Generalinis komisaras: policijos pareigūnams priklauso važiavimo išlaidų kompensacijų nepriemokų išmokėjimas ne ginčo tvarka

  • 0 Comments
  • 1355 Views

Lietuvos policijos generalinis komisaras Renatas Požėla išleido įsakymą, kuriuo nustatė, jog policijos pareigūnams priklauso važiavimo išlaidų kompensacijų, vadovaujantis Tvarkos aprašu išmokėtų nuo 2016 m. liepos 23 d., nepriemokų išmokėjimas ne ginčo tvarka.

Tokį įsakymą naujasis Generalinis komisaras išleido atsižvelgdamas į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2019 m. gruodžio 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-5468-552/2019, kurioje konstatuota, kad važiavimo išlaidų kompensavimo apribojimas, taikytas vadovaujantis Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu ar asmeniniu transportu tarnybiniais tikslais, važiavimo išlaidų kompensavimo ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos reikmes ar pobūdį vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, kelionės išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo 15 punktu, buvo tęstinio pobūdžio, ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2019 m. liepos 23 d. raštą „Dėl važiavimo išlaidų papildomo kompensavimo po LVAT sprendimo“.

Generalinis komisaras nurodė nedelsiant jau iki š.m. gruodžio 20 d. visų Policijos departamentui pavaldžių įstaigų vadovams pavesti buhalterijos funkcijas vykdantiems darbuotojams apskaičiuoti pareigūnams priklausančias važiavimo išlaidų kompensacijų nepriemokas.

Visų policijos įstaigų ir padalinių vadovams iki 2019 m. gruodžio 23 d. pagal Policijos departamento Buhalterinės apskaitos valdybos ir apskaitos funkcijas vykdančių darbuotojų pateiktus duomenis priimti įsakymus dėl apskaičiuotų važiavimo išlaidų kompensacijų nepriemokų išmokėjimo  vadovaujamų policijos įstaigų pareigūnams. O Policijos departamento Finansų ir investicijų valdybai iki š.m. gruodžio 23 d. policijos įstaigoms skirti lėšas važiavimo išlaidų kompensacijų nepriemokoms išmokėti.

Lietuvos policijos generalinio komisaro ĮSAKYMAS.

administrator