytas 0,5 mažesnis pareiginės algos koeficientas pagal šio statuto priede šiai pareigybei nustatytą pareiginės algos koeficientų intervalą, tačiau ne mažesnį negu tai pareigybei nustatytas mažiausias pareiginės algos koeficientas, ir įpareigoti tobulinti kvalifikaciją.

 

administrator