Egzaminuotojams aktualūs patikslinimai

 • 0 Comments
 • 822 Views

VĮ „Regitra“ administracija, atsižveldama į profesinės sąjungos siūlymus, patikslino informaciją dėl darbuotojų informavimo ir sprendimų priėmimo.

Buvo gauta informacija, kad padaliniuose prieš praktikos egzaminą kiekvienam  klientui matuojama temperatūra.  Pasak „Regitra“ administracijos, tokio reikalavimo nėra, todėl matuoti visiems klientams temperatūros neprivaloma. 

Tačiau, egzaminuotojas, kilus pagrįstiems įtarimams, gali pamatuoti temperatūrą ir mandagiai pasikalbėti su klientu bei egzamino nepradėti, o pradėjus nutraukti. Egzaminuotojas, pastebėjęs į egzaminą atvykusį klientą, naudojantį netinkamą veido kaukę ar kitą veidą dengiančią priemonę, gali pasiūlyti klientui įmonės apsauginę vienkartinę veido kaukę.

„Regitra“ administracija nustatė taisykles ir rekomendaciją, kuri suderinta su EVPIS, kaip elgtis egzaminuotojui, kilus įtarimams, kai matomi kliento ūmūs viršutinių kvėpavimo takų infekcijos požymiai arba klientas netinkamai dėvi apsauginę veido kaukę. 

Egzaminuotojo veiksmai, kilus įtarimui, kad klientas serga

(kai klientas sutinka atsisakyti egzamino):

 1. Pasiūlyti egzamino atsisakyti ir informuoti, kad pinigai už egzaminą ir VĮ „Regitra“ nuomojamą TP gali būti grąžinti arba panaudoti kitam egzaminui. Registravimas sekančiam egzaminui nebus ribojamas.
 2. Stengtis išlaikyti tarp abiejų didesnį kaip 2 m atstumą.
 3. Nesėsti kartu į automobilį.
 4. Kai klientas sutinka atsisakyti egzamino, planšetiniame kompiuteryje pažymėti „Atsisakė“ ir komentare nurodyti atsisakymo priežastį.

Egzaminuotojo veiksmai, kilus įtarimui, kad klientas serga

(kai klientas nenori atsisakyti egzamino):

 1. Klientui nesutinkant atsisakyti egzamino, stengtis tarp abiejų išlaikyti didesnį kaip 2 m atstumą.
 2. Nesėsti kartu į automobilį.
 3. Planšetiniame kompiuteryje pradėti egzaminą ir jį nutraukti be rezultato, pažymint nutraukimo priežastį „Egzaminuojamojo liga“ ir komentare aprašant nutraukimo priežastį išsamiau.
 4. Klientą informuoti, kad pinigai už egzaminą ir VĮ „Regitra“ nuomojamą TP gali būti grąžinti arba panaudoti kitam egzaminui. Registravimas egzaminui nebus ribojamas.
 5. Informuoti tiesioginį vadovą ar jį pavaduojantį darbuotoją.

Egzaminuotojo veiksmai, klientui netinkamai dėvint kaukę (nedengia nosies ir burnos) , prieš tai įspėjus klientą:

 1. Planšetiniame kompiuteryje pradėti egzaminą (jei nepradėtas) ir jį nutraukti be rezultato, pažymint nutraukimo priežastį „Egzaminuojamojo liga“ ir komentare aprašant nutraukimo priežastį išsamiau.
 2. Klientą informuoti, kad pinigai už egzaminą ir VĮ „Regitra“ nuomojamą TP gali būti grąžinti arba panaudoti kitam egzaminui. Registravimas egzaminui nebus ribojamas.
 3. Informuoti tiesioginį vadovą ar jį pavaduojantį darbuotoją.
administrator