Ką veikė profsąjunga 2021 metais?

  • 0 Comments
  • 1169 Views

Likus vos dviem šių metų dienoms norime prisiminti, kokie buvo šie metai Nacionalinei pasienio pareigūnų profesinei sąjungai.

Galime reziumuoti, kad metai buvo ne iš lengvųjų ne tik dėl nesibaigiančios Covid-19 pandemijos, bet ir kilusios naujos – nelegalių migrantų – krizės, privertusios visus sukrusti, atsisukti į problemas, apie kurias kalbėjome dar praėjusiais metais, norėdami atkreipti tiek VSAT , tiek politikų dėmesį, taip pat ir gegužės mėnesį įvykusio incidento, kai Baltarusija priverstinai Minske nutupdė užsienio kampanijos „Raynair“ lėktuvą, kuriuo į Lietuvą iš Graikijos skrido Baltarusijos opozicionierius Ramanas Pratasevičius su drauge Sofija Sapega bei juos suėmė.

Deja, nors buvome toliaregiai nuspėdami ir sakydami apie išorinės Europos Sąjungos sienos stiprinimo būtinybę, NATO standartų neatitinkančios ginkluotės būtiną kuo skubesnį keitimą, šių klausimų sprendimas iš esmės pajudėjo tik susidūrus su migrantų krize.

Būtent po šių įvykių Nacionalinės pasienio pareigūnų profesinės sąjungos pirmininkas Rimantas Liepa sakė: „Pastarųjų dienų įvykiai, kai užsienio bendrovės lėktuvas priverčiamas nutūpti Minsko oro uoste, dar kartą priminė Valstybės sienos bei Valstybės sienos apsaugos tarnybos stiprinimo būtinybę ir tai, jog mūsų nerimas tiek dėl valstybės saugumo, tiek dėl neužbaigto valstybės sienos modernizavimo, tiek dėl NATO standartų neatitinkančios ginkluotės buvo ne be pagrindo. Tempai, kuriais per visą atkurtos Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį buvo modernizuojama ir stiprinama valstybės siena bent jau iki šių metų buvo per lėta. Vilčių suteikia ryžtingas šio Vyriausybės kabineto vidaus reikalų ministrės nusiteikimas rasti lėšų ir problemą išspręsti per 4 metus. Tačiau tai ne vienintelė problema, kurios sprendimai būtinas čia ir dabar, kalbu ir apie VSAT ginkluotės atnaujinimą į NATO standartus atitinkančią ginkluotę. Abu šie klausimai jau seniai turėjo būti išspręsti, kaip vieni svarbiausių kalbant apie valstybės sienos apsaugą ir valstybės saugumą“.

Šiemet teko dažniau susitikti ne tik su VSAT, VRM, bet ir Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininku Laurynu Kasčiūnu.

Susitikimuose su Seimo NSGK pirmininku Nacionalinės pasienio pareigūnų profesinės sąjungos atstovai pasidalino savo įžvalgomis  dėl nelegalių migrantų sukeltos krizės ir situacijos valdymo, pateikė savo siūlymus ir matymą kaip galima būtų geriau ją spręsti, išsakė nerimą dėl pasienio pareigūnų padėties.

Profesinės sąjungos pirmininkas dalyvavo VSAT Valdymo komiteto veikloje, beveik kas mėnesį vykstančiuose posėdžiuose buvo aptariami ir siūlomi geriausi galimi pareigūnams sprendimai. Būtent dalyvaujant šioje veikloje ir išaiškėjo VSAT vidinės komunikacijos spragos,  kad dalies problemų VSAT vadovybė nė nežino, nes apie jas pasieniečiai dažniau pasisako profesinei sąjungai nei vadovybei.

Profesinės sąjungos atstovai buvo susitikę ir su Vilniaus pasienio rinktinėje rinktinės vadu Dariumi Škarnuliu, su kuriuo aptarti tarnybos organizavimo klausimai; dalyvavo  Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos, kurios nare yra posėdžiuose, Norvegų finansuojamo projekto „Socialinio dialogo plėtojimas ir bendradarbiavimas teisėsaugos tarnybose Lietuvos Respublikoje“ pristatyme ir kt.

Rudenį, spalio 26 d.,  vykusiame Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos suvažiavime Nacionalinės pasienio pareigūnų profesinės sąjungos pirmininkas Rimantas Liepa buvo išrinktas federacijos pirmininkės pavaduotoju klausimams, susijusiems su valstybės sienos apsauga.

Š.m. rudenį, spalio 22 d., po ilgų derybų, pozicijų suderinimo, buvo pasirašyta 2022 metų Nacionalinė kolektyvinė sutartis, kuri nustato papildomų garantijų profesinės sąjungos nariams: tai ir apmokamos atostogos mokymuisi, dienos sveikatinimuisi, papildomos kasmetinių atostogų dienos.

Visgi, anot R. Liepos, nors yra daug teigiamų poslinkių, vyksta socialinis dialogas su VSAT vadovybe, yra problemų, kurioms vis dar skiriamas per mažas dėmesys: nėra koncepcijos, kaip populiarinti pasieniečio profesiją, didinti jos prestižą.

Priminsime, kad Nacionalinė pasienio pareigūnų profesinė sąjunga pirmoji išreiškė susirūpinimą dėl apkarpyto Valstybės sienos apsaugos tarnybos biudžeto ir pareigūnų atlyginimo kėlimo 2022 metais ir su LTPF žengė ryžtingus žingsnius, kad šis apkarpymas būtų sustabdytas, o VSAT pareigūnų atlyginimų kėlimui būtų skirtas ne mažesnis biudžetas nei, kad buvo 2021 metais.

