Po beveik metus trukusių derybų pasirašoma Bausmių vykdymo sistemos šakos kolektyvinė sutartis

  • 0 Comments
  • 842 Views

Šiandien Kalėjimų departamente ketinama pasirašyti Bausmių vykdymo sistemos šakos kolektyvinę sutartį.

Primename, kad derybos tarp Kalėjimų departamento ir profesinių sąjungų dėl bausmių vykdymo sistemos šakos kolektyvinės sutarties buvo pradėtos praėjusių metų liepos 9 d.  Derybose dalyvavo ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos atstovai.

Pirmoji šakos kolektyvinė sutartis bausmių vykdymo sistemoje buvo pasirašyta 2014 m. liepos 23 d. , ji galiojo iki 2017 m. gruodžio 31 d. Sutartyje buvo numatyta įsteigti kolegialius organus – Darbuotojų valdymo ir Derybų komitetus. Sutartis apibrėžė ir socialinių bei ekonominių darbuotojų teisių ir garantijų užtikrinimą, darbo organizavimą, darbuotojų skatinimo, drausminių nuobaudų skyrimo, atostogų ir kitus pareigūnams svarbius klausimus.

administrator