Ar pandemijos metu tikrai būtina tikrinti pareigūnų sveikatą?

Lietuvos policijos profesinė sąjunga kreipėsi į Vyriausybę prašydama nedelsiant imtis priemonių stabdyti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų privalomų profilaktinių sveikatos patikrinimų atlikimą arba nustatyti tvarką kaip tai turi būti atliekama karantino metu, siekiant išvengti COVID-19 užsikrėtimo ir plitimo tarp pareigūnų.

Profesinė sąjunga sulaukė pareigūnų nusiskundimų, jog LR vidaus reikalų ministerijos Medicinos centre, pareigūnai iš skirtingų šalies komisariatų būriuojasi dešimtimis, nėra užtikrinamos būtinosios saugumo priemonės, ankštose patalpose nesilaikoma distancijos, trūksta dezinfekcinio skysčio.

„Nepaisant sudėtingos epidemiologinės situacijos vidaus tarnybos sistemos pareigūnai ir toliau bendra tvarka siunčiami atlikti privalomus sveikatos patikrinimus! Mūsų nuomone, jie nėra gyvybiškai svarbūs, užkertantys kelią pareigūnams vykdyti pareigas, todėl būtų logiškas sprendimas karantino metu sveikatos tikrinimus atidėti. Jeigu ketinama ir toliau pagal planą tikrinti pareigūnų sveikatą, reikėtų nustatyti specialią tvarką, kurioje būtų apibrėžtos saugios tokių patikrų sąlygos, kurios iki minimumo sumažintų apsikrėtimo COVID-19 riziką. Pavyzdžiui, tam tikrą dieną būtų tikrinami tik tos pačios įstaigos darbuotojai, imtasi kitų priemonių“,- sakė Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkė Roma Katinienė.

Visiems policijos pareigūnams periodiškai, dažnumas priklauso nuo tarnybos pobūdžio, privaloma pasitikrinti sveikatą.

LPPS teisininko komentaras: „Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008-06-16 įsakymu Nr. 1V-230 patvirtiname Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų privalomų periodinių profilaktinių sveikatos patikrinimų tvarkos apraše nustatyta, kad patikrinimų periodiškumą nustato įstaigos, kurioje tarnauja pareigūnas, vadovas, atsižvelgdamas į Aprašo kriterijus bei rekomendacijas, pateiktas atlikus sveikatos patikrinimus. Absoliučios daugumos pareigūnų privalomas profilaktinis patikrinimas atliekamas kartą į du metus. Aprašo 14.1 p. nustato kiekvieno pareigūno pareigą pasitikrinti sveikatą statutinės įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens nurodytoje sveikatos priežiūros įstaigoje nustatytu laiku. Šios pareigos nevykdymas galėtų pareigūnui užtraukti tarnybinę atsakomybę, bet tai nebūtų šiurkštus tarnybinis nusižengimas, už kurį galėtų būti skirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš tarnybos.

Pagal Aprašą statutinės įstaigos su Medicinos centru derina sveikatos patikrinimų atvykimo grafikus, tai, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikoje įvestą karantiną, statutinės įstaigos galėtų koreguoti minėtus grafikus, kad patikrinimai vyktų po karantino ar Medicinos centre būtų sumažinti pareigūnų srautai, pareigūnų, kurie patenka į rizikos grupes, patikrinimai nukelti į vėlesnį laiką ir pan.“

Egzaminuotojams aktualūs patikslinimai

VĮ „Regitra“ administracija, atsižveldama į profesinės sąjungos siūlymus, patikslino informaciją dėl darbuotojų informavimo ir sprendimų priėmimo.

Buvo gauta informacija, kad padaliniuose prieš praktikos egzaminą kiekvienam  klientui matuojama temperatūra.  Pasak „Regitra“ administracijos, tokio reikalavimo nėra, todėl matuoti visiems klientams temperatūros neprivaloma. 

Tačiau, egzaminuotojas, kilus pagrįstiems įtarimams, gali pamatuoti temperatūrą ir mandagiai pasikalbėti su klientu bei egzamino nepradėti, o pradėjus nutraukti. Egzaminuotojas, pastebėjęs į egzaminą atvykusį klientą, naudojantį netinkamą veido kaukę ar kitą veidą dengiančią priemonę, gali pasiūlyti klientui įmonės apsauginę vienkartinę veido kaukę.

„Regitra“ administracija nustatė taisykles ir rekomendaciją, kuri suderinta su EVPIS, kaip elgtis egzaminuotojui, kilus įtarimams, kai matomi kliento ūmūs viršutinių kvėpavimo takų infekcijos požymiai arba klientas netinkamai dėvi apsauginę veido kaukę. 

Egzaminuotojo veiksmai, kilus įtarimui, kad klientas serga

(kai klientas sutinka atsisakyti egzamino):

 1. Pasiūlyti egzamino atsisakyti ir informuoti, kad pinigai už egzaminą ir VĮ „Regitra“ nuomojamą TP gali būti grąžinti arba panaudoti kitam egzaminui. Registravimas sekančiam egzaminui nebus ribojamas.
 2. Stengtis išlaikyti tarp abiejų didesnį kaip 2 m atstumą.
 3. Nesėsti kartu į automobilį.
 4. Kai klientas sutinka atsisakyti egzamino, planšetiniame kompiuteryje pažymėti „Atsisakė“ ir komentare nurodyti atsisakymo priežastį.

Egzaminuotojo veiksmai, kilus įtarimui, kad klientas serga

(kai klientas nenori atsisakyti egzamino):

 1. Klientui nesutinkant atsisakyti egzamino, stengtis tarp abiejų išlaikyti didesnį kaip 2 m atstumą.
 2. Nesėsti kartu į automobilį.
 3. Planšetiniame kompiuteryje pradėti egzaminą ir jį nutraukti be rezultato, pažymint nutraukimo priežastį „Egzaminuojamojo liga“ ir komentare aprašant nutraukimo priežastį išsamiau.
 4. Klientą informuoti, kad pinigai už egzaminą ir VĮ „Regitra“ nuomojamą TP gali būti grąžinti arba panaudoti kitam egzaminui. Registravimas egzaminui nebus ribojamas.
 5. Informuoti tiesioginį vadovą ar jį pavaduojantį darbuotoją.

Egzaminuotojo veiksmai, klientui netinkamai dėvint kaukę (nedengia nosies ir burnos) , prieš tai įspėjus klientą:

 1. Planšetiniame kompiuteryje pradėti egzaminą (jei nepradėtas) ir jį nutraukti be rezultato, pažymint nutraukimo priežastį „Egzaminuojamojo liga“ ir komentare aprašant nutraukimo priežastį išsamiau.
 2. Klientą informuoti, kad pinigai už egzaminą ir VĮ „Regitra“ nuomojamą TP gali būti grąžinti arba panaudoti kitam egzaminui. Registravimas egzaminui nebus ribojamas.
 3. Informuoti tiesioginį vadovą ar jį pavaduojantį darbuotoją.