Vadovybės apsaugos tarnyboje diskriminuojami žemesnės pakopos pareigūnai

  • 0 Comments
  • 1711 Views

Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinę sąjungą (toliau – VAITĮPS) pasiekusi informacija apie tai, kad Vadovybės apsaugos tarnybos (toliau – VAT) žemesnės pakopos pareigūnams atlyginimas nekyla, kaip nustatyta įstatyme ir neketinama organizuoti neeilinių pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimų, paskatino kreiptis į tarnybos vadovą Rymantą Mockevičių ir paprašyti paaiškinti situaciją.

Pasak VAITĮPS pirmininko Vitalijaus Jagmino, praėjusių metų liepos 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymo (toliau – VAĮ) nauja redakcija. Vadovybės apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo 2 str. 4 d. numatyta, jog kai iki šio įstatymo įsigaliojimo pareigūno turėtas pareiginės algos koeficientas nėra lygus atitinkamai pareigūno pareigybei nustatytam pareiginės algos koeficientui, šiam pareigūnui paliekamas jo iki šio įstatymo įsigaliojimo turėtas pareiginės algos koeficientas tol, kol VAĮ nustatyta tvarka jam bus padidintas/sumažintas pareiginės algos koeficientas.
„Prieš įsigaliojant naujos redakcijos Vadovybės apsaugos įstatymui, pareigūnai buvo patikinti, kad jų turėtas žemesnis pareiginės algos koeficientas bus padidintas per 1 metų laikotarpį po Vadovybės apsaugos įstatymo įsigaliojimo, organizuojant pareigūnų neeilinius  tarnybinės veiklos vertinimus. Tačiau dabar sužinome, kad Vadovybės apsaugos tarnyboje neeiliniai pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimai nebus organizuojami, o tai reiškia, kad nebus įvertinti sąžiningai ir gerai dirbę pareigūnai, o jų alga, nors ir buvo žadėta, nekils“, – piktinosi VAITĮPS pirmininkas.

Anot profesinės sąjungos pirmininko V.Jagmino, pareigūnai, kuriems buvo palikti jų iki naujos redakcijos VAĮ įsigaliojimo turėti pareiginės algos koeficientai, liks nepakitę, tai yra mažesni nei nustatyta VAĮ priede, o pareigūnams duoti pažadai dėl jų didinimo liks neišpildyti.

Iškilus šiai problemai, profesinę sąjungą pasiekė dar ir informacija apie tai, jog žemesnių pareiginės algos koeficientų problema egzistuoja tik žemesnių pakopų pareigūnų tarpe, kai tuo tarpu aukštesnių pakopų pareigūnams pareiginės algos koeficientai jau buvo padidinti ir sulyginti su nustatytais VAĮ priede.

„Tokia žemesnės pakopos pareigūnų, kurie ir taip uždirba mažiau, diskriminacija nesuprantama“, – sakė V.Jagminas.

Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga paprašė VAT direktoriaus pateikti  išsamią informaciją apie tai, kiek Vadovybės apsaugos tarnyboje skirtingose pakopose yra pareigūnų, kuriems palikti ir nepakitę iki VAĮ įsigaliojimo turėti pareiginės algos koeficientai, kurie nėra lygūs atitinkamai pareigūno pareigybei nustatytam pareiginės algos koeficientui pagal VAĮ priedą.

Taip pat prašoma argumentuoti dėl kokių priežasčių Vadovybės apsaugos tarnyboje nebus atliekami neeiliniai pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimai bei atsakyti, ar ketinama sulyginti pareigūnų turimus ir nepakitusius iki VAĮ įsigaliojimo turėtus pareiginės algos koeficientus pagal VAĮ priedą,  kada ir kokiomis priemonėmis tai ketinama padaryti.

administrator