Profesinės sąjungos nariams papildoma atostogų diena ir ne tik

  • 0 Comments
  • 607 Views

Praėjusių metų lapkričio 5 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministras su kai kuriomis profesinėmis sąjungomis pasirašė Nacionalinę kolektyvinę sutartį (toliau – Sutartis).

Pagal šią sutartį, profesinės sąjungos nariams suteikiama viena papildoma apmokamų kasmetinių atostogų diena, nepriklausomai nuo to, ar profesinės sąjungos narys turi teisę į pailgintas ar kitas papildomas atostogas.

Sutartis garantuoja ją pasirašiusiųjų profsąjungų nariams ir didesnį apmokėjimą už mokymosi atostogas. Profesinės sąjungos narys gali pasirinkti mokymosi atostogų trukmę 20 arba 10 darbo dienų, nuo pasirinkto laiko – skiriasi apmokėjimas. Pasirinkus 10 darbo dienų mokymosi atostogas bus mokamas 100 proc. vidutinis darbo užmokestis, 20 darbo dienų mokymosi atostogas – 50 proc. vidutinio darbo užmokesčio. Ši garantija taikoma nariams, kurie mokosi pagal formaliojo švietimo programas arba neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas, susijusias su darbuotojo kvalifikacijos kėlimu, nepriklausomai nuo turimo stažo darbovietėje. Svarbu tai, jog prašymą dėl mokymosi atostogų būtina pateikti ne vėliau nei prieš 20 darbo dienų.

Nacionalinę kolektyvinę sutartį yra pasirašiusi ir Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija, kurios narėmis yra Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų, Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų bei Lietuvos policijos profesinės sąjungos. Tad visų šių organizacijų nariai (profesinės sąjungos nariais tapę iki 2018 m. lapkričio 5 d.), gali minėtomis sąlygomis pasinaudoti.

SVARBU: Tiek teise į papildomą atostogų dieną, tiek – didesnio apmokėjimo už mokymosi atostogas sąlygomis reikia pasinaudoti per vienerius metus nuo sutarties pasirašymo, t.y. iki š.m. gruodžio 31 dienos.

PRASYMAS DEL NAC SUTART ATOSTOGU DIENOS

PRASYMAS MOKYM ATOSTOG NAC SUSITARIMO

PRASYMAS MOK ATOST. 20 dienų

administrator