Profesinė sąjunga pasirengusi bendradarbiauti ir siekti darbuotojams palankesnių sąlygų

  • 0 Comments
  • 1106 Views

Neseniai įvyko pirmasis šiais metais VĮ „Regitra“ vadovybės bei darbuotojų atstovų – „Regitra“ darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko ir Darbo tarybos pirmininko – susitikimas.

Pasak „Regitra“ darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko Evaldo Plokščio, metų pradžioje norėtųsi daugiau gerų žinių. Susitikime darbuotojų atstovai tikėjosi tikslių skaičių, kiek galėtų kilti darbuotojų atlyginimai. Dėl darbo užmokesčio pokyčio kilo ilgesnės diskusijos. Tikimasi, kad metams įsibėgėjus, šis klausimas dar kartą atsidurs ant diskusijų stalo ir bus priimtas aiškus sprendimas.

Darbuotojų atstovai pasisakė dėl korupcijos prevencijos įmonėje.

„Visiškai pritariame ir norime, kad įmonėje nebūtų jokių korupcijos apraiškų, o darbuotojai ir vadovybė dirbtų tik skaidriai. Tačiau, kaip darbuotojų atstovai, kartu su Darbo tarybos pirmininku, išsakėme pastebėjimą dėl veiksmų ir priemonių, kurių ėmėsi įmonės atstovai darbuotojų atžvilgiu, kurios, manome, pažeidžia asmens privataus gyvenimo sąvoką ir prasilenkia su nekaltumo prezumpcija. Tai, kad kelių įmonės darbuotojų atžvilgiu pradėtas tyrimas STT, dar nereiškia, kad nuo šiol kiekviename darbuotojuje reikia įžvelgti potencialų nusikaltėlį. Mūsų nuomone, kaip tik dabar įmonės vadovybė turėtų kurti ryšį su darbuotojais ir gerinti mikroklimatą įmonėje“, – sakė E.Plokštys.

Susitikime diskutuojant apie darbuotojų mokymus, profesinė sąjunga prašė surengti ne tik nuotolinius, bet daugiau  „gyvų“ mokymų. Buvo susitarta, jog darbuotojų atstovai, apklausę savo narius, pateiks siūlymus dėl tokių mokymų poreikio ir tematikos.

Anot Profesinės sąjungos pirmininko, keičiantis įmonės statusui – iš valstybės įmonės į akcinę bendrovę – be jokių abejonių teks gerokai paplušėti ir vadovybei, ir darbuotojų atstovams, tačiau suabejojo, kad profesinės sąjungos turės galių kuriant struktūrą, numatant vizijas ir tikslus.

„Norėtųsi, kad įmonės virsmas būtų skaidrus, nenukentėtų darbuotojai, jie būtų įtraukiami į vykstančius procesus, laiku informuojami apie pokyčius. Norėtųsi, jog darbuotojai būtų vertinami ir nepasinaudojama vykstančiais pasikeitimais, kad dalį jų lengva ranka atleisti. Tokio skaidraus ir lengvo proceso keičiantis įmonės statusui mes, kaip darbuotojų atstovai, tikimės“, – kalbėjo E.Plokštys.

Susitikime plėtojant pokyčių temą, įmonės vadovybei užsiminta apie darbuotojų norą įsigyti įmonės akcijų. Tačiau, kaip sakė Profesinės sąjungos pirmininkas, ar bus galimybė darbuotojams jų įsigyti, kaip ir kada, kol kas Generalinis direktorius atsakyti negalėjo.  

Įmonės vadovybei primintas ir dar vienas neišspręstas klausimas dėl  darbuotojų atstovų įtraukimo į darbuotojų darbo pareigų pažeidimų tyrimų komisijas.

Reziumuodamas įvykusi susirinkimą, „Regitra” darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas E.Plokštys sakė, jog laukia darbingi metai.

„Profesinė sąjunga pasirengusi aktyviai bendradarbiauti ir siekti darbuotojams palankesnių sąlygų, didesnio darbo užmokesčio, kurio tikrai darbuotojai yra nusipelnę. Taip pat nesikrato atsakomybės prisidėti prie įmonės pokyčių, siūlydama savo viziją, teikdama pasiūlymus ir pastabas. Esame vienoje valtyje, ar ji plauks greitai ir ritmingai, ar kapstysis vienoje vietoje, priklauso nuo dialogo. Tad – 2023-ieji, manome, bus komunikacijos ir dialogo paieškų metai“, – sakė „Regitra“ darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas.

administrator