Valdymo komitete siūlymas nekelti darbuotojams streso ir nedaryti papildomų pertvarkų

  • 0 Comments
  • 1281 Views

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – ir Vilniaus apsk. VPK)   Valdymo komiteto posėdyje buvo svarstyti klausimai, susiję su planuojamais struktūriniais pokyčiais Vilniaus apskrities VPK Kelių policijos valdyboje, administravimo ir imuniteto padaliniuose bei daug kitų klausimų.

Rinktinės „Vytis“ pareigūnai pastatų apsaugos nebevykdys

Vilniaus apsk. VPK viršininko pavaduotojas M. Stravinskas pristatė raštą Policijos departamentui, kuriuo siūloma atsisakyti rinktinei „Vytis“ pavestos Policijos departamento pastatų komplekso bei Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro pastato apsaugos funkcijos, kaip policijai nebūdingos funkcijos, o  asmenų įėjimo/išėjimo į/iš pastatų kontrolei vykdyti įsteigti darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį pareigybes. Apsaugos funkcijas vykdę Rinktinės „Vytis“ pareigūnai nebus atleisti, jie vykdys reagavimo funkcijas.

Valdymo komitetas siūlymui pritarė.

Profesinės sąjungos siūlo pertvarkas atlikti vienu metu, jų neskaidant

Komitetui pristatyti planuojami struktūriniai pakeitimai Vilniaus apskr. VPK Kelių policijos valdyboje.

Anot šį klausimą pristačiusio Vilniaus apskrities viršininko pavaduotojo, numatoma naikinti Vilniaus apskr. VPK Kelių policijos Valdybos Nusikalstamų veikų eismo saugumui tyrimo skyrių (toliau – NVESTS), o analogišką pareigybių skaičių lygiagrečiai įsteigti Vilniaus apskr. VPK Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdyboje (toliau – KPSNTV).

Paaškindamas, kodėl reikia dar vienos pertvarkos, Vilniaus apsk. VPK atstovas teigė, jog struktūra kaip Vilniaus apskr. VPK yra pasenusi, tokia likusi vos trijose apskrityse. Daugumoje apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų minėtos pareigybės yra nusikaltimų tyrimo padalinyje. Todėl Vilniaus apskr. VPK ketina šį pasiūlymą pateikti Policijos departamentui ir klausė profesinių sąjungų atstovų nuomonės.

Tačiau profesinių sąjungų atstovai siūlymui nepritarė, argumentuodami, kad tokius pokyčius reikia daryti kartu su prasidėsiančia apygardų reforma, siekiant išvengti papildomo streso darbuotojams.

Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas (toliau – ir VAITĮPS) Vitalijus Jagminas paminėjo, kad dauguma KPV NVESTS pareigūnų perkėlimui į KPSNTV nepritaria.

Profesinės sąjungos pirmininkas atkreipė dėmesį kompetencijos ir specializacijos, atliekant ikiteisminius tyrimus dėl eismo įvykių, kuriuose žuvo ar buvo sužaloti žmonės, svarbą ir pasiūlė palaukti aiškios viešosios policijos struktūros vizijos.

Bendro sutarimo šiuo klausimu nebuvo, todėl išsakytos nuomonės bus perduotos Vilniaus apskr. VPK viršininkui sprendimui priimti – arba šį klausimą dar kartą svarstyti jau Centriniame valdymo komitete.

Vilniaus apskrities policijos viršininko pavaduotojas pristatė  ir kitą planuojamą pokytį Kelių policijos valdyboje, t.y. ketinimą panaikinti Vilniaus apskr. VPK KPV Tarnybos organizavimo poskyrį (toliau – TOP), o analogišką pareigybių skaičių lygiagrečiai įsteigti Vilniaus apskr. VPK KPNVRS. Po pertvarkų, KPV TOP pareigūnai KPNVRS vykdytų reagavimo funkcijas.

