Pareigūnas vos neliko be pensijos

  • 0 Comments
  • 1664 Views

Nusprendęs savo noru palikti tarnybą Alytaus pataisos namų ilgametis darbuotojas sužinojo, jog pareigūno pensijos jis negaus. Teisinę pagalbą pareigūnui skubiai suteikė Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga ir jos teisininkai, geranoriškai bendradarbiavo ir reikiamus dokumentus pateikė buvęs darbdavys – Alytaus pataisos namai.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, išnagrinėjusi minėtą atvejį, Panevėžio skyriaus sprendimą, kuriuo atsisakyta skirti pareigūnų ir karių valstybinę pensiją, panaikino, skyrius įpareigotas buvusiam pareigūnui skirti pareigūnų pensiją nuo teisės į šią pensiją atsiradimo dienos.

2021 m. rugsėjo mėn. į Profesinę sąjungą kreipėsi ilgametis narys, buvęs Alytaus pataisos namų pareigūnas, rugpjūčio mėn., sulaukęs 50 metų amžiaus, ir paties prašymu atleistas iš vidaus tarnybos dėl išėjimo į pensiją. Nepaisant atleidimo pagrindo, buvęs pareigūnas informavo, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius atsisakė jam skirti pareigūnų ir karių valstybinę pensiją. Sprendimas motyvuotas tuo, jog buvęs pareigūnas dar 2019 m. rugpjūčio mėn. įstaigoje buvo pateikęs prašymą dėl vidaus tarnybos trukmės taikymo pagal Vidaus tarnybos statuto 73 straipsnyje nustatytą pareigūnų vidaus tarnybos trukmę, todėl teisę į pareigūnų ir karių valstybinę pensiją jis esą įgys tik sukakęs 55 metų amžiaus. Toks sprendimas buvusiam pareigūnui pasirodė ne tik neteisėtas, bet ir labai netikėtas, nes, jo žiniomis, jis ne pirmas, išėjęs į pensiją 50 metų amžiaus ir 2019 m. teikęs prašymą dėl galiojančiame įstatyme nustatytos vidaus tarnybos trukmės taikymo. Tačiau visais ankstesniais atvejais jo kolegoms pareigūnų ir karių valstybinė pensija būdavo skiriama. Deja, jo atžvilgiu sprendimas buvo priimtas kitoks.

Profesinė sąjunga į tokią situaciją negalėjo nereaguoti ir ėmėsi rengti skundą dėl minėto sprendimo panaikinimo. Pagal nustatytą tvarką, kilus ginčui dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriaus sprendimo, turi būti laikomasi neteisminio ginčo nagrinėjimo stadijos, ir skundas per 6 mėn. nuo susipažinimo su ginčijamu sprendimu turi būti paduodamas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai. Nebuvo laukiama nustatyto termino pabaigos, ir skundas jau š. m. spalio mėn. pradžioje buvo parengtas. Profesinė sąjunga gali pasidžiaugti, jog šioje situacijoje didelės pagalbos, surenkant reikalingus dokumentus bei teisinius argumentus dėl pareigūnų ir karių valstybinės pensijos paskyrimo, suteikė ir buvusio pareigūno buvusi darbovietė – Alytaus pataisos namai. Akivaizdu, kad įstaiga taip pat negalėjo suprasti tokio Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriaus sprendimo bei jam pritarti.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba buvusio pareigūno skundą išnagrinėjo ir š. m. lapkričio mėn. priėmė palankų sprendimą. Pastarajame yra pažymėta, jog buvęs pareigūnas turi daugiau kaip aštuoniolika metų stažo pareigūnų pensijai skirti, t. y. vidaus tarnyboje yra ištarnavęs daugiau kaip 5 metus ir yra sulaukęs 50 metų amžiaus, todėl turi teisę gauti pareigūnų pensiją, nepaisant to, kad savo laiku buvo pateikęs prašymą dėl vidaus tarnybos trukmės taikymo pagal Vidaus tarnybos statuto 73 straipsnyje nustatytą pareigūnų vidaus tarnybos trukmę. Yra konstatuota, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius nepagrįstai priėmė sprendimą neskirti pareigūnų pensijos, taikydamas išleidimo į atsargą amžių – 55 metus. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriaus ankstesnis sprendimas, kuriuo atsisakyta skirti pareigūnų ir karių valstybinę pensiją, panaikintas, o skyrius įpareigotas buvusiam pareigūnui skirti pareigūnų pensiją nuo teisės į šią pensiją atsiradimo dienos.

Profesinės sąjungos teisininkė džiaugiasi, kad pavyko taip greitai ir sėkmingai išspręsti šią teisinio ginčo situaciją.

„Priimtas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos sprendimas pateikia labai aiškų atsakymą, kokia galimybė gauti pensiją pataisos pareigūnams, kurie 2019 m. yra pateikę prašymus dėl vidaus tarnybos trukmės taikymo pagal Vidaus tarnybos statuto 73 straipsnyje nustatytą pareigūnų vidaus tarnybos trukmę, tačiau gali nuspręsti kitaip ir išreikšti norą išeiti į pensiją sulaukę 50 metų amžiaus”, – sakė profesinės sąjungos teisininkė.

administrator