Darbo grupė aiškinsis, ką turėtų veikti Resocializacijos skyrius

  • 0 Comments
  • 1327 Views

Prieš savaitę Teisingumo ministerijoje vykusiame profesinių sąjungų ir ministerijos bei Kalėjimų departamento atstovų susitikime buvo pristatyta išsami Kalėjimų departamento ataskaita, kurios anksčiau buvo pasigedusios profesinės sąjungos. Didžiausias dėmesys susitikime skirtas Resocializacijos skyrių darbui ir čia dirbančių pareigūnų teisėtiems lūkesčiams, aptartas jų  išsilavinimo klausimas.

Kalėjimų departamentas pasiguodė, jog kasmet dirbančių psichologų, kurie yra įgiję magistro laipsnį, mažėja. Pavyzdžiui, 2018 m. bausmių vykdymo sistemoje dirbo 59 psichologai, iš kurių net 52 psichologijos mokslo magistrai, o jau 2020 m. liepos mėnesį – 29 psichologai ir tik 17 įgiję magistro laipsnį.

Tai didžiulė problema, nes kai kurias funkcijas, pavyzdžiui, nuteistojo vertinimą pagal QYAS, gali atlikti tik psichologijos magistras. Susitikime akcentuota, jog būtina ieškoti priemonių ir būdų kaip reikiamos specialybės žmones pritraukti dirbti bausmių vykdymo sistemoje, ne tik viliojant atlyginimu, bet ir socialinėmis garantijomis.

Svarbu tai, kad susitarta, jog bus sudaryta darbo grupė iš Kalėjimų departamento specialistų, mokslininkų, visuomenininkų ir socialinių partnerių, kurios tikslas – išgryninti resocializacijos skyrių funkcijas.

Toks sprendimas labai sveikintinas, nes, anot Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos atstovės Alytaus pataisos namuose Jurgitos Mansevičienės, resocializacijos skyriaus funkcijų išgryninimas lemtų tai, jog kiekvienas darbuotojas būtų atsakingas už tam tikrą paskirtą funkciją ir sritį.

Dar kartą akcentuota tai, jog resocializacijos darbuotojų darbas yra itin svarbus ir jį atlikti turi tik kompetentingi, turintys reikiamą išsilavinimą asmenys, kurie gebėtų atliekant resocializaciją, nuo pat patekimo į bausmės vietą iki išėjimo iš jos, objektyviai ir tiksliai įvertinti nuteistąjį, jo pasirengimą, atlikus tam tikrą bausmės dalį, persikelti į pusiaukelės namus, atvirą koloniją ar būti paleistam lygtinai ar kt.

Susitikime be Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininko ir atstovų bei Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininko ir atstovų dalyvavo Teisingumo viceministras Ernestas Jurkonis, Kalėjimų departamento direktoriaus pavaduotojas Gintautas Šarauskas, Kalėjimų departamento direktoriaus patarėja Raimonda Čižauskaitė.

„Tai, jog susirūpinta, kad įstaigose gali nelikti psichologų, turinčių magistro laipsnį, labai sveikintina. Apie darbuotojų bausmių vykdymo sistemoje nuolatinį mažėjimą, profesinės sąjungos kelia klausimą ne vienerius metus, akcentuodamos nepatrauklias darbo sąlygas, menką atlygį ir socialinių garantijų stygių. Tikime, jog darbo grupė išsamiai išnagrinės ir pateiks pasiūlymų, kaip turėtų atrodyti veikli ir aktyvi resocializacijos skyriaus komanda, kokias funkcijas ji turėtų atlikti ir kokių tam reikėtų specialistų kompetencijų“, – po susitikimo sakė LRITĮPS pirmininkas Kęstutis Pauliukas.

administrator