Pareigūnai reabilituoti, bet…

  • 0 Comments
  • 429 Views

Pareigūnų vertinimo procedūra iškėlė klausimus: kas lemia galutinį pareigūno įvertinimą, kaip išvengti subjektyvumo, kodėl pareigūnai nesupažindinami su metinėmis užduotimis ir galimybėmis jas įgyvendinti.

Kaip ir kiekvienais metais Alytaus pataisos namuose vyko eilinis pareigūnų vertinimas.

Dar  prieš vertinimo procedūrą  Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinę sąjungą (toliau – LRITĮPS) pasiekė žinia, jog Saugumo ir valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas G.G. net 7 vienos pamainos jaunesniuosius specialistus, savo pavaldinius, už 2018 metų tarnybą įvertino patenkinamai.

Balandžio mėnesį šie pareigūnai, siekdami būti įvertinti geriau, t.y. „gerai“, dalyvavo komisijos vertinime.Vertinimo komisijoje dalyvavo ir LRITĮPS atstovė.

Klausimų dėl trečdalio vienos pamainos pareigūnų įvertinimo „patenkinamai“ kilo ne tik profesinei sąjungai, bet ir komisijoje dalyvavusiems nariams.

Komisija išsiaiškino, jog vertindamas savo pavaldinius, vadovas rėmėsi tokiais kriterijais kaip kvalifikacijos tobulinimas ar draudžiamųjų daiktų iš nuteistųjų paėmimas ir pan. Analizuodama kiekvieno pareigūno atvejį, komisija pastebėjo, jog vienu žemiausių balų įvertintieji ir tobulinosi, ir draudžiamųjų daiktų rado bei paėmė iš nuteistųjų, ir kitas pareigas atliko tinkamai. Todėl žemas pareigūnų įvertinimas „patenkinamai“ buvo pakeistas į „gerai“.

Prieš komisiją stoti teko ir pareigūnus prastai įvertinusiam padalinio vadovui, mat jį tiesioginis vadovas įvertino labai gerai bei pasiūlė pakelti 0,5  koeficientą, pagal kurį yra skaičiuojamas darbo užmokestis. Komisija šio pareigūno vertinimą paliko tokį, kokį pasiūlė jo vadovas.

„ Kuriozinė situacija, padalinio vadovas, kurio vertinimu 30 proc. jo pavaldinių dirbo prastai, nes jis taip juos įvertino, pats sulaukė puikaus įvertinimo ir atlyginimo pakėlimo. Juk padalinio vadovų viena iš užduočių – organizuoti pamainos darbą ir tai daryti ne bet kaip, o gerai ir labai gerai. Taigi, jeigu jo pareigūnai „nesusitvarkė“ su užduotimis, vadovas negali būti vertinamas labai gerai. Daug klausimų kyla ir dėl paties vertinimo, kodėl, nors faktai ir rezultatai bylojo, jog pareigūnai dirbo gerai, padalinio vadovas juos vertino žemesniu balu? Kai blogai žaidžia futbolo komanda, keičia ne komandos narius, o trenerį. Padalinio vadovas turi dirbti komandinį darbą ir vertinti savo pavaldinius, o ne žlugdyti. Mes įstaigos vadovo, o jeigu reikės ir Kalėjimų departamento, reikalausime šioje istorijoje minimo padalinio vadovo atsakomybės, t.y. kad jam būtų surengta neeilinė atestacija“, – situaciją komentavo LRITĮPS pirmininkas Kęstutis Pauliukas.

Nors pareigūnai reabilituoti, o prastas jų darbo vertinimas pakeistas į teigiamą „gerai“, situacija verčia susimąstyti apie pačios procedūros netobulumą ir paliktas spragas.

Pasak K.Pauliuko, vertinimo procedūra būtų kur kas sklandesnė ir skaidresnė, jeigu pareigūnai metų pradžioje būtų supažindinami su metinėmis užduotimis, turėtų galimybę jas aptarti su savo vadovu, įvertinti jų įgyvendinimo galimybes. Taip pareigūnai žinotų aiškius kriterijus, kuo remiantis jie bus vertinami ateinančiais metais ir kokių lūkesčių turi jų vadovai.

administrator