Ar pandemijos metu tikrai būtina tikrinti pareigūnų sveikatą?

  • 0 Comments
  • 1287 Views

Lietuvos policijos profesinė sąjunga kreipėsi į Vyriausybę prašydama nedelsiant imtis priemonių stabdyti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų privalomų profilaktinių sveikatos patikrinimų atlikimą arba nustatyti tvarką kaip tai turi būti atliekama karantino metu, siekiant išvengti COVID-19 užsikrėtimo ir plitimo tarp pareigūnų.

Profesinė sąjunga sulaukė pareigūnų nusiskundimų, jog LR vidaus reikalų ministerijos Medicinos centre, pareigūnai iš skirtingų šalies komisariatų būriuojasi dešimtimis, nėra užtikrinamos būtinosios saugumo priemonės, ankštose patalpose nesilaikoma distancijos, trūksta dezinfekcinio skysčio.

„Nepaisant sudėtingos epidemiologinės situacijos vidaus tarnybos sistemos pareigūnai ir toliau bendra tvarka siunčiami atlikti privalomus sveikatos patikrinimus! Mūsų nuomone, jie nėra gyvybiškai svarbūs, užkertantys kelią pareigūnams vykdyti pareigas, todėl būtų logiškas sprendimas karantino metu sveikatos tikrinimus atidėti. Jeigu ketinama ir toliau pagal planą tikrinti pareigūnų sveikatą, reikėtų nustatyti specialią tvarką, kurioje būtų apibrėžtos saugios tokių patikrų sąlygos, kurios iki minimumo sumažintų apsikrėtimo COVID-19 riziką. Pavyzdžiui, tam tikrą dieną būtų tikrinami tik tos pačios įstaigos darbuotojai, imtasi kitų priemonių“,- sakė Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkė Roma Katinienė.

Visiems policijos pareigūnams periodiškai, dažnumas priklauso nuo tarnybos pobūdžio, privaloma pasitikrinti sveikatą.

LPPS teisininko komentaras: „Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008-06-16 įsakymu Nr. 1V-230 patvirtiname Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų privalomų periodinių profilaktinių sveikatos patikrinimų tvarkos apraše nustatyta, kad patikrinimų periodiškumą nustato įstaigos, kurioje tarnauja pareigūnas, vadovas, atsižvelgdamas į Aprašo kriterijus bei rekomendacijas, pateiktas atlikus sveikatos patikrinimus. Absoliučios daugumos pareigūnų privalomas profilaktinis patikrinimas atliekamas kartą į du metus. Aprašo 14.1 p. nustato kiekvieno pareigūno pareigą pasitikrinti sveikatą statutinės įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens nurodytoje sveikatos priežiūros įstaigoje nustatytu laiku. Šios pareigos nevykdymas galėtų pareigūnui užtraukti tarnybinę atsakomybę, bet tai nebūtų šiurkštus tarnybinis nusižengimas, už kurį galėtų būti skirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš tarnybos.

Pagal Aprašą statutinės įstaigos su Medicinos centru derina sveikatos patikrinimų atvykimo grafikus, tai, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikoje įvestą karantiną, statutinės įstaigos galėtų koreguoti minėtus grafikus, kad patikrinimai vyktų po karantino ar Medicinos centre būtų sumažinti pareigūnų srautai, pareigūnų, kurie patenka į rizikos grupes, patikrinimai nukelti į vėlesnį laiką ir pan.“

administrator