Ar keičiantis įmonės statusui nebus pamintos darbuotojų teisės?

  • 0 Comments
  • 702 Views

„Regitra“ įmonei keičiant statusą „Regitra“ darbuotojų profesinė sąjunga kreipėsi į Vidaus reikalų ministeriją išsakydama savo nuogąstavimus dėl tam tikrų veiksmų teisėtumo bei prašydama, jog būtų atkreiptas dėmesys į iki šiol, kaip valstybės įmonės darbuotojams taikytas palankesnes darbo sąlygas ir siūlydama įmonės vidaus dokumentuose įtvirtinti jų tęstinumą.

Žinia, kad jau š.m. liepos 1 d. valstybės įmonė „Regitra“ (toliau – VĮ „Regitra“) keičia juridinį statusą į akcinę bendrovę, darbuotojams ne nauja. Dar š. m. vasarį įmonės administracija vidiniais komunikacijos kanalais intranete informavo darbuotojus apie laukiančius pokyčius, o būtent, kad nei įmonės veikla nei darbdavys nesikeis, nesikeis ir su darbuotojais sudarytų darbo sutarčių sąlygos. Tai reiškia, jog darbuotojams nebus teikiami siūlymai (įspėjimai) dėl darbo sutarčių pakeitimo, nebus kreipiamasi dėl darbuotojų sutikimo, nes faktinė darbovietė ir darbo sąlygos nesikeis.

„Regitra“ darbuotojų profesinė sąjunga netrukus po administracijos žinutės intranete, š. m. kovo 21 d. vykusiame ketvirtiniame įmonės vadovų bei Darbo tarybos ir Profesinės sąjungos pirmininkų susitikime žodžiu informavo, jog nesutinka su Administracijos pasirinktu įmonės statuso pakeitimo aiškinimu ir kad nebus teikiami siūlymai (įspėjimai) dėl darbo sutarčių pakeitimo.

Anot Profesinės sąjungos, jau dabar matoma, jog kai kurių darbuotojų sąlygos keisis, pavyzdžiui, pasikeitus įmonės statusui nuo liepos 1 d. net 22 įmonės darbuotojai (auginantys vaikus iki trejų metų) neteks iki šiol jiems taikytų tam tikrų palankesnių darbo sąlygų, kurios apibrėžtos Darbo kodekso 112 straipsnio 5 dalyje ir nustato tokių darbuotojų teisę į trisdešimt dviejų valandų per savaitę darbo laiko normą.

„Kas jų laukia pasikeitus įmonės statusui, išnykus dabar galiojančioms palankesnėms darbo sąlygoms? Ne paslaptis, kad dalis darbuotojų prisijungė ir dirba įmonėje, būtent dėl valstybės įmonės statuso sudarytų palankesnių darbo sąlygų, numatytų Darbo kodekse. Jau dabar prisitraukti darbuotojus nėra lengva, netekus teisės į palankesnes darbo sąlygas tai padaryti bus dar sunkiau, kaip ir išlaikyti esamus specialistus. Todėl įmonė galėtų į savo vidinius dokumentus perkelti dalį iki šiol galiojusių palankesnių darbo sąlygų nuostatų. Tai padėtų neišbaidyti specialistų ir pritraukti naujų“, – sakė „Regitra“ darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Evaldas Plokštys.

Kilus klausimams dėl būsimų pokyčių įtakos darbuotojų teisėms, Profesinė sąjunga kreipėsi į Valstybinę darbo inspekciją (toliau – ir VDI), kuri paaiškino: „Jeigu keičiantis įmonės dalyviui ar jų sudėčiai, keičiasi pačio darbdavio (įmonės, įstaigos) teisinė forma (statusas), kas gali daryti įtaką joje dirbančių darbuotojų teisėms ir interesams (pvz., dėl darbuotojų darbo sąlygų ar apmokėjimo sistemos ir kt.), tokiais atvejais darbdavio dalyvio sudėties, dalyvio pasikeitimas turėtų būti laikytinas verslo perdavimu ir patektų į Direktyvos taikymo sritį, tai reiškia turėtų būti taikomas DK 51 straipsnis.“  VDI savo atsakyme atkreipė dėmesį:„<…darbuotojų teisių apsauga, taikant DK 51 straipsnį, be kita ko ir straipsnio 5 dalį , galioja tiek juridinio asmens pertvarkymo, tiek reorganizavimo ir kitais šio straipsnio 1 dalyje numatytais atvejais. Tai reiškia, kad taikant DK 51 straipsnio 5 dalį, darbuotojui pranešimas (informacija) turi būti pateikiamas (-a) iš anksto raštu.>“ . Pasak E.Plokščio, Valstybinė darbo inspekcija iš esmės paneigė Administracijos poziciją, kad keičiant VĮ „Regitra“ juridinį statusą į akcinę bendrovę netaikomos DK 51 str. 2-6 dalių taisyklės.

„Mes visiškai nesutinkame su Administracijos pozicija, kad įmonės statuso pakeitimas nedarys įtakos darbuotojų teisėms ir interesams, todėl manome, kad siūlymai (įspėjimai) dėl darbo sutarčių pakeitimo darbuotojams turėtų būti teikiami, kreipiantis dėl jų sutikimo, kad kiekvienas pats nuspręstų, ar nori tęsti darbą į akcinę bendrovę pertvarkytoje įmonėje. Tai prisidėtų prie proceso skaidrumo, užkirstų kelią darbuotojų teisių pažeidimams ir didintų pasitikėjimą įmone“, – sakė „Regitra“ darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas.

Profesinė sąjunga paprašė Vidaus reikalų ministerijos, kaip įmonės savininko, esant skirtingoms darbdavio ir darbuotojų atstovų pozicijoms, atlikti susidariusios situacijos teisinį vertinimą siekiant išvengti darbuotojų teisių pažeidimų ir palikti dabar taikomas palankesnes darbo sąlygas (kaip valstybės įmonės darbuotojams) net ir įmonei pakeitus statusą.

administrator

Leave A Comment