Važiavimo išlaidų kompensacija pareigūnams nebus didinama – nėra lėšų

  • 0 Comments
  • 1933 Views

Š.m. liepos 21 d. Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija raštu kreipėsi į Vidaus reikalų ministeriją dėl vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos pobūdį važinėja asmeniniu transportu tarnybos tikslais, taip pat dėl tų pareigūnų, kurie pagal tarnybos reikmes ar pobūdį asmeniniu transportu vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, išlaidų kompensacijos dydžių peržiūrėjimo.

Dar 2022 m. vasario 21 d. Vidaus reikalų ministerija raštu suinteresuotoms institucijoms teikė derinti Vidaus reikalų ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. 1V-216 „Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu ar asmeniniu transportu tarnybos tikslais, važiavimo išlaidų kompensavimo ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos reikmes ar pobūdį vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, kelionės išlaidų apmokėjimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą, kuriuo buvo siūloma 2 centais padidinti vieno kilometro išlaidų dydį, taip pat padidinti maksimalius važiavimo išlaidų kompensacijų dydžius: vietoj 0,24 buvo siūloma nustatyti 0,32, vietoj 1 – 1,3. Priėmus minėtą įsakymo projektą, važiavimo išlaidų kompensacijoms vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinių įstaigų pareigūnams padidinti 2023 m. prireiktų 1 953,00 tūkst. eurų papildomai.

Deja, Finansų ministerija patvirtino, jog papildomų lėšų didesnėms važiavimo išlaidoms kompensuoti šiuo metu nenumatyta.

Anot atsakymą į LTPF raštą pasirašiusio vidaus reikalų viceministro Arnoldo Abramavičiaus, padidintų važiavimo išlaidų kompensacijų 2023 m. mokėti nėra galimybių, o minėtas įsakymo projektas galėtų būti priimtas tik Vidaus reikalų ministerijai gavus papildomų valstybės biudžeto lėšų.

Finansų ministerijai atnaujinus 2023-2025 m. ekonominės raidos scenarijų ir įvertinus bendrą tuo metu besiklostančią šalies ekonominę ir geopolitinę padėtį, bus įvertintos galimybės finansuoti papildomas reikmes, kurios neįtrauktos į praneštus maksimalius asignavimų limitus.

Finansų ministerija informavo, jog tik pasibaigus šiam vertinimui ir priėmus atitinkamus finansinius sprendimus galėtų būti tikslinamas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. kovo 4 d. įsakymas Nr. 1V-216 „Dėl vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu ar asmeniniu transportu tarnybos tikslais, važiavimo išlaidų kompensavimo ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos reikmes ar pobūdį vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, kelionės išlaidų apmokėjimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“.

administrator