Profsąjungos: sutaupytos lėšos turi būti skirtos pareigūnų motyvacijai didinti

  • 0 Comments
  • 1110 Views

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato valdymo komiteto pasitarime š.m. spalio 12 d., nuotoliniu būdu buvo svarstomas šio komisariato sutaupytų darbo užmokesčio asignavimų, vykdant 2021 m. biudžetą panaudojimas.

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Vilniaus apskr. VPK) viršininko pavaduotojas Mindaugas Stravinskas pristatė pasitarimo tikslą – aptarti galimus Vilniaus apskr. VPK 2021 m. sutaupytų darbo užmokesčio lėšų panaudojimo būdus.

Vilniaus apskr. VPK vadovybė pasiūlė 40 proc. sutaupytų lėšų panaudoti prekėms ir paslaugoms įsigyti, 60 proc. skirti darbuotojų skatinimui vienkartinėmis išmokomis, neeiliniams vertinimams (100 pareigūnų) ir viršvalandiniam darbui apmokėti.

Kaip paaiškino Vilniaus apsk. VPK viršininko pavaduotojas, kad yra sudarytas planuojamų įsigyti prekių sąrašas (pvz. mikroautobusas, body kameros ir jų  įkrovimo stotelės, programinė KTS įranga, fotoaparatai, šalmai ir kt.), jis profsąjungos atstovams nebuvo pateiktas. M.Stravinskas atkreipė dėmesį, kad labai tikslių sumų, kam bus skirtos lėšos šiuo metu įvardinti negali, nes nėra aišku, kiek tiksliai lėšų bus sutaupyta iki metų pabaigos.

Profesinių sąjungų atstovų nuomone, sutaupytos lėšos didžiąja dalimi turi būti panaudotos darbuotojų motyvacijai didinti, t.y., finansiniam darbuotojų paskatinimui. Atkreiptas dėmesys į didelį laisvų pareigybių skaičių, pareigūnų išėjimą iš darbo ir darbo krūvio didėjimą likusiems darbuotojams, psichologinės įtampos atsiradimą ir nuovargį dėl didelio darbo krūvio, kalbėta apie dėmesio darbuotojams stoką ir jo parodymo būtinumą.

Vilniaus apsk. VPK atstovai teigė, jog lėšas norima panaudoti racionaliai,  tiek darbuotojų paskatinimui, tiek ir ilgalaikio turto įsigijimui, kuris leistų pagerinti darbuotojų darbo sąlygas. Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos atstovai priminė, kad Lietuvos policijos šakos kolektyvinėje sutartyje numatyta, jog policijos įstaigose sutaupytos darbo užmokesčio fondo lėšos, prioriteto tvarka turi būti skiriamos darbuotojų motyvacijai didinti, todėl jos maksimaliai turi būti panaudotos darbuotojų finansiniam skatinimui. Tačiau Vilniaus aps. VPK atstovų nuomone, geresnė transporto priemonė, body kameros, fotoaparatai ar kiti tarnyboje reikalingi daiktai, taip pat didina pareigūnų motyvaciją. Visgi Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga laikėsi pozicijos, kad iš darbo užmokesčio fondo sutaupytos lėšos turėtų būti skiriamos pareigūnams skatinti būtent finansiškai, o ne prekėms įsigyti.

Profsąjungos atstovas pasiūlė atlikti darbuotojų apklausą, siekiant nustatyti, kas didina jų motyvaciją – ar finansinis darbuotojų skatinimas, ar įgyjamos naujos darbo priemonės, tačiau Vilniaus aps. VPK atstovai nepritarė atlikti tokią apklausą.

Diskusijoje buvo kalbėta ir apie vienkartinių išmokų darbuotojams skyrimo principus, subjektyvius ir objektyvius veiksnius, lemiančius vieno ar kito darbuotojo darbo įvertinimą. Prieita vieningos nuomonės, kad darbuotojui, likusiam neįvertintam neeilinių vertinimų metu ar negavusiam vienkartinės išmokos, reikėtų motyvuotai paaiškinti, kodėl jis nebuvo paskatintas.

Suprantant Vilniaus aps. VPK atstovų poziciją, kad sutaupytos darbo užmokesčio fondo lėšos nebus 100 procentų skiriamos darbuotojų finansiniam skatinimui, o dalis lėšų vis tiek bus panaudota prekėms įsigyti, profesinių sąjungų atstovai, kitaip nei Vilniaus apsk. VPK atstovai, pasisakė už tai, kad daugiau lėšų būtų skirta darbuotojams skatinti – 70 proc.,  o prekėms įsigyti – 30 proc.

 „Profesinė sąjunga tikisi, kad Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato sutaupytos lėšos bus naudojamos maksimaliai Vilniaus apskrities VPK  darbuotojams skatinti“, – sakė Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Vitalijus Jagminas.

Nutarta pasitarimo protokolą su profesinių sąjungų ir Vilniaus apskrities VPK atstovų skirtingais siūlymais pateikti Vilniaus apskr. VPK viršininkui, kuris ir priims galutinį sprendimą dėl Vilniaus apskr. VPK sutaupytų darbo užmokesčio asignavimų panaudojimo prekėms ir paslaugoms ir darbuotojų skatinimui proporcijų.

Valdymo komiteto posėdyje be kitų narių dalyvavo du Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos atstovai- pirmininkas Vitalijus Jagminas ir Martynas Drūlia.

administrator