Kokios papildomos garantijos galioja profsąjungos nariams?

  • 0 Comments
  • 4651 Views

Primename, kad nuo š.m. sausio 1 d. įsigaliojo 2023-2025 m. Nacionalinė kolektyvinė sutartis, kurioje nustatytos papildomos garantijos profesinės sąjungos nariams, įstojusiems į profesinę sąjungą iki 2022 m. spalio 10 d.

SVARBU:

! Sutartis taikoma nariui, įstojusiam į profesinę sąjungą iki 2022 m. spalio 10 d.

! Sutartis taikoma profesinės sąjungos nariui, nepriklausomai nuo darbo santykių pobūdžio, t. y. ir darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį, ir valstybės tarnautojui, ir valstybės pareigūnui, ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnui.

! Sutartis (išskyrus numatytas išimtis), įsigaliojo š.m. sausio 1 d. ir galios iki 2025 m. gruodžio 31 d. Kiekvienais metais bus tikslinamas profesinės sąjungos narių skaičius, įtraukiamos įstaigos, įmonės ir organizacijos, kurių darbuotojai tapo profesinės sąjungos nariais po Sutarties pasirašymo.

! Sutartyje nustatytos papildomos garantijos yra savarankiškos ir gali būti suteikiamos nepriklausomai nuo to, ar profesinės sąjungos narys naudojosi kitomis Sutartyje nustatytomis garantijomis, ar nesinaudojo (priešingai negu buvo ankstesniais metais, kai papildomos mokamos dienos sveikatai gerinti buvo suteikiamos tik tiems profesinės sąjungos nariams, kurie nesinaudojo mokymosi atostogomis).

! Sutartyje nustatytas papildomas garantijas profesinės sąjungos nariams (2 d. d. papildomų mokamų kasmetinių atostogų, mokymosi atostogos, iki 5 d. d. sveikatai gerinti) reikia panaudoti einamaisiais metais, šios garantijos į kitus metus neperkeliamos.

            Nuotraukoje – papildomų garantijų lentelė profesinės sąjungos nariams.

Kitos sutartys

Taip pat primename, kad vidaus tarnybos sistemoje yra sudarytos šakos kolektyvinės sutartys.

Vidaus tarnybos sistemoje yra sudarytos ir galioja šios kolektyvinės sutartys:

Lietuvos policijos šakos kolektyvinė sutartis;

Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo sistemos šakos kolektyvinė sutartis;

Lietuvos Respublikos muitinės šakos kolektyvinė sutartis;

Valstybės sienos apsaugos šakos kolektyvinė sutartis;

Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos šakos kolektyvinė sutartis.

Kviečiame naudotis kolektyvinėse sutartyse nustatytomis garantijomis.

Nacionalinės pasienio pareigūnų profesinės sąjungos info

administrator