Pareigūnui už stropumą – tarnybinis patikrinimas ir nuobauda

  • 0 Comments
  • 357 Views

 Viešojo saugumo tarnyba atlikusi tarnybinį patikrinimą nusprendė Vilniaus dalinio 5-osios kuopos 1-ojo būrio  jaunesniajam specialistui, vyresniajam puskarininkiui skirti nuobaudą – pastabą, nes jis, neva, nevykdė tiesioginio vadovo nurodymo, pažeidė subordinaciją, norėdamas užkirsti kelią sisteminiams pažeidimams, daromiems ypatingos svarbos objekte – aerodrome – į kurį patekti galima tik su specialiais leidimais.

Ką pasirinkti – paisyti subordinacijos ar visgi, nesitaikstyti su pažeidimais ir informuoti visas tarnybas, veikiančias ypatingos svarbos objekte?

Situaciją atpasakosime  trumpai. Prieš pradėdamas tarnybą Valstybės įmonės Lietuvos oro uostų (toliau LOU) Vilniaus filiale apsaugą jaunesnysis specialistas, vyresnysis puskarininkis (toliau – pareigūnas)  A.J.pamainos vyresnįjį informavo, kad praėjusios tarnybos metu jis pastebėjo mėlyną automobilį, galimai su laikinu palydos leidimu be palydos. Istorija pasikartojo,todėl automobilis buvo sustabdytas patikrinti, juk viskas vyko ypatingos svarbos objekte. Paaiškėjo, jog automobilį vairavo vienos aptarnaujančių įmonių technikas. Kadangi  jis pažeidė Vilniaus aerodromo eismo taisykles, iš jo buvo paimtas leidimas, kuris kartu su tarnybiniu pranešimu perduotas  LOU Saugos ir saugumo departamento Saugos ir kokybės atitikties skyriaus vadovui ,atsakingam už saugų eismą aerodrome.

Pagal reglamentuotą tvarką pareigūnas apie pažeidimą turėjo informuoti pamainos vyresnįjį, LOU Saugos ir saugumo departamento Saugos ir kokybės atitikties skyriaus vadovą, LOU Saugos ir saugumo departamento Vilniaus filialo aviacijos saugumo skyriaus vadovą, atsakingą už leidimų režimų reikalavimų vykdymą. Tačiau pareigūnas apie pažeidimą „tarnybiniu pranešimu“ informavo ne tik jau minėtus vadovus, bet dar papildomai ir LOU Saugos ir saugumo departamento direktorių.

Kaip papasakojo pareigūnas, taip pasielgė, nes pažeidimai kartojosi, o toleruoti jų ypatingos svarbos objekte negalima.

Pareigūnui buvo pradėtas tarnybinis patikrinimas. Nors pranešime dėl galimo tarnybinio nusižengimo pareigūno galimu nusižengimu buvo įvardintas Viešojo saugumo tarnybos prie VRM pareigūnų tarnybinės etikos kodekso nuostatų pažeidimas, išvadoje pareigūno veiksmai papildomai kvalifikuoti į vadovo teisėtų nurodymų nevykdymą ir Vidaus tarnybos statuto normų nesilaikymą. Buvo išplėstos tarnybinio nusižengimo tyrimo ribos ir iš sąlyginai nedidelio kaltinimo galimai pažeidus etikos normas, jis perkvalifikuotas į gana rimtą tarnybinį nusižengimą. Tačiau pareigūnas nebuvo papildomai informuotas apie naujai paaiškėjusias aplinkybes, jam nesuteikta galimybė dėl naujų aplinkybių pasiaiškinti, nors tai yra svarbu, užtikrinant jo tinkamą dalyvavimą tarnybinio patikrinimo tyrime.

Pasak Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininko Vitalijaus Jagmino, pareigūno tarnybiniuose pranešimuose nurodyta informacija apie pažeidimą atitiko tikrovę,neleistinas įvažiavimas į aerodromo teritoriją neginčytinas, o pareigūnas už pakartotinus analogiškus pažeidimus  surašydamas tarnybinius pranešimus aukštesniems VĮ Lietuvos oro uostai vadovams, elgėsi kaip principingas pareigūnas, nesitaikstantis su sisteminiai pažeidimais, juolab, kad, anksčiau jo rašyti ir žemesnės grandies vadovams pateikti pranešimai rezultatų nedavė.Todėl, anot VAITĮPS vadovo, profesinė sąjunga mano, kad prieš skiriant nuobaudą, Viešojo saugumo tarnyba turėtų įvertinti visas aplinkybes dėl nuobaudos pareigūnui tikslingumo bei pagrįstumo.

„Viešojo saugumo tarnybos vadovų požiūris ir tarnybinių atlikimų tvarka stebina, nes nuobaudos skiriamos, vadovaujantis neaiškiais principais. Paliekama vieta interpretacijoms, kad galimai nuobaudos skyrimas arba neskyrimas priklauso nuo požiūrio į vadovą, nuomonės su juo sutapimo arba ne, lojalumo  ir dar nežinia kokių kriterijų. Jog VST vadovybę erzina kitokia nuomonė, rodo ir tai, kad profesinė sąjunga gavo net du šios tarnybos raštus paneigti informaciją. Panašu, jog profsąjungą taip bandoma pagąsdinti, siekiant, kad apie VST nebūtų rašoma nepalankiai“, – sakė VAITĮPS pirmininkas.

Pareigūnas, jeigu nuobauda visgi, jam bus paskirta, galės kreiptis į teismą.

administrator