Pasak Nacionalinės pasienio pareigūnų profesinės sąjungos pirmininko, vis dar reikia įrodinėti politikams, jog valstybės sienos apsaugos tarnybą reikia finansuoti ne prasčiau nei Krašto apsaugą, nes ji vykdo ne tik mūsų šalies, bet ir visos Europos Sąjungos išorinės sienos apsaugą, taip pat ir tai, jog valstybės siena nėra vien inžinerinis įrenginys, o šią sąvoką būtina suvokti gerokai plačiau, ne tik kaip stulpus ir vielos tinklą.

Nacionalinė pasienio pareigūnų profesinė sąjunga teigia, jog Europa skubiai turi spręsti ir keisti migracijos politiką ir su šia sritimi susijusius teisės aktus: procedūrų trumpinimo, prieglobsčio prašytojo vertinimo kriterijų peržiūrėjimo ir pan.

Rūpestį kelia ir Vidaus reikalų ministerijos pavaldume esantis Medicinos centras, kuriame medicininės paslaugos teikiamos pareigūnams.  Anot R. Liepos, paslaugos suteikiamos pavėluotai, reikia laukti ilgose eilėse, o ir paslaugų kokybė kelia daug klausimų, pasigendama modernių tyrimų ir pozityvaus požiūrio.

Norime pasidžiaugti, kad mūsų gretos gausėja, greta patyrusių, ilgametį darbo stažą skaičiuojančių pareigūnų turime ir gausų būrį jaunimo, kuris ne tik noriai jungiasi, bet ir aktyviai dalyvauja veikloje. Ir nors skaičiuojame tik trečius veiklos metus sulaukėme jūsų pasitikėjimo mumis, šiuo metu sparčiai artėjame link 400 narių skaičiaus. Manome, kad mūsų siekis, jog narystė mūsų profesinėje sąjungoje būtų grįsta pasitikėjimu, pagarba ir pagalba, o narystės mokestis būtų vienas mažiausių tarp profesinių sąjungų, pasiteisino.

Pačioje veiklos pradžioje akcentavome, kad viskas, ką sumokate kaip nario mokestį, turi sugrįžti nariams. Todėl siekiame suteikti kokybiškas teisines paslaugas, nuolat ieškome partnerių, kurie galėtų pasiūlyti išskirtinių nuolaidų mūsų nariams. Šiuo metu nariams siūlome patrauklius mobiliųjų operatorių Bitė (7,35 Eur/mėn) ir Tele2 (5,50 Eur/mėn) planus, nuolaidas degalinių tinkle VIADA, nuolaidas draudimams.

Be įprastos veiklos, nepamirštame ir malonių staigmenų – dovanėlių. Priminsime, kad šiemet Pasieniečių dienos proga mūsų nariams padovanojome po šaltkrepšį, o artėjant Kalėdoms – po kuprinę. Šias dovanas gavo visi, net ir visai neseniai nariais tapę žmonės, nes švenčių proga nenorėjome nuskriausti nei vieno.

Iš viso kalėdinėms dovanėlėms išleista apie 8000 eurų, apie 3000 eurų kainavo šaltkrepšiai.

Esame dėkingi visiems, kurie deklaruodami pajamas sutiko ir skyrė 0,6 proc. paramą mūsų profesinei sąjungai. Valstybinė mokesčių inspekcija mums pervedė beveik 1500 eurų paramos. Šios lėšos buvo panaudotos dovanėlėms pirkti. Jaučiame nuolatinę paramą ne tik iš savo narių, bet ir kitų kolegų pasieniečių, kurie nėra mūsų nariais, bet palaiko mūsų profesinę sąjungą.

Šiais metais įgyvendinome ambicingą siekį – mūsų profesinės sąjungos logotipas tapo registruotu prekės ženklu.

Be susitikimų, viešų pranešimų žiniasklaidai, aktyvaus ir nuoširdaus darbo siekiant geresnių sąlygų mūsų nariams, teikėme ir teisines paslaugas.

Iki š.m. gruodžio 23 d. mūsų profsąjungos teisininkai atsakė į 47 paklausimus (dėl tarnybinės veiklos vertinimo rezultatų, mokymosi atostogų apmokėjimo, tarnybinių komandiruočių, atleidimo iš tarnybos pagrindų, pareigūnų rotacijos, persivedimo į kitą struktūrinį padalinį ar kitą vidaus tarnybos įstaigą); parengė 3 sutikimus dėl tarnybinės nuobaudos paskyrimo; parengė 1 paaiškinimą dėl galimo tarnybinio nusižengimo, o taip pat 3 tarnybinius pranešimus dėl tarnybos aplinkybių; parengė 2 raštus VSAT vadovybei; analizavo ir pateikė teisines įžvalgas dėl 12 teisės aktų projektų, kurie susiję su vidaus tarnybos pareigūnų, vykdančių tarnybą VSAT, tarnybos ir teisinio statuso aspektais; atliko 5 kitokio teisinio turinio pavedimus.

Baigiantis metams, suskaičiavus visus atliktus darbus, Rimantas Liepa sako, jog nuostatos ir požiūris nesikeičia: svarbiausia – mąstyti ir į profsąjungų veiklą pažvelgti kitaip, nei kitos pasieniečių profsąjungos.

„Esame lėktuvas, kylantis prieš vėją, tikime, kad ir ateinančiais metais imsimės drąsių planų, kalbėsime atvirai ir tiesiai, padėsime nariams, kai prireiks pagalbos ir sieksime, kad tarnyba Valstybės sienos apsaugos tarnyboje būtų patraukli. Sveikatos, sėkmes ir džiaugsmo ateinančiais 2022-aisiais!“, – sakė Nacionalinės pasienio pareigūnų profesinės sąjungos pirmininkas R. Liepa.

administrator