Pamiršusieji etikos kodeksą gali likti be profsąjungos teisinės pagalbos

  • 0 Comments
  • 1261 Views

Socialinio tinklo Facebook grupė Pataisos pareigūnai ir darbuotojai 17 grupė, vieta, kur pataisos sistemos darbuotojai gali nevaržomi diskutuoti su tarnyba susijusiais klausimais. Tačiau klausimų aiškinimasis čia dažnai virsta karštu savo tiesos įrodinėjimu, kur nebelieka argumentų, imama svaidyti kaltinimus, nemandagius epitetus ir palyginimus.

Ir nors šią Facebook grupę administruojantis asmuo aiškiai išdėstė bendravimo taisykles, ne kartą priminė, jog už neetiškus pasisakymus komentatoriai bus baudžiami pagal grupės taisykles, tai negelbsti.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 straipsnis yra skirtas saviraiškos laisvei,  jame plačiai reglamentuota informacijos laisvė, kuri apima laisvę turėti įsitikinimus ir juos reikšti, teisę ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas, spaudos ir kitų informacijos priemonių laisvę. Laisvė reikšti įsitikinimus negali būti ribojama kitaip, tik įstatymu ir jei tai būtina apsaugoti žmogaus sveikatai, garbei ir orumui, privačiam gyvenimui, dorovei ar ginti konstitucinei santvarkai. Taigi, net laisvė reikšti savo nuomonę turi ribas.

Pasak Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos atstovė Sonatos Buzaitienės, laikinai vykdanti Alytaus skyriaus pirmininko pareigas, nesvarbu kokiai profesinei sąjungai priklausai, kokias pareigas užimi pataisos sistemoje, pirmiausia esi pareigūnas, tai reiškia, jog be Konstitucijos nuostatų kiekvienam galioja ir  Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymu dar 2019 metų birželį pasirašytas įsakymas „Dėl  pataisos pareigūnų, kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, etikos kodekso patvirtinimo“.

Šio kodekso 7.4 punktas teigia, jog „pastabas apie pastebėtas kolegų daromas ar padarytas klaidas pateikti korektiškai, esant poreikiui, suteikti pagalbą arba pateikti konstruktyvius siūlymus“, o 10 -, jog „darbuotojas, viešai reikšdamas savo nuomonę apie vadovus, pavaldinius, kolegas, visuomenės veikėjus ir kitus asmenis, visada turi išlikti objektyvus ir nešališkas, laikytis visuotinai pripažintų moralės normų bei etiketo reikalavimų“.

„Socialiniuose tinkluose bendravimo kultūrą kuriame patys, būtų šaunu, kad čia ne rietumėmės kaip katės, o konstruktyviai diskutuotume. Keista matyti, kai suklupus darbuotojui tuoj puolame jį prie kryžiaus kalti. Visgi manyčiau, kad turėtume būti vieningesni, etiškesni ir draugiškesni vienas kito atžvilgiu“, – kalbėjo S.Buzaitienė.

Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Kęstutis Pauliukas apie neetiškus komentarus ir piktus komentatorius sakė, jog profesinė sąjunga laikosi pozicijos ir primena nariams, kad komentarai socialiniame tinkle neturi žeisti kito žmogaus garbės ir orumo bei turi būti etiški.

„Esame nusprendę, jei mūsų profesinės sąjungos nariui nepagarbiai, ar įžeidžiai pakomentavus kolegą, jo veiklą ar pan. socialiniame tinkle kiltų teisminis ginčas, profesinė sąjunga jo negintų ir teisinės pagalbos tokiu atveju nesuteiktų. Esame už atviras, karštas, gilias diskusijas visur: ir įstaigose, ir socialiniuose tinkluose, bet kolegų niekinimo, žeminimo, patyčių kultūros netoleruosime ir teisinės pagalbos tokiais atvejais piktiems komentatoriams neteiksime“, – sakė K.Pauliukas.

administrator