Papildomos atostogų dienas rekomenduojame numatyti atostogų grafikuose

  • 0 Comments
  • 1148 Views

Primename Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos nariams, kad pagal 2020 metų nacionalinę kolektyvinę sutartį Jums priklauso dvi papildomos apmokamos atostogų dienos.  Papildomas atostogų dienas Jūs galite prijungti prie eilinių atostogų arba paimti atskirai.

Prašome planuoti bei pažymėti papildomas atostogų dienas įstaigoje sudaromuose šių metų atostogų grafikuose ir informuoti apie tai savo vadovą.

Nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje numatytos šios papildomos garantijos profesinės sąjungos nariams:

  • Dvi papildomos apmokamų kasmetinių atostogų dienos. Jos turi būti išnaudojamos Sutarties galiojimo laikotarpiu, t.y., kitu atveju jis praranda teisę į tokias dienas. Šios papildomos mokamų kasmetinių atostogų dienos pridedamos, neatsižvelgiant į tai, kad profesinės sąjungos nariui priklauso teisė į pailgintas ir (ar) papildomas atostogas Vyriausybės nustatyta tvarka. Profesinės sąjungos nariams atostogos suteikiamos tokia pačia tvarka, kaip įstaigoje suteikiamos eilinės atostogos. Atostogas galima pridėti prie eilinių atostogų arba paimti atskirai.
  • Mokymosi atostogos. Sutarties galiojimo laikotarpiu profesinės sąjungos nariui, kuris mokosi pagal formaliojo švietimo programas, pagal šias programas vykdančių švietimo teikėjų pažymas, arba kuris dalyvauja neformaliojo suaugusiųjų švietimo programose suteikiamos iki 10 darbo dienų mokymosi atostogos, paliekant už jas vidutinį jo darbo užmokestį, arba iki 20 darbo dienų mokymosi atostogos, paliekant už jas 50 procentų vidutinio jo darbo užmokesčio, atsižvelgus į besimokančiojo poreikius. Profesinės sąjungos narys turi pasirinkti iki 10 darbo dienų arba iki 20 darbo dienų mokymosi atostogas.
administrator