Profsąjunga pažėrė siūlymų ir pastebėjimų dėl komisariatų Kaune sujungimo

  • 0 Comments
  • 918 Views

Jau rašėme apie nuo praėjusių metų balandžio 15 d. iki  š.m. birželio 30 d. Kauno apskrities vyriausiajame policijos komisariate (toliau – Kauno apsk. VPK) vykdytą eksperimentą, kurio tikslas – tinkamai pasirengti dviejų komisariatų veiklai vieno komisariato principu. Eksperimento metu buvo siekiama optimizuoti valdymą ir veiklos administravimą, suvienodinti veiklos organizavimo praktiką, darbo krūvius tas pačias funkcijas vykdantiems Centro PK ir Panemunės PK pareigūnams, didinti ekipažų teritorijoje skaičių, užtikrinti operatyvesnį reagavimą į įvykius ir kt.

Birželio 10 d. su Lietuvos policijos profesinės sąjungos (toliau – ir LPPS) pirmininke Roma Katiniene susitikę Kauno skyriaus pirmininkė Lilė Žukaitė ir nariai aptarė vykdytą eksperimentą. Diskusijoje buvo įvardinta pagrindinė šio projekto problema, kad pagrindinis eksperimento tikslas – krūvių sulyginimo klausimas – taip ir liko neišspręstas.

Birželio 22  d. minėtą eksperimentą Lietuvos policijos profesinės sąjungos atstovai aptarė su Kauno apsk.VPK vadovybe. Susitikime dalyvavo LPPS pirmininkė R.Katinienė ir Kauno skyriaus pirmininkė L.Žukaitė. Susitikime dar kartą aptarta ir analizuota eksperimento eiga, išsakyti pastebėjimai dėl nepasiektų rezultatų.

Profesinė sąjunga nepritarė siūlymui palikti 8 veiklos grupes, tačiau susitarta, kad LPPS pritars ir palaikys poziciją, jog  būtų leista steigti  10 veiklos grupių ir tęsti eksperimentą, o  Kauno apsk. VPK pasirūpins, kas per nustatytą konkretų laikotarpį būtų išspręstas krūvių suvienodinimo klausimas, apskaičiuojant juos ne vien apsiribojant ikiteisminiais tyrimais, ROIK ir ANK duomenimis, bet ir kitais kriterijais.

Birželio 23 d. LPPS atstovės dalyvavo susitikime policijos departamente, kuriame Kauno apsk. VPK vadovybė pristatė  eksperimentą aukščiausiems Lietuvos policijos vadovams.

Ir šio susitikimo metu LPPS atstovės dar kartą pateikė savo pastebėjimus dėl eksperimento metu neįgyvendinto pagrindinio tikslo – suvienodinti tas pačias funkcijas atliekančių pareigūnų darbo krūvius – bei išsakė pastebėjimą, kad per ilgesnį nei vinerių metų laikotarpį nesugebėta priimti reikiamų sprendimų.

Pasak LPPS pirmininkės, kiti eksperimento tikslai bei laukti rezultatai, užtikrinti optimalų žmogiškųjų ir finansinių išteklių panaudojimą, optimizuoti materialinius išteklius, gerinti piliečių priėmimo, jų aptarnavimo ir darbuotojų darbo sąlygas, didinti veiklos efektyvumą, profesinės sąjungos atstovų nuomone arba nepasiekti, arba pasiekti tik iš dalies. 

LPPS pirmininkė R.Katinienė atkreipė dėmesį ir į tai, kad planas, kaip suvaldyti galimas rizikas, ypač tokias kaip personalo kaita, nes gavę įspėjimo lapelius, dalis darbuotojų gali jais pasinaudoti ir palikti tarnybą arba pereiti į kitus padalinius, jau turėjo būti parengtas, tačiau tokio kol kas nėra.

Anot profsąjungos pirmininkės, jau šiandien reikia turėti aiškias prognozes dėl darbuotojų kaitos ir kaip bus užpildomos laisvos pareigybės.

LPPS įvertindama galimas rizikas, nepasirengimą, kol kas visiškai nepagrįstą ir labiau deklaratyvią dviejų policijos komisariatų sujungimo naudą, pasiūlė du sprendimus: palikti Panemunės ir Centro policijos komisariatus kaip atskirus, tačiau perskirstyti teritorijas ( iš Centro PK dalį teritorijos prijungiant prie Panemunės PK) arba sujungti abu minėtus policijos komisariatus ir kuo skubiau spręsti organizacinius klausimus dėl teritorijų perskirstymo, darbo krūvių paskaičiavimo, imant ne vienerių, bet nemažiau kaip dviejų metų laikotarpį, įtraukiant ne tik šiuo metu dirbančių darbuotojų krūvį, bet ir tarnybą palikusių ar pakeitusių darbuotojų, taip pat įvertinti NVRS ir Patrulių rinktinės veiklos rezultatus minėtose teritorijose, naujus miesto projektus, pvz. Nemuno saloje, kitus kriterijus, turinčius didelę įtaką darbuotojų atliekamoms darbo apimtims, kurios eksperimento metu nebuvo įtrauktos apskaičiuojant darbuotojų krūvius.

Generalinis komisaras ir jo komanda palaikė poziciją, kad policijos komisariatai bus jungiami, o parengiamieji darbai, informavimas, komunikavimas su darbuotojais, visuomene, turi prasidėti jau liepos mėnesį. Generalinis komisaras atsižvelgė į motyvuotą profesinės sąjungos nuomonę ir pritarė jos siūlymui steigti 10 veiklos grupių. 

Liepos 1 d. Panemunės policijos komisariate visų Kauno apsk. VPK veikiančių profesinių sąjungų atstovams buvo pristatytas minėtas eksperimentas, jo rezultatai bei planuojami pokyčiai.

Po šios informavimo procedūros Lietuvos policijos profesinė sąjunga nusprendė savo siūlymus ir pastebėjimus raštu pateikti Kauno apsk. VPK vadovybei. 

administrator