Susitikime su Kauno AVPK – apie mokymus darbo metu, pareigūnų vertinimus ir teisminius ginčus

  • 0 Comments
  • 1306 Views

Rugsėjo pradžioje vykusiame Kauno apskrities vyriausiajame policijos komisariato (toliau – Kauno AVPK) vadovybės ir profesinių sąjungų atstovų susitikime aptartos svarbiausios problemos, išsakytos pastabos ir pasiūlymai.

Susitikime  Lietuvos policijos profesinės sąjungos (toliau – LPPS) tarybos narė Agnė Greblikaitė pristatė įsteigtą  LPPS Kauno skyrių, supažindino su jo sudėtimi, atliekamomis funkcijomis ir tikslais.

Pasak A.Greblikaitės, LPPS Kaunos skyriaus tikslas –  atrankų komisijose ir vertinimuose atstovauti policijos pareigūnams, profesinės sąjungos nariams, kad nebūtų pažeidžiamos jų teisės. Kauno skyrius, kurio kuratorė ir yra A.Greblikaitė, tikisi, jog aktyviai ir betarpiškai bendradarbiaujant su Kauno AVPK, kylančias problemas pavyks spręsti greičiau.

Susitikime dalyvavusi LPPS pirmininkė Roma Katinienė, kalbant apie neeilinius pareigūnų vertinimus, akcentavo, jog labai svarbu užtikrinti profesinės sąjungos narių teises, kad dėl įvairių pažeidimų, nekiltų teisminių ginčų.

Profesinės sąjungos atstovai kėlė ir privalomų mokymų pagal nuotolinio mokymo programą problemas.

Anot LPPS Kauno skyriaus pirmininkės L.Žukaitė, norėtųsi, jog mokymai būtų parengti kokybiškai, be klaidų, o svarbiausia – turėtų išliekamąją vertę. Kauno skyriaus pirmininkė priminė Policijos departamento nurodymą, jog vadovai turi sudaryti sąlygas pareigūnams  2 valandas per savaitę tobulinti kvalifikaciją ir mokytis bei paprašė, kad jo būtų laikomasi.

LPPS pirmininkė Roma Katinienė

„Vadovai privalo užtikrinti mokymuisi skirtą laiką. Tačiau kai trūksta žmogiškųjų išteklių darbo funkcijoms atlikti, nelieka galimybių skirti laiko ir mokymams. Norint mokytis nuosekliai, pareigūnams tenka skirti savo asmeninį laiką, o taip būti neturėtų“, – sakė R.Katinienė.

Nors už lango vėsa, LPPS pirmininkė priminė, kad jau dabar reikia galvoti apie ateinančius metus ir vyksiantį fizinių normatyvų laikymą pavasario-vasaros laikotarpiu. Kadangi už saugias ir sveikas darbo sąlygas yra atsakingas darbdavys, R.Katinienė pasiūlė reglamente numatyti, kad nesant tarnybinės būtinybės, pareigūnams būtų galima atidėti fizinių normatyvų laikymą didelių karščių metu.

Kauno AVPK viršininko pavaduotojas D.Pliavga į šį pasiūlymą reagavo sakydamas, jog tam tikromis dienomis sprendimai atidėti normatyvų laikymą jau buvo priimti ir šiais metais.

Susitikime dalyvavęs Kauno AVPK viršininko pavaduotojas Evaldas Lašinskas pristatė neeilinio pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo tvarką.

Anot E.Lašinsko, priimtas sprendimas, kad pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimas gali būti atliekamas atsižvelgiant į tarnybinės veiklos rezultatus: pareigūnų, kurių pareiginės algos dydis yra mažesnis nei remtinas, koeficientas didinamas iki remtino, intervale nuo 0,5 iki 1,5, kitų pareigūnų, turinčių remtiną koeficientą, pareiginės algos koeficientas didinamas iki 0,5. Tačiau,anot E.Lašinsko, pareigūnų tarnybinis vertinimas nėra privalomas. Ar pareigūnas bus vertinamas ar ne, anot E.Lašinsko, spręs vadovas, tačiau akcentavo, jog labai svarbu ir reikia vertinti bei motyvuoti labai gerai dirbančius pareigūnus, kurie vykdė užduotis, pasiekė iškeltus tikslus.

Profesinių sąjungų ir Kauno AVPK susitikime nutarta, jog vadovai užtikrins pareigūnų mokymąsi darbo metu, o Kauno policijos intraneto puslapyje, kaip pasiūlė LPPS pirmininkė, bus publikuojama ir aktuali profesinių sąjungų paskelbta informacija.

administrator