Ginčų komisija sutiko, jog patrulis nubaustas nepagrįstai

  • 0 Comments
  • 1277 Views

 

Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkė Roma Katinienė sako, jog labai svarbu, kad eilinis pareigūnas savo teises gali apginti įstaigos viduje, neperkeliant ginčo į teismus, tai stiprina pasitikėjimą ne tik savimi, bet ir pačia institucija.

 

Neseniai Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno AVPK) tarnybinių ginčų komisija  panaikino Patrulių rinktinės vyriausiajam patruliui skirtą tarnybinę nuobaudą – pastabą. Ji buvo skirta, neva, pareigūnui padarius tarnybinį nusižengimą, pažeidus Policijos patrulių veiklos instrukcijos 28 punkto reikalavimus: „Sustabdęs ar prieš prieidamas prie stovinčios transporto priemonės, policijos patrulis ryšio priemone privalo pranešti budėtojui tikrinimo vietą, transporto priemonės markę, valstybinį numerį, stabdymo ar tikrinimo priežastį. Jei transporto priemonės stabdomos policinių priemonių metu, šio punkto reikalavimai netaikomi, o informaciją apie priemonės vykdymo metu patikrintų transporto priemonių skaičių ir priemonės rezultatus tarnybiniu pranešimu budėtojui pateikia už priemonės vykdymą atsakingas pareigūnas“.

Tarnybinio patikrinimo procedūra vyriausiojo patrulio atžvilgiu buvo pradėta, nes jis nepranešė budėtojui apie sustabdytą automobilį, jo stabdymo, tikrinimo priežastį ir nesurašė tarnybinio pranešimo bei nepateikė jo Kauno AVPK Patrulių rinktinės pamainos pareigūnui.

Tačiau, dar teikdamas paaiškinimą, pareigūnas paminėjo, jog visa tai buvo padaryta, budėtojui apie sustabdytą automobilį pranešta, o jo žodžius galima nesunkiai patikrinti, nes tarnybiniame automobilyje, kuriuo vykdė tarnybą, įrengtos vaizdo ir garso fiksavimo priemonės, kurias peržiūrėjus, tai ir matytųsi.

Vis dėlto tarnybinio patikrinimo išvadoje buvo konstatuota, jog pareigūnas  padarė tarnybinį nusižengimą. Ja remiantis vyriausiajam patruliui, atsakingam už pamainą, buvo skirta tarnybinė nuobauda – pastaba.

Minėtas vyriausiasis patrulis yra Lietuvos policijos profesinės sąjungos narys, todėl Kauno AVPK Tarnybinių ginčų komisijai prašymą, dėl ginčo nagrinėjimo komisijoje, rengė ir posėdyje atstovavo Profesinių sąjungų centro teisininkė, kuri palaikė vyriausiojo patrulio poziciją, kad jokio pažeidimo jis nepadarė, o jo atžvilgiu atliktas tyrimas neobjektyvus, ignoruojantis svarbias aplinkybes.

Situaciją išnagrinėjusi Ginčų komisija, kuriai pirmininkavo, Kauno AVPK tarnybinių ginčų komisijos pirmininko pavaduotoja Roma Katinienė, vienbalsiai nusprendė jog pareigūnas teisus, visos abejonės traktuotinos tarnybinėn atsakomybėn traukiamo asmens naudai,  todėl priėmė sprendimą nuobaudą panaikinti.

Pasak Lietuvos policijos profesinės sąjungos (toliau – LPPS) pirmininkės R.Katinienės, Ginčų komisija, kaip tarnybinių ginčų sprendimo įrankis, yra alternatyva ilgiems bylinėjimosi procesams.

„Labai svarbu, kad eilinis pareigūnas savo teises gali apginti įstaigos viduje, neperkeliant ginčo į teismus, tai sustiprina jo pasitikėjimą tiek savimi, tiek pačia institucija. Kitas labai svarbus aspektas, ieškant konsensuso ginčų komisijoje, yra socialinis dialogas. Kai vienbalsiai priimamas sprendimas, galima drąsiai teigti, kad tiek viena, tiek kita pusė išmoko nedemonstruoti savo „įtakų ir galios“, klausytis argumentų ir, kad iš tiesų svarbiausias yra policijos pareigūnas“, – sakė LPPS pirmininkė.

administrator