Pristatyti Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo pokyčiai – profsąjungos rengia savo pasiūlymus ir pastabas

  • 0 Comments
  • 5293 Views

Sausio 18 d. vykusiame Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijoje išplėstiniame posėdyje, kuriame dalyvavo ir Profsąjungų centro atstovai, profesinių sąjungų pirmininkai: Vitalijus Jagminas, Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas; Rimantas Liepa, Nacionalinės pasienio pareigūnų profesinės sąjungos pirmininkas; Kęstutis Pauliukas, Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas ir šios profsąjungos teisininkė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais, supažindino su įstatymo projektu, kaip galėtų keistis Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų reglamentavimas, jeigu projektas būtų priimtas.

Po pristatymo projekto rengėjai akcentavo, jog laukia profesinių sąjungų pasiūlymų ir pastabų.

Tad artimiausiu metu profesinės sąjungos ruoš pasiūlymus, sudėlios argumentus, įvertinti grėsmes ir pateiks savo požiūrį į rengiamus pokyčius.

Profsąjungų nariams pateikiame pirminę informaciją, t.y. susistemintą lentelę, kokie pokyčiai lauktų ir skaidres, kurios buvo pristatytos.

Kviečiame aktyviai domėtis ir teikti siūlymus savo atstovams ar profesinės sąjungos pirmininkams.

Pateikiame LTPF parengtą lentelę, kaip būtų taikomos įstatymų nuostatos:

  Iki 2024-06-30  2024-07-01-2034-06-30 nuo 2034-07-01 
Įstatymų nuostatų taikymas
1. Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų gavėjai, kuriems šios pensijos paskirtos iki 2024-06-30                                                  Niekas nesikeičia, naujas reguliavimas dar neįsigaliojęs Pensijų mokėjimo reguliavimas nustatytas Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatyme (jis nėra keičiamas). Nuo 2024-07-01 įsigaliotų “pensijų grindys” (minimalioji pensija už tarnybą; Projekto 9 straipsnis), būtų mokamos pensijos už tarnybą priemokos (Projekto 10 straipsnis). Nuo 2024-07-01 netekus galios Valstybinių pensijų įstatymui, būtų taikoma Projekto 66 straipsnio 8 dalis, kuri nustato, pareigūnų ir karių valstybinės pensijos dydžio (kartu su priedu už tarnybą) ar šios pensijos kartu su socialinio draudimo pensijos dydžio ribojimo taisyklę (analogiška nuostata, kokia yra ir šiuo metu taikoma mokant pareigūnų ir karių valstybines pensijas). Nuo 2025 m. pareigūnų ir karių valstybinės pensijos būtų indeksuojamos tokiu pačiu indeksu kaip ir socialinio draudimo bazinė pensija (Projekto 3 straipsnis 1-4 dalys). Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymas netenka galios, visos su mokėjimu susijusios nuostatos (analogiškos šiuo metu nustatytoms) įsigalioja Valstybinių pensijų, sportininkų rentų ir kompensacinių išmokų įstatyme –  VII skyrius „Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų, pareigūnų ir karių valstybinių pensijų priedo už tarnybą, paskirtų pagal Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymą mokėjimas“. Mokėjimo sąlygos nekeičiamos.Toliau taikomas Projekto 9 ir 10 straipsniai, pensijos dydžio ribojimas.
2.Tarnaujantys pareigūnai, kurie turi įgiję reikiamą tarnybos laiką pensijai skirti  Galės rinktis, pagal kurį reguliavimą būtų skiriama pareigūnų ir karių valstybinė pensija – ar pagal Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymą (tokiomis sąlygomis ir tvarka kaip tai numatyta šiame įstatyme), ar pagal Projektu siūlomą reguliavimą (tokiomis sąlygomis ir tvarka kaip tai numatyta šiame projekte). Pensijos mokėjimo sąlygos – atsižvelgiant į tai, pagal kurį reguliavimą buvo paskirta pareigūnų ir karių valstybinė pensija: jei pagal Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymą – ž. r. lentelės 1 eilutę (2024-07-01-2034-06-30; nuo 2034-07-01), jei pagal Projektą – taikomos Projekto nuostatos. Naujos Pareigūnų ir karių valstybinės pensijos būtų skiriamos pagal Projektą.
3.Tarnaujantys pareigūnai, kurie reikiamą tarnybos laiką pensijai skirti pagal Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymą, įgis laikotarpiu 2024-07-01-2034-06-30
Tarnaujantys pareigūnai, kurie reikiamą tarnybos stažą pensijai įgis 2034-07-01 ir vėliau   Pareigūnų ir karių valstybinės pensijos būtų skiriamos ir mokamos pagal Projektą.

Skaidres rasite čia.

administrator

Leave A Comment