Kalėjimų departamentas taps Kalėjimų tarnyba – kas keičiasi

  • 0 Comments
  • 1475 Views

Kalėjimų departamentas nuo 2023 metų sausio 1 dienos yra reformuojamas ir vadinsis Kalėjimų tarnyba. Šį sprendimą parvirtino Seimas ir savo nutarimu pritarė Vyriausybė. Būsimi pokyčiai buvo pristatyti įkalinimo įstaigose – susitikimuose informuojami ir konsultuojami bausmių sistemos darbuotojai, pataisos pareigūnai.

„Visos pertvarkos ir reorganizavimo tikslas ir esmė – atsisakyti perteklinių administravimo procesų ir sutelkti didesnį darbuotojų skaičių dirbti tiesioginį darbą su nuteistaisiais bei racionaliau naudoti materialinius, finansinius bei žmogiškuosius išteklius, taip pat gerinti nuteistųjų resocializaciją. Šiuo metu kai kuriose įstaigose yra sudėtinga situacija, kai vienam pareigūnui tenka apie 100 nuteistųjų. Todėl pertvarka pirmiausia orientuota į perteklinių procesų ir procedūrų įkalinimo įstaigose sumažinimą, tolygų darbo krūvių perskirstymą. Tai leis efektyviau užtikrinti pagrindinį mūsų uždavinį – nuteisto asmens elgesio pokytį“, – sako Kalėjimų departamento direktorius Virginijus Kulikauskas.

Anksčiau pataisos pareigūnų svarbiausia funkcija buvo labiau orientuota į nuteistų asmenų saugojimą, izoliuojant juos nuo visuomenės. Dabar ir pasaulyje, ir Lietuvoje, tiek tarptautinės organizacijos, tiek mokslininkai ir politikos formuotojai daugiau dėmesio skiria žmogaus teisėms. Ne išimtis ir Lietuvos bausmių vykdymo sistema, kurios kiekvieno dirbančiojo pagrindinis uždavinys ir tikslas – nuteisto žmogaus elgesio korekcija. Apie tai ir vyko Kalėjimų departamento ir Teisingumo ministerijos atstovų diskusijos, pokalbiai su darbuotojais konsultacijų metu įvairiose Lietuvos įkalinimo įstaigose.

Natūralu, kad visi organizacijose vykstantys pokyčiai kelia nemažai klausimų darbuotojams. Vienas dažniausiai užduodamų klausimų – dėl atleidimų. Susitikimų metu patvirtina, kad įspėjimai apie naikinamas pareigybes bus teikiami įkalinimo įstaigų direktoriams ir jų pavaduotojams, taip pat darbuotojams, kurių funkcijos bus laikomos perteklinėmis, iš esmės keisis jų darbo vieta arba funkcijos.

Didžioji dalis bausmių vykdymo sistemos darbuotojų bus informuoti apie vykdomus pokyčius įteikiant jiems informacinius lapelius, nurodant kad keičiasi jų darbdavys. Juo taps Kalėjimų tarnyba, kuri perims visus pataisos namų ir tardymo izoliatorių įsipareigojimus bei funkcijas.

Pasak Kalėjimų departamento atstovų, kvalifikuotiems ir profesionaliems darbuotojams bus pasiūlytos kitos pareigybės, nes beveik visose šalies įkalinimo vietose darbuotojų trūksta. Pareigūnams, norintiems keisti darbo pobūdį, bus siūlomos kvalifikacijos keitimo ar tobulinimo programos.

Po pertvarkos kalėjimai bus ne kaip atskiros įstaigos, o kaip Kalėjimų tarnybos padaliniai, kurių kiekvienam vadovaus kalėjimo viršininkas. Taip pat kalėjimuose bus du skyriai – Saugumo valdymo ir Resocializacijos.

Kalėjimų departamento informacija

administrator