Policijos vadovybė turėtų siekti įgyvendinti susitarimus, o ne „sabotuoti“ juos

  • 0 Comments
  • 1174 Views

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija išaiškino, kad kolektyvinių sutarčių taikymas tik darbuotojams ar tik valstybės tarnautojams – profesinės sąjungos nariams – nepažeidžia lygiateisiškumo principo. Papildoma apmokama atostogų diena profesinių sąjungų, pasirašiusių Nacionalinį susitarimą, nariams turi būti  taikoma.

Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga (toliau – VAITĮPS), gavusi informaciją, jog kai kuriems profesinės sąjungos nariams atsisakoma skirti papildomą apmokamą kasmetinių atostogų dieną, kaip tai numato praėjusių metų lapkričio 5  d. pasirašytos  Nacionalinės kolektyvinės sutarties (toliau – Sutartis) 7 punktas, kreipėsi į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją.

Vilniaus apskrities policijos vadovybė atsisakydama skirti papildomą apmokamą atostogų dieną argumentavo, jog suteikdama ją, pažeistų lygiateisiškumo principą kitų karjeros valstybės tarnautojų,  kurie nėra profesinės sąjungos nariai, atžvilgiu.

Tokiais argumentais suabejojusi VAITĮPS kreipėsi į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, prašydama išaiškinti, kam minėta nuostata turi būti taikoma ir ar Sutarties taikymas tik profesinės sąjungos nariams pažeistų lygiateisiškumo principą.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija išaiškino, kad kolektyvinių sutarčių taikymas tik profesinės sąjungos nariams nepažeidžia lygiateisiškumo principo.

Kad Nacionalinės kolektyvinės sutarties nuostatų taikymas profesinės sąjungos nariams nėra lygiateisiškumo principo pažeidimas supranta ir  profesinės sąjungos.

2017 m. liepos 1 d. įsigaliojusio Darbo kodekso kolektyvinių sutarčių teisinio reguliavimo, kuriame įtvirtinama bendra taisyklė, kad kolektyvinės sutartys yra taikomos tik darbuotojams, profesinės sąjungos nariams, tikslas – skatinti darbuotojų narystę profesinėse sąjungose, nes tik  stiprios ir reprezentatyvios profesinės sąjungos gali tinkamai dalyvauti kolektyvinėse derybose ir sudaryti darbuotojų interesus ir poreikius atliepiančias kolektyvines sutartis. Toks tikslas atitinka ir Septynioliktos LR Vyriausybės programos 117.8 punktą, kuriame nurodoma, kad Vyriausybė skatins žmonių įsitraukimą į profesinių sąjungų ir asociacijų veiklą.

„Linkiu, kad policijos vadovybė, pagaliau, nebebijotų įgyvendinti priimtų teisės aktų. Nenoras vykdyti  Nacionalinio susitarimo su profesinėmis sąjungomis, kuriam pritarė ir „palaimino“ Vyriausybė, menkina patį susitarimą. Siekis ieškoti dirbtinų kliūčių yra visiškai nesuprantamas“, – kalbėjo VAITĮPS pirmininkas Vitalijus Jagminas.

VAITĮPS kreipėsi raštu, kad Vilniaus apskrities policijos vadovybė nebeinterpretuotų teisės normų ir suteiktų apmokamą atostogų dieną tiems darbuotojams, kurie yra Profesinių sąjungų, pasirašiusių Nacionalinę kolektyvinę sutartį, nariai.

„Manome, kad Vilniaus AVPK vadovybė gavusi Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išaiškinimą, pradės taikyti Nacionaliniame susitarime įtvirtintas nuostatas“, – sakė V.Jagminas.

Pasak Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (toliau – LRITĮPS) pirmininko Kęstučio Pauliuko, tokiu sprendimu Policijos departamento vadovai eilinį kartą pademonstravo nepagarbą socialiniams partneriams bei teisės viršenybei.

„Policijos departamentas ne pirmą kartą ignoruoja su Vyriausybe pasirašytus susitarimus, kuriais bent iš dalies gerinama tarnautojų padėtis. Tokia departamento pozicija parodo nenorą siekti socialinio dialogo bei profesinių sąjungų ignoravimą. Tenka apgailestauti, kad Policijos departamentas tapo „valstybe valstybėje”, kurioje laisvai interpretuojami ir taikomi LR teisės aktai. Pasigendame ryžtingos vidaus reikalų ministerijos pozicijos šiuo klausimu bei asmeninės policijos departamento vadovų atsakomybės“, – situaciją komentavo LRITĮPS pirmininkas K.Pauliukas.

administrator