Naujos sudėties „Regitra“ darbuotojų profsąjunga sieks atlyginimo augimo

  • 0 Comments
  • 2221 Views

Vakar Panevėžyje vyko VĮ „Regitra“ darbuotojų profesinės sąjungos ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas, kuriame ateinantiems trims metams išsirinko naujos sudėties tarybą, pirmininką, revizijos komisijos narius ir profesinės sąjungos atstovus.

Pristatydamas praėjusį laikotarpį, VĮ „Regitra“ darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Evaldas Plokštys pasidžiaugė, kad pavyko susiderėti ir pasirašyti įmonės ir profesinės sąjungos kolektyvinę sutartį, taip pat pasiekimais  įtakojant  Darbo užmokesčio skaičiavimo metodikos pokyčius. Profesinės sąjungos pirmininkas pasidžiaugė ir reikšmingu profesinės sąjungos narių augimu, kurį jo nuomone lėmė ne kas kita, o profesinės sąjungos aktyvumas ir veiklumas.

Evaldas Plokštys išrinktas pirmininku dar vienai kadencijai.

Paskelbus pirmininko rinkimus, neatsirado nei vieno – panorusio mesti iššūkį dabartiniam profesinės sąjungos pirmininkui. Tai, anot E.Plokščio, nėra geras reiškinys, tačiau viliasi, kad augdama profesinė sąjunga augins ir naujus lyderius.

Suvažiavime  pirmininku trijų metų kadencijai išrinktas Evaldas Plokštys.

Taryboje dirbs: Gintaras Stasiulis, Mamertas Kulakauskas, Povilas Ruškus, Edgaras Spiglazovas, Vytautas Jasiulevičius, Saulius Staniulionis, Darius Kinderis, Tomas Maumevičius.

Revizijos komisijoje dirbs: Daiva Bagdonavičienė, Alma Vasiliauskienė.

Suvažiavimas taip pat išsirinko atstovus regionuose : Andrius Danilevičius (Panevėžys), Ignas Urbonas (Kaunas), Jurgita Gvazdinskienė (Marijampolė), Donatas Andrulis (Šiauliai), Jonas Mažylis (Mažeikiai), Modestas Sukauskas (Telšiai), Solveiga Bubnelienė (Alytus), Ričardas Dobiliauskas (Klaipėda), Marius Navickas (Direkcija), Violeta Radevičienė (Vilnius), Daiva Maldžiūnienė (Vilnius).

Suvažiavimas be didelių diskusijų priėmė įstatų pakeitimus, kuriuose, atsižvelgiant į pastarųjų metų tendencijas numatyta galimybė susirinkimus rengti ir naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas (per vaizdo konferencijas, telekonferencijas ir kitaip), o naudojant šias technologijas, turi būti užtikrintas patikimas profesinės sąjungos narių tapatybės nustatymas ir dalyvavimo susirinkime objektyvumas.

Įstatuose taip pat pakeista nuostata, jog vienas įgaliotasis asmuo atstovautų ne du, o penkis profesinės sąjungos narius. Tarybos sprendimu, VĮ ,,Regitra“ bei kitų įstaigų/organizacijų administracijoje/padaliniuose, kuriuose yra profesinės sąjungos narių, narių susirinkime paprastąja balsų dauguma gali  būti išrenkamas profesinės sąjungos atstovas, kuris, jį išrinkus ir informavus darbdavį, įgyja profesinės sąjungos atstovaujamojo organo statusą ir atstovauja jį išrinkusiems profesinės sąjungos nariams. Iki 10 narių paprastai atstovauja 1 atstovas, o nuo kiekvienų sekančių 20 narių atitinkamai kas kartą renkamas 1 naujas atstovas.  

Dėkodamas senajai tarybai ir sveikindamas naująją E.Plokštys sakė, jog naujos sudėties profesinės sąjungos valdymo organų laukia svarbiausias darbas – pasiekti darbuotojų atlyginimo augimo ir ne ką mažiau svarbus – derybos dėl naujos kolektyvinės sutarties.

Profesinė sąjunga už aktyvią profsąjunginę veiklą, pagalbą ir nuoširdų darbą padėkojo ir padėkas įteikė Andriui Danilevičiui, Jūratei Rameikienei, Laimučiui Pivoriūnui, Edgarui Spiglazovui.

administrator