Profesinės sąjungos įtikino Teisingumo ministrą, rezultatas – geresnės kelionės išlaidų kompensavimo sąlygos

  • 0 Comments
  • 457 Views

Praėjusią savaitę, kovo 4 d.  Vidaus reikalų ministras, suderinęs su Teisingumo ir Finansų ministrais,  pasirašė įsakymą „Dėl vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu ar asmeniniu transportu tarnybos tikslais, važiavimo išlaidų kompensavimo ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos reikmes ar pobūdį vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, kelionės išlaidų apmokėjimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Šis įsakymas labai svarbus bausmių vykdymo sistemos pareigūnams, kurie, pagal įsigaliojusią naują kelionpinigių mokėjimo tvarką, gaus didesnę kompensaciją nei kitų tarnybų pareigūnai už patiriamas kelionės išlaidas vykstant į darbą ir iš jo, tai yra 174 eurų per mėnesį.

Įsakymo 2.2.3. papunktyje nustatyta, jog „ vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, kurie tarnybą vykdo Lietuvos Respublikos teisingumo ministro valdymo srities statutinėse įstaigose ir kurie pagal tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu ar asmeniniu transportu tarnybos tikslais, taip pat kurie pagal tarnybos reikmes ar pobūdį keleiviniu ar asmeniniu transportu vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, išskyrus taksi, maksimalus kelionės išlaidų kompensacijos dydis vienam vidaus tarnybos sistemos pareigūnui per vieną mėnesį yra 1 Lietuvos Respublikos Seimo patvirtinto atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio“.

Pasak Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (toliau – LRITĮPS) pirmininko Kęstučio Pauliuko, priėmus naują vidaus tarnybos statutą, turėjo keistis ir kelionės išlaidų kompensavimo tvarka, ji turėjo įsigalioti daug anksčiau. Deja, laukti teko net iki šių metų kovo.

Anot LRITĮPS pirmininko,  buvęs Kalėjimų departamento direktorius  nerodė iniciatyvos spręsti šią problemą, taip pat nebandė iškovoti pareigūnams geresnių sąlygų. Gal todėl, šių metų pradžioje gimė visiškai bausmių sistemos pareigūnams nenaudingas įsakymo projektas, kuriame numatyta, jog visiems vidaus tarnybos pareigūnams būtų taikomas panašus kelionės išlaidų kompensavimo mechanizmas. Projekte atsirado ir kompensacijos „lubos“, ko anksčiau bausmių vykdymo sistemoje nebuvo.

Teisingumo ministerija, pasiteiravus dėl „lubų“,  teigė, jog jos yra privalomos.

Pasak LRITĮPS pirmininko, paaiškėjus, jog  pasirenkamas  kompensavimo taikant „lubas“ principas, teko įrodinėti, kodėl tokiu atveju bausmių sistemos pareigūnams turėtų būti numatyta kompensacija su „lubomis” 180 eur.

LRĮTĮP ir Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos dėjo daug pastangų, kol pavyko, kartu su Teisingumo ministerijos Administracinės ir baudžiamosios justicijos departamento Bausmių vykdymo sistemos skyriaus vedėju Mariumi Rakšteliu įtikinti Teisingumo ministrą Elviną Jankevičių, kad jis nepasirašytų ir nepritartų siūlomam projektui ir neblogintų  bausmių sistemos pareigūnams sąlygų, nes pateiktas projektas  buvo dar blogesnis nei tuo metu galiojantis.

Teisingumo ministras išgirdo LRITĮPS ir VAITĮPS prašymą bei argumentus, parengto projekto nepasirašė ir, atsižvelgdamas į profesinių sąjungų išsakytas pastabas, pateikė savo pasiūlymus.  Teisingumo ministrui teko praeiti tikrai nelengvą įtikinėjimų kelią, bet jis neatsitraukė ir pasiekė, kad projektas būtų pakoreguotas bausmių sistemos pareigūnų naudai.

„Esame labai dėkingi ir Teisingumo ministrui E.Jankevičiui, ir Bausmių vykdymo sistemos skyriaus vedėjui M.Rakšteliui, išgirdusiems mus ir  įdėjusiems labai daug darbo, sprendžiant  pareigūnams opią problemą“, – sakė K.Pauliukas.

Kai pagaliau kovo 4 d. buvo patvirtintas minėtas įsakymas dėl išlaidų kompensavimo, LRITĮPS pirmininkas negailėjo kritikos kai kurioms profesinėms sąjungos, kurios dėl pareigūnų nepakrutino nė piršto.

„Daug yra profesinių sąjungų Lietuvoje. Tik kartais kyla klausimas, kam kai kurios jų sukurtos ir ar iš tiesų atstovauja savo nariams. Juk profesinių sąjungų misija ne kalėdinės dovanėlės ar išvykos prie jūros, jos turėtų ginti savo narių teises ir atstovauti juos, kad jų darbo sąlygos būtų geresnės. Šįsyk kovojant dėl bausmių vykdymo pareigūnų, pasigedau kai kurių profesinių sąjungų aktyvumo.“-sakė Kęstutis Pauliukas.

 

administrator