Profsąjunga: „Šakos sutartyje socialinis paketas profsąjungos nariams privalomas“

  • 0 Comments
  • 1320 Views

Rugsėjo 23 dieną Kaune vyko apskritojo stalo diskusija – mokymai „Profesinių sąjungų ir darbdavių bendradarbiavimo modelis vystant socialinį dialogą“, kuriame dalyvavo Kauno apskrities policijos pareigūnai. 

Pasak Lietuvos policijos profesinės sąjungos (toliau – ir LPPS) pirmininkės Romos Katinienės, apskritojo stalo diskusijoje daug dėmesio skirta Šakos kolektyvinės sutarties projektui ir šiuo metu vykstančioms deryboms.

Diskusijos–mokymų dalyviams buvo pristatyti svarbiausi profsąjungos pasiūlymai, grupėse diskutuota ir bendrai sutarta, kurios projekto nuostatos yra profesinės sąjungos nariams svarbios ir profesinių sąjungų derybinė grupė turėtų dėl jų susitarti. Taip pat buvo išsakyti kiti pasiūlymai dėl ko būtina susitarti kolektyvinėje sutartyje. Prioritetiniais klausimai įvardinti tokie sutarties projekto punktai, kaip:

  • sutaupyto darbo užmokesčio lėšų skyrimas darbuotojų motyvacijai didinti,
  • profesinės sąjungos nario skatinimas, kai jo tarnybinė veikla du kartus iš eilės yra vertinama gerai,
  • mokamų atostogų reabilitacijai suteikimas profesinės sąjungos nariui kartą per kalendorinius metus,
  • 1 kalendorinės poilsio dienos per 2 mėnesius suteikimas profesinės sąjungos nariui, auginančiam vaiką iki 12 metų,
  • pirmumo teisė pasirinkti atostogas profesinės sąjungos nariui, esančiam PS nariu ilgiau kaip 2 metus,
  • DK 57 str. 3 dalyje nustatytų pirmenybės teisių būti paliktiems dirbti, pirmenybės teisės įgijimas ilgiau kaip metus esančiam profesinės sąjungos nariui,

Taip pat profesinės sąjungos nariai sudarė, policijos sistemoje šiuo metu aktualiausių, problemų banką. Kaip jos bus sprendžiamos informuosime artimiausiu metu.

Diskusijoje dalyvavusieji Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Lietuvos policijos profesinės sąjungos nariai pritarė LPPS derybinei pozicijai, kad sutartyje privalo būti atskiras socialinių paslaugų paketas profesinės sąjungos nariams. Sutarta dėl prioritetinių sutarties punktų ir sąlygų.

Anot R.Katinienės, bendraujant su profesinės sąjungos nariais, ne tik Kaune, bet ir kitose apskrityse, narių pozicija vienareikšmiška – Šakos kolektyvinė sutartis be socialinių paslaugų paketo profsąjungos nariams būtų tik formali ir profesinei sąjungai nereikalinga.

„Šios principinės nuostatos derybose laikysimės ir toliau. Pareigūnų aktyvumas, problemų įvardijimas ir svarbiausia – konkretūs pasiūlymai kaip jas spręsti yra vienas iš labiausiai mane motyvuojančių dalykų“, – sakė LPPS pirmininkė Roma Katinienė.

Projekto dalyviai taip pat buvo supažindinti su Policijos vadovybės planuojamais pokyčiais.

administrator