Pareigūno užpuolimas Kriminalinės žvalgybos nesudomino

  • 0 Comments
  • 1653 Views

Penktadienį vakare, Pravieniškių pataisos namų-atviros kolonijos pirmajame sektoriuje, nuteistųjų  vakarinio maitinimo metu buvo užpultas pareigūnas, norėjęs užkardyti paketo, permesto per tvorą iš kito būrio, perdavimą nuteistajam. Tame pakete galėjo būti draudžiamieji daiktai. Mėginant atimti iš nuteistojo paketą, pareigūnas iš pasalų, iš nugaros buvo užpultas dviejų nuteistųjų, mėginamas parversti ant žemės.

Laimė, pareigūnas sudėtingoje situacijoje nepasimetė, spėjo pakviesti pastiprinimą. Grumtynių metu pareigūnui buvo sumušta nugara, jis gydomas ambulatoriškai.

Apie įvykį nedelsiant sureagavo Pravieniškių pataisos namų-atviros kolonijos direktorius Dainius Sušinskas, kuris buvo susirūpinęs situacija ir pareigūno sveikata, taip pat policija.

Kaip dera, po įvykio tuoj pat informuotas Kalėjimo departamento budėtojas, Kalėjimų departamento Kriminalinės žvalgybos valdybos 3-ojo Kriminalinės žvalgybos skyriaus viršininko pavaduotojas Giedrius Vaikšnys.

Nors pareigūnai tikėjosi greito Kriminalinės žvalgybos reagavimo į neeilinį įvykį, ši tarnyba apsiribojo tik skambučiu situacijai išsiaiškinti, o į įvykio vietą atvyko kitos dienos ryte.

Pasak Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (toliau – LRITĮPS) pirmininko Kęstučio Pauliuko, pareigūnų bendruomenė labai nusivylusi Kriminalinės žvalgybos darbu po reorganizacijos, kuri įvyko š.m. liepos 1 d. , kai ši tarnyba buvo prijungta prie Kalėjimų departamento.

„Ne tik šį kartą, bet ir kitų ne kasdieninių įvykių metu Kriminalinės žvalgybos 3-ojo skyriaus viršininko pavaduotojas nesiteikia skubiai reaguoti į įvykį. Reagavimas kitą dieną ar dar vėliau,  po reorganizacijos tapo įprasta praktika. Mums tai nesuprantama. Matydami tokią situaciją, Kriminalinės žvalgybos „vadukų“ atsainų požiūrį į sudėtingas situacijas, negalime tylėti ir manome, kad Kalėjimų departamento direktorius turėtų įvertinti situaciją ir svarstyti Kriminalinės žvalgybos padalinio veiklos efektyvumą bei vadovų tinkamumą eiti užimamas pareigas“, – sakė K.Pauliukas.

Pasak  LRITĮPS pirmininko, kai Kriminalinės žvalgybos padalinys buvo pavaldus įstaigos vadovui, į panašius atvejus pareigūnai reaguodavo žaibiškai – per valandą ar ilgiausiai per dvi.

„Šiandien to nebėra, jie tapo karaliukais, kurie nepajudinami. Atvažiuoja ne tada, kai reikia, o kada nori. Situacija darosi nevaldoma, o pareigūnai jaučiasi nebesaugūs“,- sakė profsąjungos pirmininkas.

Apmaudu tai, anot K.Pauliuko, kad kai nukenčia nuteistasis, metamos didžiulės pajėgos situacijai aiškintis, įsijungia net Seimo kontrolieriai, tuo tarpu nukentėję pareigūnai jaučiasi palikti likimo valiai.

„Pataisos įstaigų pareigūnų darbas – sudėtingas, pavojingas, todėl turėtų būti deramai įvertinimas ne tik pinigine išraiška, bet ir dėmesiu, pagarba, kurios šiandien trūksta, tai parodo ir reagavimas į situaciją po įvykio penktadienį“, – sakė K.Pauliukas.

administrator