Neteisėtai atleistai tarnautojai teismas priteisė neišmokėtas kompensacijas

  • 0 Comments
  • 1330 Views

Migracijos departamento pertvarkos metu viena šios įstaigos darbuotoja, profesinės sąjungos narė, darbo neteko dėl buvusių vadovų padarytų klaidų. Buvusi Migracijos departamento darbuotoja po ilgo bylinėjimosi laimėjo teismą, jai priteistas neišmokėtas atlyginimas ir kompensacijos.  Kaip sakė pati buvusi darbuotoja, be profsąjungos bei jos teisininkų kvalifikuotos pagalbos vargu ar ji būtų ieškojusi tiesos teismuose, nes tiesos paieškos kainuoja labai brangiai.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. gruodžio 23 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos skundą atsakovui Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

Neteisėtai atleista iš valstybės tarnybos darbuotoja kreipėsi į teismą, prašydama priteisti kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas, išeitinę išmoką ir netesybas. Pirmojoje instancijoje ji teismą laimėjo, tačiau sprendimą atsakovas apskundė aukštesniam teismui.

Priminsime, jog Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos narė, Vilniaus apskrities VPK viršininko įsakymu 2019 m. birželio 30 d. buvo atleista iš Vilniaus apskrities VPK Migracijos valdybos Pasų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigų panaikinus jos pareigybę.

Teisėjų kolegija nusprendė, kad pareiškėjos prašymas įpareigoti atsakovą išmokėti jai kompensaciją už 8,93 kalendorines dienas ir 11,8 darbo dienų nepanaudotų kasmetinių atostogų, kurios susidarė iki 2019 m. birželio 30 d. yra pagrįstas.

Taip pat nustatė, kad pareiškėjai už priverstinės pravaikštos laikotarpį nuo 2019 m. liepos 1 d. iki 2020 m. vasario 5 d. susidariusių kasmetinių atostogų dydis nebuvo apskritai skaičiuojamas, juo labiau nebuvo išmokėta kompensacija už šią nepanaudotų kasmetinių atostogų dalį, nors į darbo metams, už kuriuos suteikiamos kasmetinės atostogos, tenkančių darbo dienų skaičių priverstinės pravaikštos laikas privalo būti įskaitytas.

Buvusi tarnautoja taip pat prašė teismo priteisti iš atsakovo DK 147 straipsnio 2 dalyje numatytas netesybas.

Teisėjų kolegija, įvertinusi moteriai priklausančių nepanaudotų kasmetinių atostogų, už kurias jai nebuvo išmokėta kompensacija, trukmę, konstatavo, kad nėra jokio pagrindo abejoti, jog atsakovas, atleidęs pareiškėją iš pareigų, jai uždelsė sumokėti didesnę sumą nei jos VDU (t. y. 1 586,73 Eur). Atsižvelgiant į paminėtą aplinkybę, taip pat į tai, kad atsakovas uždelstos sumos pareiškėjai neišmoka daugiau nei 6 mėnesius, bei vadovaujantis DK 147 straipsnio 2 dalimi, pareiškėjai priteisė  6 VDU dydžio netesybas.

Teismo sprendimu buvusiai Migracijos darbuotojai Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas turės išmokėti kompensaciją už 8,93 kalendorines dienas ir 11,8 darbo dienas nepanaudotų kasmetinių atostogų, paskaičiuoti pareiškėjos priverstinės pravaikštos laikotarpiu susidariusių kasmetinių atostogų dydį, ir išmokėti jai kompensaciją už šią nepanaudotų kasmetinių atostogų dalį. Taip pat pareiškėjai iš atsakovo Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato priteista per 9 000 eurų netesybų.

Teisme buvusią Migracijos darbuotoją atstovavo profsąjungos teisininkas.

Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Vitalijus Jagminas džiaugėsi buvusios profesinės sąjungos narės pergale teisme. Tačiau jo nuomone, būtų didžiausia vertybė, jeigu Vilniaus apskrities VPK vadovybė ne tik įgyvendintų jį, bet ir nebedarytų panašių klaidų ateityje.

„Šis teismo sprendimas aktualus ir dabar, vykstančių reformų metu, kai sujungiami komisariatai ir vyksta kitos pertvarkos. Nuolat akcentuojame ginčų komisijų ir susitarimų tarp darbdavio ir socialinių partnerių bei darbuotojo iki teismo svarbą, tačiau kol kas profesinės sąjungos nelabai girdimos. Susitarimai iki teismo padeda išvengti nemenkų išlaidų, sutaupo laiko, o svarbiausia –  išsprendus klausimą taikiai nenukenčia darbuotojas. Aptariamu atveju skaudžiai nukentėjo buvusi darbuotoja, o komisariatui teko pakratyti piniginę išmokant kompensacijas. Ši istorija galėjo būti kitokia, jei būtų siekiama ieškoti sprendimų.

Mano nuomone,  Vilniaus apskrities policijos komisariato lėšos skirtos ne buvusių vadovų priimtų neteisingų sprendimų padarytiems nuostoliams kompensuoti, o skatinti darbuotojus. Todėl tokiais atvejais padarytą žalą turėtų kompensuoti ne komisariatas, taip atimdamas papildomas lėšas iš darbuotojų, o tokių ydingų sprendimų priėmėjai“, – sakė Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas.

administrator