Papildomos atostogos pareigūnams – nepradings, aptartas jų suteikimo mechanizmas

  • 0 Comments
  • 1344 Views

 Šiandien vykusiame Valstybės sienos apsaugos tarnybos Valdymo komiteto posėdyje buvo svarstytas klausimas dėl neišnaudotų atostogų, diskutuota apie atostogų kompensavimą bei jų skyrimo tvarką.

Primename, kad pareigūnai neišnaudojo ne tik kasmetinių atostogų, bet ir profesinės sąjungos nariams pagal 2021 metų Nacionalinę kolektyvinę sutartį priklausančių papildomų 2 dienų atostogų bei 5 dienų skirtų sveikatai gerinti, kai buvo priimtas VSAT vado įsakymas, kuriuo dėl kilusios migrantų krizės ir su tuo išaugusiu darbo krūviu, pareigūnams buvo atšauktos atostogos.

VSAT atstovai informavo, jog jų skaičiavimu šiuo metu yra neišnaudotos 33033 dienos kasmetinių atostogų, 837 dienos – profesinės sąjungos nariams pagal Nacionalinę sutartį ir 2103 dienos –  sveikatai gerinti.

Valdymo komitete dėl 2 papildomų atostogų dienų profesinės sąjungos nariams ir iki 5 dienų sveikatai gerinti nuspręsta, kad pasibaigus galioti VSAT vado įsakymui dėl atostogų atšaukimo, neišnaudotas dienas sveikatai gerinti ir papildomas atostogų dienas bus galima pasiimti per pusę metų.

Pasak Nacionalinės pasienio pareigūnų profesinės sąjungos pirmininko Rimanto Liepos, toks sprendimas, jeigu jam pritars VSAT vadas, racionalus ir sąžiningas, nes 2021 metų Nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje įtvirtintos papildomos garantijos galioja tik kalendoriniais metais, t.y. nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d., ir neperkeliamos į kitus metus.

„Kadangi šalyje susiklostė sudėtinga situacija, o pasieniečiams teko valdyti vieną sudėtingiausių krizių, Valdymo komitetas nutarė siūlyti vadui padaryti išimtį ir leisti pareigūnams pasinaudoti papildomomis garantijomis, kurios krizei kiek atslūgus bus tikrai reikalingos, tiek daugiau pailsėti, tiek ir pasirūpinti savo fizine, emocine ir psichologine sveikata“, – sakė Rimantas Liepa.

Dėl kasmetinių atostogų, kurių pasieniečiai neišnaudojo, nutarta, jog jomis galės pasinaudoti per 3 metus.

VSAT atstovai informavo, jog galimai bus teikiamas Statuto straipsnio pakeitimo projektas, kuriuo ketinama siūlyti, jog esant ekstremaliai situacijai, kai privalomai stabdomos pasieniečių atostogos, VSAT vietoj dalies atostogų, pareigūnui, išreiškus tokį pageidavimą, galėtų išmokėti kompensaciją už pusę atostogų.

Toks VSAT siūlymas, anot Nacionalinės pasienio pareigūnų profesinės sąjungos pirmininko, atsirado laiku, nes yra pareigūnų, kurie jau dabar teiraujasi, ar už nepanaudotas atostogas galėtų gauti pinigus.

Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovai apgailestavo, jog tikriausiai šiemet paskatinti pareigūnų papildomai piniginėmis išmokomis metų pabaigoje galimai nebus galimybės, nes išeikvoti kone visi finansiniai resursai. Daugiau išlaidų VSAT patyrė mokėdama papildomus priedus krizę valdantiems darbuotojams.

Valdymo komiteto nariai diskutavo dėl 2 papildomų atostogų dienų profesinės sąjungos nariams skyrimo tvarkos. Vienas siūlymų, kurį pateikė viena pasieniečius atstovaujanti organizacija, jog papildomas atostogų dienas pareigūnai turėtų susiplanuoti iš anksto, panašiai kaip daroma planuojant kasmetines atostogas.

Nacionalinės pasienio pareigūnų profesinės sąjungos pirmininkas R.Liepa ir Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Soščekienė tokiam siūlymui nepritaria, nes mano, kad iki šiol galiojusi tvarka, kad 2 papildomas atostogų dienas, suderinęs su vadovu, profsąjungos narys ima tada, kada jam jų reikia, gera.

Todėl Valdymo komitete priimtas sprendimas, jog liekama prie senosios tvarkos, išskyrus profesinę sąjungą, išsakiusią pageidavimą laikytis naujos tvarkos ir 2 papildomas atostogų dienas planuotis iš anksto.

VSAT atstovai pasidžiaugė ir pasidalino informacija, jog eiliniams pareigūnų vertinimams planuojama skirta panašiai lėšų kaip ir šiemet.

Pasak R.Liepos, ši žinia – svarbi, nes pareigūnų vertinimo procesas reikšmingas pareigūnų motyvacijai didinti.

administrator