Pareigūno vertinimą nulėmė nepagrįsta prokuroro nuomonė

  • 0 Comments
  • 1556 Views

Nepagrįsta įsižeidusio prokuroro nuomonė buvo  lemiama vertinant Druskininkų policijos komisariato veiklos skyriaus tyrėjo  veiklą. Pareigūnui ne tik teko pasitikrinti sveikatą, kad įrodytų, jog jo psichologinė ir emocinė sveikata yra stabili, bet ir beveik dvejus metus minti teismų slenksčius.

Byla baigta. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas paliko nepakeistą Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. lapkričio 20 d. sprendimą, kuris panaikino 2017 m. balandžio 10 d. Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Alytaus AVPK) pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sprendimą ir įpareigojo Alytaus AVPK iš naujo atlikti veiklos skyriaus tyrėjo tarnybinės veiklos vertinimą už 2016 metus.

Pažeistas profsąjungos nario teises gynė profsąjunga

„Tik aktyvus tiek pareigūno, tiek profesinės sąjungos veikimas, teisininko profesionalumas padėjo pasiekti rezultatų ir laimėti bylą. Bylos laimėjimas Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme mums dar nereiškia visiškos pergalės. Dabar svarbu atkurti pažeistas teises ir kompensuoti pareigūnui praradimus, nes už 2016 metus, Alytaus AVPK metinių vertinimų komisijai palikus jo veiklos vertinimą tik gerai, pareigūnui nebuvo pakeltas koeficientas, t.y. nepadidėjo jo darbo užmokestis, o po minėto posėdžio praėjo jau daugiau kaip dveji metai“, – po teismo paskelbto sprendimo sakė Lietuvos policijos profesinės sąjungos (toliau – LPPS) pirmininkė Roma Katinienė.

Kreipėsi į teismą, nes buvo įvertintas subjektyviai

Primename, kad  Alytaus AVPK Druskininkų policijos komisariato veiklos skyriaus tyrėjas prieš dvejus metus kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Alytaus AVPK pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sprendimą ir įpareigoti iš naujo atlikti jo tarnybinės veiklos vertinimą už 2016 metus. Į teismą jis kreipėsi dėl, jo manymu, neteisingo tarnybinės veiklos vertinimo, kai komisija priėmė sprendimą pareigūno veiklą įvertini „gerai“.

Anot pareigūno, tik „gerai“, jis buvo įvertintas nesant  jokių rimtų priežasčių, o vertinimo komisijos sprendimą lėmė išankstinės nuomonės.

„Nebuvau įvertintas dėl vienintelės aplinkybės – susikirtus mano ir Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokuroro Antano Baranausko nuomonėms dėl procesinių veiksmų ikiteisminio tyrimo byloje“, – sakė teismą laimėjęs pareigūnas.

Ši istorija prasidėjo prieš veiklos vertinimo procedūrą, kai veiklos skyriaus tyrėjo ir prokuroro nuomonės dėl procesinių veiksmų ikiteisminiame tyrime išsiskyrė. Pajutęs, jog nenuolaidžiavimas prokurorui, geruoju nesibaigs ir gali virsti pareigūno kaltinimu dėl ikiteisminio tyrimo vilkinimo, Druskininkų veiklos skyriaus tyrėjas dar 2017 m. vasario 2 d. raštu apie tai informavo  policijos komisariato viršininką, o po kelių dienų ir vyriausiojo prokuroro pavaduotoją, tačiau tai sukėlė prokuroro Antano Baranausko įsiūtį.

Po ginčo su prokuroru – tarnybiniai patikrinimai

Netrukus,  2017 m. vasario 14 d., tyrėjui buvo pradėtas tarnybinis patikrinimas dėl neįvykdytų prokuroro nurodymų ikiteisminio tyrimo byloje.

Nors tarnybinio patikrinimo išvadoje ir buvo konstatuota, jog pareigūno veiksmuose nebuvo nustatyta tarnybinio nusižengimo sudėtis, nepaisant to, joje daugiausia dėmesio buvo skiriama pareigūno asmenybės, veiksmų analizei, fizinės ir psichinės sveikatos būklės įvertinimui. Akcentuotas pareigūno principingumas, impulsyvumas, polinkis pervertinti savo galimybes.

Suabejota prokuroro kompetencija

Dėl Alytaus prokuratūros prokurorų veiksmų, keliančių abejonių dėl prokurorų profesinės etikos nuostatų ir principo paisymo, LPPS kreipėsi į Generalinę prokuratūrą.

Profesinės sąjungos atstovai kėlė prokuroro kompetencijos klausimą bei tai, kad siekiama dangstyti prokuroro neveikimą, nesinaudojimą ar nemokėjimą naudotis Integruota baudžiamojo proceso informacine sistema (IBPS), tokiu būdu vilkinant ikiteisminį tyrimą, o prokuroro nurodymai atlikti tam tikrus veiksmus, anot profsąjungos atstovų,  gali būti vertinami kaip siekis pridengti paties prokuroro ne kompetenciją ir procesinių veiksmų neatlikimą profesinės sąjungos nario sąskaita.

Generalinė prokuratūra pripažino, kad  prokuroras A.Baranauskas neteisingai suprato Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) reikalavimus, kas patvirtino, kad ikiteisminio tyrimo pareigūno žinios yra pakankamos ir nekeliančios abejonių, o prokuroro išsakyta nuomonė yra tik bandymas pridengti savo paties ne kompetenciją.

Vertinimo procedūra buvo neobjektyvi ir šališka

Profesinė sąjunga dėl pareigūnui atlikto tarnybinio patikrinimo kreipėsi ir į Policijos departamentą.

Policijos departamento Imuniteto valdybos tarnybinio patikrinimo išvadoje taip pat konstatavo, jog vertinant pareigūno veiksmus dėl BPK normų taikymo, buvo padarytas neteisingas ir klaidingas pastarojo veiksmų įvertinimas, nepagrįstai konstatuota, jog pareigūnas padarė tarnybinį nusižengimą. Taip pat, jog Druskininkų policijos komisariato viršininko išsakyti teiginiai dėl pareigūno  netinkamos psichologinės – emocinės būklės yra asmeninė nuomonė, kuri yra visiškai priešinga atlikto tyrimo metu nustatytoms aplinkybėms.

Tačiau visos šios išvados buvo padarytos jau po veiklos vertinimo procedūros.

„Skandalas“ , kai veiklos skyriaus tyrėjas išdrįso ginti savo nuomonę, nepaisant prokuroro įgeidžių, dėl ikiteisminio tyrimo veiksmų, turėjo įtakos po šių įvykių sekusiai veiklos vertinimo procedūrai, kurioje komisija staiga suabejojo  iki tol „labai gerai“ vertinto veiklos skyriaus tyrėjo kvalifikacija ir kompetencija.

Teismas nusprendė, jog Alytaus AVPK tarnybinės veiklos vertinimo komisija buvo subjektyvi ir nesugebėjo tinkamai, visapusiškai nagrinėti pareigūno veiklos bei objektyviai jį įvertinti, todėl ji privalės pareigūno veiklą  įvertinti iš naujo, ir, tikimės, šį kartą –  objektyviai.

 

administrator