Policijos ir Viešojo saugumo tarnybos sujungimas žalingas abiem tarnyboms ir valstybei

  • 0 Comments
  • 3138 Views

Pareigūnų profesinės sąjungos nepritaria inicijuojamai naujai reformai ir teigia, kad siekdama integruoti Viešojo saugumo tarnybą (toliau – VST) į policiją, Vidaus reikalų ministerija taip dangsto savo neveiklumą ir padarytas klaidas, kontroliuojant ir koordinuojant šios tarnybos veiklą. Viešojo saugumo tarnybos prijungimas prie policijos, profsąjungų nuomone, bus žalingas abiem tarnyboms.

„Reformai nepritariame, nes iki šiol neišgirdome nei vienos priežasties, kodėl reikėtų tai daryti ir kokią naudą sujungimas duos pirmiausia pareigūnams, visuomenei, valstybei?“ – sako Lietuvos policijos profesinės sąjungos (toliau – LPPS) pirmininkė Roma Katinienė.

Anot LPPS pirmininkės, Viešojo saugumo tarnyba ir policija – dvi, tiek funkcijomis, tiek pareigūnų parengimu ir skaičiumi, tiek paskirtimi valstybėje, skirtingos tarnybos.

Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai saugo ir konvojuoja nuteistuosius ir suimtuosius, likviduoja konfliktines situacijas laisvės atėmimo vietose, prireikus palaiko viešąją tvarką masinių renginių metu, užtikrina svarbių valstybės objektų apsaugą, užtikrina viešąją tvarką ekstremalių ir ypatingų situacijų atvejais, privalo ginti valstybę karo metu.

Pasak Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (toliau – VAITĮPS) pirmininko Vitalijaus Jagmino,  siekis Viešojo saugumo tarnybą prijungti prie policijos, neapgalvotas ir pavojingas.

„Viešojo saugumo tarnyba vykdo specifines, svarbias valstybei funkcijas. Ji ne tik saugo strateginius valstybės objektus tokius, kaip Suskystintų dujų terminalas, atominė elektrinė, radioaktyvių atliekų aikštelė, bet vykdo ir kitas svarbias funkcijas. Viešojo saugumo tarnyba –  yra ginkluotųjų pajėgų dalis, todėl jos silpninimas, o prijungus prie policijos, taip ir nutiks, žalingas valstybei“, – sako VAITĮPS pirmininkas.

 Kad tarnybų sujungimas naudos neatneš teigia ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (toliau – LRITĮPS) pirmininkas Kęstutis Pauliukas.

„Kodėl tarnybą, kuri gerai dirba, yra visapusiškai pasirengusi įvairioms nestandartinėms situacijoms, prireikė išdraskyti. Ši reforma, kaip ir daugelis prieš tai buvusių kitose tarnybose atneš tik žalos. Tai pajusime vos tik ji bus pradėta – jos metu prarasime dalį gerai pasiruošusių, apmokytų pareigūnų. Ir tai didelė problema, kai pareigūnų trūksta kone visose struktūrose.  Viešojo saugumo tarnybos funkcijos, uždaviniai ir pasirengimas juos vykdyti yra vieni, jei ji taptų policijos dalimi, labai nesinorėtų prognozuoti, bet manau  turėtų vykdyti daugiau pareigų kaip policininkai“, – teigė LRITĮPS pirmininkas.

Anot R.Katinienės, jeigu tikimasi, kad prie policijos prijungus 855 Viešojo saugumo tarnybos pareigūnus situacija policijoje pagerės, klystama.

„Tai situacijos policijoje neišgelbės , o jos nesuvaldžius, kai prijungimo metu VST paliks nemaža dalis pareigūnų, nukentės ir VST funkcijų vykdymas, nes dalis jų bus perduotos policijai, dalis – Kalėjimų tarnybai, kuri ir pati po reformų išgyvena krizę – darbuotojų trūkumą, prastą mikroklimatą, didžiulį darbo krūvį. Ar reformos sumanytojai pagalvojo, kad galimas darbuotojų pasitraukimas ne tik iš VST, bet ir policijos? Policijoje apie 50% pareigūnų sudaro moterys, perėmus VST funkcijas, tarp kurių ir riaušių malšinimas bei pareiga tėvynei karo atveju veikti kaip ginkluotųjų pajėgų dalies vienetui,  reikalauja ir ypatingo fizinio bei taktinio pasirengimo, ir tai gali neatrodyti viliojančiai policijos pareigūnams, todėl neatmestina, jog galimas darbuotojų pasitraukimas arba perėjimas į kitas statutines struktūras, kuriose mažiau eksperimentuojama“, – teigė R.Katinienė.

VAITĮPS pirmininkas teigia, jog reformą sumanyti ir pagrįsti būtinybę ją įvykdyti daug fantazijos nereikia, kur kas sudėtingiau pasiekti teigiamą, valstybei naudingą rezultatą, o jo nebus, policija liks tokia, kokia buvo – pusiau neįgali, o VST silpnės, nors šiuo sudėtingu geopolitiniu laikotarpiu ją reikėtų stiprinti ir motyvuoti. Todėl toks eksperimentavimas su veikliomis ir naudingomis valstybei tarnybomis, anot V.Jagmino,  – nusikalstamas.

VAITĮPS pirmininkas mano, jog policija nepraturtės pareigūnais, kurių ir taip labai trūksta, o valstybė dar ir patirs nemažų nuostolių dėl per reformą išaugusių VRM pensininkų gretų.

„Žodis reforma yra tiesiog ant bangos, bet gal laikas stabtelėti ir pirmiausia išmokti valdyti pokyčius, o tada juos daryti tam, kad kurtume efektyvesnes, tiek patiems pareigūnams patrauklesnes, tiek visuomenės lūkesčius labiau atitinkančias tarnybas. Šiandien, atsižvelgiant ir i geopolitinę situaciją, tarnybą, kuri yra ginkluotųjų pajėgų dalis, reikia stiprinti. Jei joje yra problemų, jas reikia spręsti, o ne naikinti“, – teigė LPPS pirmininkė.

Pareigūnus atstovaujančios profesinės sąjungos mano, jog negalima eksperimentuoti saugumu, jos nepritaria Viešojo saugumo tarnybos prijungimui prie policijos ir mano, kad tarnybą būtina stiprinti ir skirti jai daugiau dėmesio.

administrator

Leave A Comment