Pasirašyta Nacionalinė kolektyvinė sutartis

  • 0 Comments
  • 1320 Views

Šiandien Vyriausybė ir penkiolika profesinių sąjungų pasirašė Nacionalinę kolektyvinę sutartį. Ja susitariama ateinančiais metais didinti darbo užmokestį viešojo sektoriaus darbuotojams. Nustatyta, jog algos bazinis dydis 2020 m. bus padidintas nuo 173 iki 176 eurų.

Pasak Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininko Vitalijaus Jagmino, pagaliau Nacionalinis susitarimas bus taikomas visiems profesinės sąjungos nariams: tiek statutiniams, tiek valstybės tarnautojams, tiek dirbantiems pagal darbo sutartį.

Nacionalinė kolektyvinė sutartis galios ir Lietuvos policijos profesinės sąjungos, Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos, Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos, Nacionalinės pasienio pareigūnų profesinės sąjungos nariams, kurie į profesinę sąjungą įstojo iki 2019m. liepos 10 d.

Nacionalinė kolektyvinė sutartis palies apie 286 tūkst. dirbančiųjų, tarp jų pareigūnus, pedagogus, ikimokyklinio ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų auklėtojus, socialinius darbuotojus bei kitus valstybės ir savivaldybių tarnautojus ar darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis.

Sutarta pakelti žemiausius pareiginės algos koeficientus mažiausius darbo užmokesčius gaunantiems pareigūnams, žemiausių grandžių valstybės tarnautojams, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams, specialiesiems pedagogams, logopedams, psichologams ir kitiems pagalbos specialistams, taip pat auklėtojams koncertmeisteriams ir akompaniatoriams. Kartu didinami minimalūs koeficientai visoms kvalifikuotoms pareigybėms valstybės ir savivaldybių įstaigose. Tai palies apie 50 tūkst. viešojo sektoriaus darbuotojų.

Nacionalinę kolektyvinę sutartį pasirašiusių profesinių sąjungų nariai įgis papildomas garantijas:

2 papildomas apmokamų kasmetinių atostogų dienas, kurios turi būti išnaudojamos per vienus metus;

10 darbo dienų trukmės mokymosi atostogas per metus, kurių metu mokamas visas vidutinis darbuotojo darbo užmokestis, arba 20 darbo dienų trukmės mokymosi atostogas per metus, kurių metu mokama bent pusė darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio. Šiuo atveju netaikomas Darbo kodekse numatytas reikalavimas suteikiant apmokamas atostogas mokymuisi turėti bent 5 metų darbo stažą toje darbovietėje.

 

administrator