Teismų procesai LAVL paskatino spręsti problemą – užsakys seno pavyzdžio uniformų

  • 0 Comments
  • 1286 Views

Praėjusį ketvirtadienį vyko Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (toliau – ir LRITĮPS)  ir Laisvės atėmimo vietų ligoninės (toliau – LAVL) vadovo Ramūno Šilobrito susitikimas.

Didžiausias dėmesys jame skirtas tarnybinių uniformų problemai. Primename, kad dėl neišduotų uniformos dalių šios įstaigos pareigūnai kreipėsi į teismus ir prisiteisė kompensacijas. Kol kas kompensacijos už neišduotas uniformos dalis neišmokėtos, todėl pareigūnai kreipėsi į LRITĮPS pirmininką Kęstutį Pauliuką, prašydami pasikalbėti šiuo klausimu su  LAVL vadovybe.

R.Šilobritas patikino, kad kompensacijų klausimas netrukus bus išspręstas, juolab, kad pinigų įstaigoje yra. Visgi, uniformų problema, anot LAVL vadovo, vis dar opi, todėl nuspręsta ieškoti būdų kaip aprūpinti pareigūnus uniformomis ir išvengti teisminių procesų.

Anot R.Šilobrito, nuspręsta nelaukti kol pagaliau bus patvirtinta naujo modelio uniforma ir pradėti seno pavyzdžio aprangos pirkimo procedūras.

Pasak LAVL vadovo, visi pareigūnai bus kviečiami pateikti uniformos dalių poreikį ir per kelias savaites, atlikus apklausas ir išsiaiškinus poreikį, jos bus užsakytos.

LAVL vadovas profąjungos pirmininkui susitikime sakė, jog pasitaiko atvejų, kai pareigūnai atsisako uniformos dalių, o po kreipiasi į teismus dėl kompensacijų.

Profsąjungos pirmininkas, išgirdęs apie tokius pareigūnų žaidimus, pasiūlė LAVL vadovui šios problemos sprendimą – nustatyti tvarką, jog pareigūnai, kurie nenori uniformos, privalėtų parašyti atsisakymą raštu, tai ateityje padėtų išvengti nesusipratimų.

Daug laiko susitikime skirta ir pastatų renovacijos pagal šiuolaikinius reikalavimus klausimui.

LRITĮPS pirmininkas teiravosi dėl vienintelio likusio nerenovuoto Tuberkuliozės skyriaus pastato ir jo atnaujinimo perspektyvos.

Anot LAVL vadovo, projektas jau užsakytas parengti, o statybos Tuberkuliozės skyriuje tikimasi prasidės kitąmet.

LRITĮPS pirmininkas K.Pauliukas akcentavo, jog labai svarbu, atliekant renovaciją išspręsti kontrolės punkto, apsaugos patalpų ir viso perimetro atnaujinimą, įdiegiant modernias technologijas, leidžiančias atsisakyti fizinės apsaugos.

„Įdiegus naujoves, šiuolaikišką signalizacijos ir vaizdo stebėjimo sistemą, apie 6-8 pareigūnai iš pamainos, šiuo metu dirbantys apsaugoje, galėtų pereiti dirbti į priežiūros skyrių, kuris yra viduje, taip spręstųsi aktuali pareigūnų mažėjimo ir nekomplekto problema“, – sakė K.Pauliukas.

Pasak LRITĮPS pirmininko, labai svarbu, kad teisingumo ministras atkreiptų dėmesį į tai, jog LAVL tapti šiuolaikiškai, atitinkančiai Europos Sąjungos standartus įstaigai, liko renovuoti vos vienas pastatas, tad ministerija turėtų stengtis padėti kuo greičiau, dar šiais metais, gauti reikiamas lėšas.

Anot LAVL vadovų, renovacijos darbams reikėtų apie 350 tūkst.eurų.

Profsąjungos pirmininkas kalbėjo ir apie Lietuvos pareigūnų išsakytas pastabas dėl laiko sugaištamo LAVL, kai etapu į medicinos punktą atvežami nuteistieji. Anot profsąjungą pasiekusių nusiskundimų, atvežti nuteistieji aptarnaujami lėtai, motyvuojant, jog nėra medikų ar pan. Direktorius paprašė, kad pareigūnai, jei tokie dalykai kartotųsi ateityje, iš karto apie tai praneštų jam, o LAVL vadovas į tai reaguos nedelsdamas.

LRITĮPS pirmininkas iškėlė ir nuteistųjų, galimai turinčių psichikos sutrikimų, bet atliekančių bausmę bendrai su kitais, o ne ligoninėje, klausimą, nes pareigūnai išsako pastabas dėl problemų dirbant su tokiais asmenimis. LAVL vadovas atkreipė į tai dėmesį ir sakė šia problema pasidomės išsamiau ir imsis ją spręsti.

R.Šilobritas padėkojo profsąjungos pirmininkui už bendradrabiavimą bei bendrus sprendimus, randamus susitikimų metu.

„Visada lengviau dirbti, kai įstaigos vadovai eina į dialogą, bendradarbiauja, išklauso ir sprendžia problemas. Sklandus dialogas su LAVL vadovybe  leidžia spręsti problemas, joms nespėjus įsisenėti“, – sakė K.Pauliukas.

administrator