Komiteto nariai šiuo klausimu daug diskutavo, o profesinių sąjungų atstovai siūlymui nepritarė. Jie pasiūlė tokias pertvarkas planuoti kartu su numatytomis viešosios policijos ir apygardų reformomis.

Nutarta kreiptis į Vilniaus apskr. VPK viršininką dėl tolesnio sprendimo šiuo klausimu priėmimo arba jis , kaip ir prieš tai nagrinėtas, taip pat gali nukeliauti į Centrinį valdymo komitetą.

Dėmesio centre darbo grafikų sudarymas ir instruktažai

Valdymo komitetui buvo pristatyti tarpiniai Vilniaus apskr. VPK KPNVRS darbo grafikų sudarymo ir jų pakeitimų stebėsenos rezultatai.

Priminsime, kad profesinė sąjunga išsireikalavo pati atlikti stebėseną, nes nuolat gaudavo skundų dėl netinkamo darbo organizavimo.

Pasak šį klausimą pristačiusio VAITĮPS pirmininko, stebėsenos metu buvo pastebėta 48 val. savaitės darbo laiko normos viršijimo atvejų bei tai, kad kai kuriems pareigūnams po naktinio darbo suteikta per mažai poilsio laiko; darbo grafikai nuolatos keičiami, sudaromi chaotiškai, nėra bendros sistemos, pasitaiko atvejų, kai pareigūnams nesuteikiamos atostogos arba turi atšaukti jau suplanuotas.

Valdymo komitetas nutarė siūlyti KPNVRS viršininkei, keičiant darbo grafiką, pastabose nurodyti keitimo priežastis ir užtikrinti, kad pakeistas grafikas būtų pateiktas susipažinti pareigūnams, kurių darbo laikas keičiamas.

Atsakingiems darbuotojams pavesta  įvertinti KPNVRS darbo grafiko sudarymo principus ir, esant poreikiui, suteikti metodinę pagalbą darbo grafiką sudarančiam KPNVRS darbuotojui.

Valdymo komitetui taip pat buvo pristatyti vasario-kovo mėnesį atliktos 18 dienų KPNVRS instruktažų stebėsenos rezultatai. Pastebėta, kad instruktažai pradedami, baigiantis vienos pamainos darbo laikui ir kitai pamainai darbą pradedant (t. y. prieš 7 val. ryto).

Vilniaus apskr. VPK vadovybė pripažino, kad profesinės sąjungos kelti klausimai yra pagrįsti, nes instruktažai buvo atliekami prieš tarnybą arba pasibaigus pamainos laikui, t.y. po darbo.

Vadovybė pasiteisinimas, kad pareigūnai savo noru anksčiau pradeda tarnybą, profesinės sąjungos neįtikino. Vilniaus apskrities VPK atstovė pripažino, kad vasario – kovo mėnesiais taikyta praktika nebuvo gera, o instruktažai turėtų vykti pareigūnų darbo laiku.

Taip pat Vilniaus VPK atstovė informavo, kad priimtas sprendimas keisti darbo organizavimą ir nuo kovo mėnesio priimtas sprendimas vyriausiuosius tyrėjus skirti dirbti nuo 8 val., siekiant geresnės informacijos sklaidos su pamainos darbą baigiančiais ir pradedančiais pareigūnais.

Valdymo komitetui buvo pristatyti Vilniaus apskr. VPK administravimo ir imuniteto padalinių pokyčiai nuo š. m. spalio 1 d. Paminėta, kad yra  4 pokyčių įgyvendinimo etapai, pristatė, kokius padalinius planuojama centralizuoti 1 etape, atkreipė dėmesį, kad 1 etape bus centralizuojama tik dalis administravimo padalinių funkcijų ir dar nėra aišku dėl konkrečių pareigybių įsteigimo, planuojama steigti nutolusias darbo vietas. Konkrečiau pokyčiai bus pristatyti vėliau.

administrator