TEISMAS: Tarnybinės veiklos vertinimo ir atrankos į laisvas pareigas procedūros negali būti sutapatinamos

  • 0 Comments
  • 1322 Views

2022 m. balandžio mėn. įsiteisėjo teismo sprendimas administracinėje byloje prieš Laisvės atėmimo vietų ligoninę (toliau – ir įstaiga) dėl tarnybinės veiklos vertinimo.

Pareigūnė su skundu kreipėsi į teismą, argumentuodama, kad jos 2020 m. tarnybinė veikla įstaigos sudarytoje Pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo komisijoje (toliau – Komisija) nepagrįstai buvo įvertinta tik „gerai“, nors pareigūnės tiesioginis viršininkas jos 2020 m. tarnybinę veiklą buvo įvertinęs „labai gerai“. Komisija tokį savo sprendimą motyvavo tuo, jog pareigūnė 2020 m. pabaigoje buvo dalyvavusi ir laimėjusi atranką į naujas pareigas, į kurias buvo perkelta 2020 m. lapkričio mėn., nustatant ir didesnį pareigūnės algos koeficientą. Komisijos nuomonė buvo ta, kad pareigūnės 2020 m. veikla buvo tinkamai įvertinta 2020 m. pabaigoje vykusios atrankos metu ir pareigūnės laimėjimas atrankoje yra atlygis už tarnybą 2020 m.

Tačiau pareigūnė su tokia Komisijos pozicija nesutiko, nes čia akivaizdžiai buvo supainiotos dvi skirtingos procedūros – atrankos į laisvas pataisos pareigūno pareigas procedūra ir tarnybinės veiklos vertinimo procedūra. Pagal teisės aktus, šios procedūros yra skirtingos paskirties, ir jas vykdo skirtingas kompetencijas turinčios komisijos. Atrankos komisija neatlieka pataisos pareigūno tarnybinės veiklos vertinimo pagal patvirtintus vertinimo kriterijus, ką privalo daryti tarnybinės veiklos vertinimo komisija. Atrankos komisija sprendžia dėl tinkamiausių pretendentų užimti vienas ar kitas pareigas. Tuo metu tarnybinės veiklos vertinimo komisijos pareiga yra patikrinti, ar pareigūno tiesioginio vadovo surašyta tarnybinės veiklos vertinimo išvada yra pagrįsta, įsitikinti, ar tiesioginis vadovas, vertindamas pavaldaus pareigūno gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir kvalifikaciją, laikėsi teisės aktuose nustatytos tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos bei kriterijų. Taigi atrankos komisija negali atlikti jokio metinio tarnybinės veiklos vertinimo, nes atrankoje nėra pateikiamas ir analizuojamas toks dokumentas, kaip tiesioginio vadovo surašyta tarnybinės veiklos vertinimo išvada.

Teismas į pareigūnės argumentus atsižvelgė ir sprendime pažymėjo, kad pareigūno tarnybinės veiklos vertinimo ir atrankos į laisvas vidaus tarnybos pareigūno pareigas procedūros negali būti sutapatinamos. Šias procedūras reglamentuoja visiškai skirtingi teisės aktai. Teisminio nagrinėjimo metu buvo nustatyta, kad Komisija nevertino pareigūnės tinkamumo einamoms pareigoms, jos kvalifikacijos ir pasiektų tarnybinės veiklos rezultatų, vykdant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas. Tos aplinkybės, kad pareigūnė 2020 m. lapkričio mėn. dalyvavo atrankoje į kitas pareigas, pareigūnės tinkamumas einamoms ir būsimoms pareigoms visapusiškai buvo vertinamos 2020 m. lapkritį vykusios atrankos metu, Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus įsakymu 2020 m. lapkričio mėn. pareigūnė buvo perkelta tęsti tarnybą kitose pareigose ir jai nustatytas aukštesnis pareiginės algos koeficientas, nei buvo iki atrankos, naujas pareigas pareigūnė ėjo labai neilgai, todėl vertinimas susijęs su 2020 m. veikla, kuri buvo visapusiškai įvertinta 2020 m. lapkričio mėn. vykusios atrankos metu, prieštarauja tarnybinės veiklos vertinimą reglamentuojančioms Vidaus tarnybos statuto nuostatoms ir poįstatyminiams teisės aktams. Atsižvelgdamas į tai, teismas padarė išvadą, kad pareigūnės reikalavimas, išdėstytas skunde, panaikinti Komisijos išvadą, kurioje jos 2020 metų tarnybinė veikla įvertinta „gerai“, yra pagrįstas ir tenkintinas, o Laisvės atėmimo vietų ligoninė buvo įpareigota iš naujos atlikti pareigūnės 2020 metų tarnybinės veiklos vertinimą Komisijoje.

Profesinės sąjungos žiniomis, po mėnesio nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo pareigūnės 2020 m. tarnybinė veiklą dar kartą buvo vertinta Komisijoje ir šį kartą Komisijos vertinimas buvo – „labai gerai“.

administrator