Sostinėje nebeliks Raitosios policijos?

Nuo š. m. spalio 1 d. Vilniaus policijoje gali nebelikti Raitosios policijos, kuri prižiūrėdavo viešąją tvarką, patruliuodavo pėsčiųjų zonose, stadionuose, įvairių renginių metu, talkindavo, kai būdavo baiminamasi riaušių ar susistumdymų po sporto varžybų.

Tai paaiškėjo po to, kai Policijos departamentas  pritarė, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato vadovybės projektui panaikinti Patrulių rinktinės 3-iosios kuopos Raitąjį būrį nuo š.m. spalio 1 d. (pasibaigus arklidžių nuomos sutarčiai), o pareigūnus tolesnei tarnybai paskirti į kitus struktūrinius Vilniaus apskr. VPK Patrulių rinktinės arba Vilniaus apskr. VPK padalinius.

Policijos departamentas Vilniaus apskrities policijai nurodė teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti šio struktūrinio padalinio naikinimo procedūrą ir užtikrinti sklandų pareigūnų perkėlimą į kitus struktūrinius padalinius nepažeidžiant jų socialinių garantijų.

Kai apie tai sužinojo Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga, ji nedelsdama kreipėsi į Policijos departamentą, o šis nurodė Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui surengti susitikimą su socialiniais partneriais reorganizacijai aptarti.

VAITĮPSpirmininkas V.Jagminas teigė, jog ketinimai atsisakyti Raitosios policijos stebina, todėl nori išgirsti išsamius paaiškinimus ir argumentus, kodėl nuspręsta atsisakyti padalinio, kuris ne tik buvo  reikalingas, bet atliko ir reprezentacinę misiją?

Pasak Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininko Vitalijaus Jagmino, Raitosios policijos išliko klausimas jau buvo pakibęs ore dar tuomet, kai buvo atsisakyta patalpų Belmonte, o pareigūnai ir jų  žirgai buvo perkelti į nuomojamas patalpas Riešėje esančiame žirgyne, tikinant profesines sąjungas, kad taip yra gerinamos darbuotojų darbo ir žirgų laikymo sąlygos.

2018 m. rugsėjo pabaigoje profesinė sąjunga protestavo dėl tokių pokyčių ir kėlė klausimą ar tai nebus Raitosios policijos išformavimo pradžia. Praėjo kiek daugiau nei dveji metai, kad paaiškėtų, jog profsąjungos spėliojimai, jog perkėlimas į kitas patalpas buvo sąmoningai daromas tam , kad panaikinti šį padalinį. Daugiau čia.

Apie susitikimą su Policijos departamento atstovais ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato vadovybe bei tai, ar bus išgirsta profesinė sąjunga ir jos argumentai,  dėl Raitosios policijos išsaugojimo būtinybės, informuosite vėliau.

Kaip bus mokama už darbą kontrolės postuose?

Lietuvos policijos profesinė sąjunga gauna daug paklausimų dėl tinkamo darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymo ir teisingo apmokėjimo už darbą šventiniu  laikotarpiu kontrolės postuose ir darbą sausio mėn.

Policijos departamentas, siekdamas vienodos praktikos taikymo parengė aiškinamąjį raštą įstaigoms ir pateikė rekomendaciją, organizuojant darbą kontrolės postuose bei siekiant užtikrinti kitų policijos įstaigai pavestų funkcijų vykdymą ir esant būtinybei veiklai postuose vadovaujantis Lietuvos policijos generalinio komisaro 2021 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. 5-V-1 „Dėl karantino režimo laikymosi kontrolės ir policijos kontrolės postų darbo organizavimo“.

Siūloma pavesti pareigūnams dirbti viršvalandinį darbą (pamainos viršvalandžius), kai darbą postuose būtina organizuoti iki 6 val. per dieną, esant būtinybei organizuoti ilgesnės trukmės pareigūno darbą poste ne pagal grafiką, rekomenduojame pavesti dirbti viršvalandinį darbą poilsio dieną.

Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Saulius Tamulevičius priminė, jog pareigūnų darbas organizuojamas sudarant darbo grafikus, kurie gali būti keičiami tik nuo darbdavio valios nepriklausančiais atvejais, įspėjus darbuotoją ne vėliau kaip prieš dvi darbuotojo darbo dienas. „Nustatyta tvarka pakeitus darbo grafiką ir jame numačius papildomų darbo valandų, už šį darbą, kaip už viršvalandinį, turėtų būti apmokama pasibaigus apskaitiniam laikotarpiui (pavyzdžiui, balandžio mėnesį, pasibaigus I ketvirčiui), jeigu per ketvirtį dirbtų valandų skaičius viršytų ketvirčio valandų normą. Nesant galimybės pakeisti darbo grafiko ir darbą organizuojant ne pagal jį, darbuotojui priklauso papildomas apmokėjimas, nustatytas Darbo kodekse. Darbo kodekso 144 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad už viršvalandinį darbą (pastaba: įskaitant pamainos viršvalandžius, kai dirbama po darbo grafike nustatytų darbo valandų) mokamas ne mažesnis kaip pusantro darbuotojo darbo užmokesčio dydžio užmokestis, už viršvalandinį darbą poilsio dieną, kuri nenustatyta pagal darbo (pamainos) grafiką, – ne mažesnis kaip dvigubas darbuotojo darbo užmokestis, o už viršvalandinį darbą švenčių dieną – ne mažesnis kaip du su puse darbuotojo darbo užmokesčio dydžio užmokestis. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad už viršvalandinį darbą poilsio dieną, nenustatytą pagal darbo (pamainos) grafiką, taip pat pamainos viršvalandžius nustatyta tvarka apmokama pasibaigus mėnesiui (apskaitinio laikotarpio viduje). Apskaitinio laikotarpio pabaigoje, apskaičiuojant per apskaitinį laikotarpį viršytas valandas, šis apmokėtas laikas atimamas iš bendro dirbto valandų skaičiaus“, – rašoma rašte Policijos departamentui pavaldžioms įstaigoms skirtame rašte.

SVARBU: darbo apmokėjimas bus vienoks pareigūnų, kurie dirbo pagal iš anksto patvirtintą darbo grafiką ir kitoks tų, kurie į pajėgas buvo pasitelkti papildomai. Papildomai į pajėgas pasitelktiems pareigūnams, apskaitant darbą kontrolės ir mobiliuosiuose postuose, bus netaikoma suminė darbo laiko apskaita, ataskaitinis laikotarpis – mėnuo, už viršvalandžius su jais atsiskaitoma kartu su darbo užmokesčiu už sausio mėn., t.y. vasario pradžioje. Tuo tarpu pareigūnams, dirbantiems pagal iš anksto numatytą darbo grafiką, bus taikoma suminė darbo laiko apskaita, o  ataskaitinis laikotarpis –  3 mėn.

Pareigūnams, kurie buvo papildomai pasitelkti, už darbą šventinę dieną, bus mokamas 2,5 darbuotojo darbo užmokesčio dydžio atlygis, o dirbusiems pagal iš anksto patvirtintą darbo grafiką – 2 darbo užmokesčio dydžio atlygis.

Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkė Roma Katinienė pastebėjo, jog pareigūnams dažnai iškyla klausimų dėl darbo grafikų ir darbo laiko apskaitos žiniaraščio tinkamo užpildymo, todėl prašo profesinės sąjungos narių atkreipti dėmesį ir atidžiai pildyti minėtus dokumentus, nes tai lemia teisingą apmokėjimą.

Profesinės sąjungos pirmininkė rekomendavo, kilus neaiškumams ar klausimams, kreiptis į profesinę sąjungą el.p. info@policijosps.lt arba tel. +370 603 303 76 .

LRITĮPS ir VAITĮPS nariams kreiptis info@profsajungos.eu arba

tel. +370 684 938 18

Beje, profesinės sąjungos žiniomis, šią savaitę įstaigos ketina atsiskaityti su pareigūnais, praėjusių metų gruodį dirbusiais kontrolės postuose.

Nuotrauka skolinta.

Papildomų priemokų dirbantiems su klientais Regitra nemokės

„Regitra“ darbuotojų profesinė sąjunga gavo VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus Daliaus Prevelio atsakymą į raštą, kuriuo buvo prašoma skirti priemoką darbuotojams, dirbantiems su klientais.

Rašte akcentuojama, jog  įmonė atsakingai vertina ir rūpinasi darbuotojų gerove, tačiau šiuo metu skirti papildomų lėšų priemokoms nėra galimybės.

VĮ „Regitra“ generalinis direktorius teigė, jog  įmonė nėra biudžetinė ar kitaip valstybės lėšomis asignuojama įstaiga, o jos biudžetas sudaromas vertinant gautų pajamų ir patirtų sąnaudų santykį.

Pasak D.Prevelio, jau dabar pirminiai skaičiai, vertinant 2020 metus, rodo, kad įmonė bendrai negavo apie 17 procentų planuotų pajamų, t.y. daugiau nei 4 mln. EUR, be to stebint tendencijas, akivaizdu, jog 2021 metai bus įmonei sudėtingi, todėl pakvietė profesinės sąjungos atstovus ieškoti dialogo.

„Manome, jog priemokos darbuotojams – gera paskata ir kompensacinė priemonė už patiriamą riziką, tačiau suprantame ir įmonės poziciją bei vertiname tai, kad įmonė ėmėsi eilės priemonių įgyvendinimo, turinčių padėti darbuotojams sumažinti riziką užsikrėsti, taip pat apdraudė darbuotojus.  Plėtodami socialinį dialogą, su įmonės „Regitra“ vadovybe neatmetame galimybės, siūlyti praplėsti kolektyvinę sutartį, įtraukiant daugiau garantijų ir priemonių darbuotojams“, – sakė „Regitra“ darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Evaldas Plokštys.