Profsąjungos stojo ginti Raitosios policijos

  • 0 Comments
  • 843 Views

Pirmadienį dėl ketinimų atsisakyti Raitosios policijos būrio įvyko profesinių sąjungų atstovų nuotolinis susitikimas su Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotojais Saulium Tamulevičium ir Arūnu Paulausku bei Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Vilniaus apsk.VPK) viršininko pavaduotojais Mindaugu Stravinsku ir Mindaugu Puskunigiu.

Vilniaus apskrities VPK viršininko pavaduotojas M.Puskunigis susitikime kalbėjo, jog atsisakyti Raitosios policijos būrio nuspręsta dėl brangaus žirgų išlaikymo. Pasak Vilniaus policijos viršininko pavaduotojo išlaikyti 7 policijos žirgus kainuoja apie 37 tūkst.Eur per metus. Kita priežastis, kurią įvardino M.Puskunigis – šio būrio pareigūnų darbo efektyvumas, t.y. per mažai surašoma administracinių teisės pažeidimų protokolų, per ilgas pasiruošimas darbui, per trumpas patruliavimo laikas.

Pasak Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (toliau – VAITĮPS) pirmininko Vitalijaus Jagmino, Vilniaus apskrities VPK vadovybė linkusi nutylėti, kad buvo atsisakyta geresnėje Vilniaus vietoje – Belmonte – Raitojo būrio patalpų, iš kurių pareigūnai į patruliavimo vietą galėjo atjoti, o kai tekdavo transportuoti žirgus, užtrukdavo gerokai trumpiau, nei dabar, kai tenka atkakti iš atokiau esančios Riešės.

Lietuvos policijos profesinės sąjungos (toliau – LPPS) pirmininkė Roma Katinienė priminė, jog dar 2018 metų rudenį, profesinė sąjunga kreipėsi į Vidaus reikalų ministrą dėl Vilniaus apsk.VPK Patrulių rinktinės Raitojo būrio.

„Jau tuo metu Raitojo būrio perkėlimas iš Belmonto žirgyno į Riešę ir Vilniaus apskrities policijos vadovybės dėstomi argumentai, pateikiami duomenys bei skaičiavimai  buvo prieštaringi ir kėlė abejonių dėl projekto sąžiningumo. Ne paslaptis, kad Belmonto žirgynas buvo įkurtas prestižinėje Vilniaus miesto vietovėje, todėl tuo metu kilo pagrindas prielaidoms, jog po skuba iškelti Raitąjį būrį, gali slypėti kieno nors privatūs interesai, taip pat ir mintims, kad einama link šio unikalaus ir vienintelio Lietuvoje būrio sunaikinimo. Praėjo du metai ir scenarijus kartojasi. Vilniaus AVPK vadovybė vėl kalba apie  materialinių išteklių optimizavimą, o Policijos departamentui teikiami paskaičiavimai, apie Raitąjį būrį, yra priešingi kuopos, būrio ir pareigūnų pateiktiems skaičiams“, – sakė Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkė.

Profesinių sąjungų atstovai sutartinai tvirtina, kad nemaloniai nustebino, jog Raitojo būrio pertvarkymo imtasi apie tai neinformavus socialinių partnerių, nors yra pasirašyta Kolektyvinė šakos sutartis.

Anot LPPS pirmininkės, pateikti argumentai ir skaičiavimai neįtikino būtinybe atsisakyti Raitojo būrio.

„Tarnybiniai žirgai, kaip ir šunys, yra pareigūnų tarnybos partneriai, o ne techninės priemonės. Mano nuomone Raitasis būrys puikiai reprezentuoja policiją yra naudingas ir reikalingas, jo nauda skaičiuojama ne vien surašytų administracinių teisės pažeidimų protokolų skaičiumi“, – sakė R.Katinienė.

Pasak VAITĮPS pirmininko, profesinė sąjunga mato kitų Raitojo būrio panaudojimo alternatyvų ir visiškai nepritaria jo naikinimui.

„Tai, kad mūsų kritika buvo išgirsta Policijos departamento vadovybės ir skubiai sušauktas susirinkimas, suteikia vilčių, jog unikalų ir reprezentatyvų būrį,galbūt pavyks išsaugoti.  Policijos departamentas pavedė Vilniaus apskrities policijai išanalizuoti situaciją ir pateikti alternatyvius siūlymus dėl Raitojo būrio reorganizavimo, tobulinant ir efektyvinant jo veiklą. Visgi dabar jau sunku tikėti  vadovais, kurie prieš kelis metus, perkeliant Raitąjį būrį į Riešę tvirtino, jog gerinamos sąlygos darbuotojams ir žirgams, o šis padalinys nebus naikinamas“, – kalbėjo V.Jagminas.

Raitosios policijos verte ir naudingumu neabejoja ir buvęs Vilniaus policijos vadovas Kęstutis Lančinskas , kuris, sužinojęs apie tokius ketinimus, socialiniame tinkle „Facebook“ pateikė nuorodas į  vaizdo įrašus (vaizdo irasas čia) , iliustruojančius atvejus, kai tik šio būrio pareigūnų dėka buvo sutramdyta įsisiautėjusi minia bei parašė: „ Panaikinti ir sugriauti galima viską ir labai greitai. Bet kai atkurti yra daug sunkiau“.

Profesinės sąjungos kartu su Raitosios policijos pareigūnais ketina būti itin aktyvios, teikti siūlymus, kurie padėtų išsaugoti Raitąją policiją ir dalyvauti dialoge.

administrator