Valdymo komitete sprendimai dėl Kolektyvinės sutarties nuostatų taikymo

  • 0 Comments
  • 1369 Views

Balandžio 14 d. nuotoliniu konferenciniu ryšiu vyko Centrinio valdymo komiteto posėdis, kuriame ne maža dalis klausimų buvo susijusi su Kolektyvinės sutarties nuostatų taikymu profesinės sąjungos nariams, t.y. atostogų sveikatinimui suteikimas, patarėjo pareigybės, skirtos Kolektyvinės sutarties įgyvendinimo koordinavimui steigimas Policijos departamente, vienos dienos (laisvadienio) suteikimas profsąjungos nariui auginančiam 1 vaiką iki 8 metų mažiaus ir kt.

Centrinio valdymo komitetas, nutarė siūlyti Policijos departamento Žmogiškųjų išteklių ir teisės valdyboje įsteigti patarėjo pareigybę (pagal terminuotą darbo sutartį), kurios paskirtis – Kolektyvinės sutarties nuostatų koordinavimas ir įgyvendinimas.

Komitete diskutuota dėl Valdymo komitetų steigimo specializuotose policijos įstaigose. Sutarta, jog Lietuvos policijos kelių tarnyboje, Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centre, Lietuvos policijos mokykloje ir Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinėje „ARAS“ valdymo komitetai nesteigiami, o esant poreikiui šių specializuotų įstaigų aktualūs klausimai bus sprendžiami per Centrinį valdymo komitetą. Klausimas dėl valdymo komiteto steigimo ar nesteigimo Lietuvos kriminalinės policijos biure atidėtas.

Komitetas nagrinėjo ir pareigūnams aktualų  – atostogų sveikatos gerinimui suteikimo profesinės sąjungos nariams pagal 2021 m. Nacionalinės kolektyvinės sutarties nuostatų 7 punktą – klausimą.

Nutarta pritarti Policijos departamento pozicijai dėl 5 darbo dienų sveikatos gerinimui suteikimo profesinės sąjungos nariui pagal 2021 m. Nacionalinės kolektyvinės sutarties nuostatų          7 punktą. Departamento siūlymu 5 darbo dienas sveikatos gerinimui bus suteikiamos per Policijos darbuotojų savitarnos portalą laikantis šių nuostatų:

  • Darbuotojai turės patvirtinti savo narystę profesinėje sąjungoje 2020 m. spalio 16 d.;
  • Darbuotojai, pageidaujantys, kad jam būtų suteikta iki 5 darbo dienų sveikatai gerinti, turės patvirtinti, kad 2021 m. nesinaudojo ir nesinaudos 2021 m. nacionalinės kolektyvinės sutarties 7 punkte numatyta lengvata mokymosi atostogoms;
  • Darbuotojai suteiktas 5 darbo dienas sveikatai gerinti turės išskirtinai naudoti sveikatinimui ir tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.
  • 5 darbo dienos sveikatai gerinti suteikiamos pagal darbuotojo prašymą, pateiktą Savitarnoje prieš 10 darbo dienų, bet ne vėliau kaip 7 kalendorines dienas, iki kito mėnesio pradžios;
  • Netaikyti prašymų dėl iki 5 darbo dienų suteikimo sveikatai gerinti pateikimo termino, kai šia lengvata darbuotojas pageidauja pasinaudoti vietoje laikinojo nedarbingumo ar iš karto po jo.

Taip pat sutarta dėl gairių, kokiais atvejais ir kaip bus taikomas Kolektyvinės sutarties 63 punktas (kai profesinės sąjungos nariui, auginančiam vieną vaiką iki 8 metų amžiaus, per 3 (tris) mėnesius suteikiama 1 (viena) poilsio diena). Nutarta, kad profesinės sąjungos nariams minėta garantija taikoma kai:

  • profesinės sąjungos narys augina tik vieną vaiką iki 8 metų;
  • profesinės sąjungos narys augina daugiau vaikų, bet vienas iš jų yra vaikas iki 8 metų ir jam netaikomos garantijos, nustatytos Darbo kodekso 138 straipsnio 3 dalyje („mamadieniai“/„tėvadieniai“).
  • Jeigu profesinės sąjungos narys augina kelis vaikus iki 8 metų, jam poilsio dienos pagal Kolektyvinės sutarties 63 punktą nėra sumuojamos. Jeigu profesinės sąjungos nariui priklauso garantija pagal Darbo kodekso 138 straipsnio 3 dalį („mamadieniai“/„tėvadieniai“), jam gali būti taikoma tik viena iš pasirinktų socialinių garantijų (arba pagal Kolektyvinės sutarties 63 punktą arba pagal Darbo kodekso 138 straipsnio 3 dalį).

Centrinis valdymo komitetas nusprendė rekomenduoti policijos įstaigoms išlaikyti socialinį dialogą su profesinėmis sąjungomis, o jų atstovus įtraukti į atrankos bei tarnybinės veiklos vertinimo komisijų sudėtį.

Pasak LPPS pirmininkės R.Katinienės, tai reikšmingas sprendimas.

„Į visų komisijų sudėtį, kuriose sprendžiami jautrūs darbuotojams klausimai tokie kaip  atrankos, tarnybinės veiklos vertinimas, turėtų būti įtraukiami profesinių sąjungų atstovai, neatsižvelgiant į tai, ar įstaigoje yra veikianti profesinė sąjunga ir ar darbuotojas yra tos profesinės sąjungos narys ar ne“, – sakė LPPS pirmininkė.

Centrinis valdymo komitetas aptarė ir kitus aktualius klausimus.

Kitas komiteto posėdis numatytas gegužės mėnesį.

administrator