Procedūrą pažeidusi įstaiga į teisminį ginčą nebesivėlė

  • 0 Comments
  • 1296 Views

Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos teisininkė teigia, jog kartais išspręsti teisinį ginčą ir apginti pažeistas profesinės sąjungos nario teises pavyksta pateikus skundą teismui, bet net nepradėjus bylos nagrinėjimo iš esmės. Taip nutiko ir šiuo atveju, nes darbdavys įvertino nurodytus argumentus ir pats pripažino, jog priimtas sprendimas buvo neteisėtas.

2021 m. liepos mėn. į Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinę sąjungą (toliau – Profesinė sąjunga) kreipėsi Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos pareigūnė dėl jai paskirtos tarnybinės nuobaudos. Dėl pastarosios paskyrimo nuostaba kilo ne tik pareigūnei, bet ir Profesinei sąjungai. Tai, kad pareigūnei pradėtas tarnybinis patikrinimas, Profesinei sąjungai buvo žinoma. Žinia, kad tarnybinė nuobauda jai paskirta, prieš tai nesikreipus į Profesinę sąjungą dėl sutikimo davimo, kaip tai imperatyviai nustato teisės aktai, nustebino.

Tarnybinės nuobaudos paskyrimas, neinformavus profesinės sąjungos apie tai, jog jos nariui yra siūloma skirti tarnybinę nuobaudą, ir negavus sutikimo dėl jos paskyrimo, yra esminis procedūrinis pažeidimas, kuris tarnybinės nuobaudos paskyrimo procesą daro neteisėtą, todėl, nustačius tokį pažeidimą, įsakymas, kuriuo nuobauda paskirta, yra naikinamas. Atsižvelgiant į tai Profesinės sąjungos teisininkė parengė skundą, kreiptasi į teismą.

Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija nepateikė teismui jokių įtikinamų įrodymų, kad kreipimasis dėl sutikimo gavimo Profesinei sąjungai buvo išsiųstas, tik teigė, jog tai buvo padaryta. Teisminio proceso metu Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija pažymėjo, kad Profesinė sąjunga galimai netinkamai kontroliuoja savo el. paštu gaunamus dokumentus ir ginčijamą dokumentą praleido.

Profesinę sąjungą ir pareigūnę atstovaujanti teisininkė pabrėžė, jog Profesinė sąjunga ypatingai kruopščiai seka visą gaunamą korespondenciją, ir sutikimas dėl tarnybinės nuobaudos paskyrimo buvo neduotas, nes apie tokios nuobaudos siūlymą iš viso nebuvo gauta jokia informaciją. Tam, kad įrodytų savo teiginių pagrįstumą, Profesinė sąjunga teismui pateikė neginčytinus įrodymus. Profesinė sąjunga kreipėsi į savo el. pašto paslaugos tiekėją ir paprašė pateikti atitinkamomis datomis į Profesinės sąjungos el. pašto dėžutę gautų el. laiškų išklotines. Pastarosios aiškiai parodė, jog, priešingai, nei teigė Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija, joks laiškas su informacija apie siūlomą tarnybinę nuobaudą iš šios įstaigos nebuvo gautas. Profesinė sąjunga dar kartą kreipėsi į savo el. pašto paslaugos tiekėją ir paprašė pateikti informaciją, ar atitinkamomis datomis buvo kokių techninių trikdžių ar kitokių priežasčių, dėl kurių Profesinė sąjunga į el. pašto dėžutę būtų galėjusi negauti el. laiško iš Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos. Į pastarąją užklausą buvo gautas atsakymas su papildoma informacija išklotinėse apie techninius ir kitokius trikdžius, kuri parodė, kad aktualiomis datomis nebuvo jokių techninių priežasčių, dėl kurių nebūtų gautas Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos laiškas su informacija apie siūlomą tarnybinę nuobaudą, jeigu jis iš  įstaigos būtų buvęs išsiųstas. Taigi Profesinė sąjunga, nei rengiant skundą, nei vėliau jau dalyvaujant teismo posėdžiuose, negalėjo detaliai komentuoti, ko nepadarė, arba ką padarė ne taip Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija, kad būtina informacija nebuvo atsiųsta, tačiau Profesinė sąjunga ir jos atstovė visuomet pabrėžė, kas buvo žinoma ir sąžiningai deklaruojama, jog Profesinėje sąjungoje atitinkama informacija iš viso nebuvo gauta. To priežastys – ne Profesinės sąjungos ir ne jos narės, kuriai neteisėtai buvo paskirta tarnybinė nuobauda, reikalas. Darbdavys, konkrečiu atveju Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija, turėjo pareigą tinkamai informuoti Profesinę sąjungą apie siūlomą skirti tarnybinę nuobaudą. Jeigu ši pareiga nevykdoma, atsakomybė dėl sutikimo nepateikimo negali būti perkelta profesinei sąjungai, kuri nieko apie siūlomą tarnybinę nuobaudą nežino.

Konkrečiu atveju, susipažinusi su teismui Profesinės sąjungos pateiktais rašytiniais įrodymais, Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija pripažino, kad laiškas su reikalinga informacija Profesinėje sąjungoje nebuvo gautas, ir sutiko, be teismo sprendimo, administracine tvarka panaikinti direktoriaus įsakymą` dėl tarnybinės nuobaudos paskyrimo. Pareigūnė, susipažinusi su įsakymo panaikinimo faktu, nuo skundo teisme atsisakė.

Taigi konkrečioje situacijoje teisminis procesas buvo pradėtas, tačiau, Profesinei sąjungai pateikus neginčytinus įrodymus dėl nuobaudos skyrimo procedūros nesilaikymo iš darbdavio pusės, teisminis procesas neužsitęsė, ir Profesinės sąjungos narės teisėti interesai buvo apginti net nepriimant teismo sprendimo.

administrator