Profsąjungų nariams dar viena mokama atostogų diena

  • 0 Comments
  • 1458 Views

Taikos sutartis, kurią teisme sudarė Policijos departamentas ir Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija lėmė, kad profsąjungos nariai gaus dar vieną mokamą atostogų dieną, kuri nebuvo suteikta, nors tai buvo sutarta 2019 m. Nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje.

Vilniaus apygardos administracinis teismas nagrinėjamoje administracinėje byloje š.m. sausio 15 d. patvirtino Policijos departamento ir Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos taikos sutartį dėl Nacionalinės kolektyvinės sutarties.

Pagal taikos sutartį, darbuotojai, teise į vieną papildomą  mokamą kasmetinių atostogų dieną, nustatytą 2018 m. lapkričio 5 d. Nacionalinės kolektyvinės sutarties 7 punkte, pasinaudoti galės per 3 mėnesius nuo teismo nutarties dėl taikos sutarties patvirtinimo įsiteisėjimo dienos, jeigu iki 2018 m. lapkričio 5 d. sutarties pasirašymo buvo tapę šią sutartį pasirašiusių profesinių sąjungų nariais.

Lietuvos policijos profesinės sąjungos, Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos nariai, kurie iki 2018 m.lapkričio 5 d. tapo šių profsąjungų nariais turi teisę pasinaudoti šia papildoma garantija iki š.m.balandžio 23 d.

Taikos sutartis įsigalioja 2020 m. sausio 23 d.

Papildomos mokamos kasmetinių atostogų dienos pridedamos neatsižvelgiant į tai, kad profesinės sąjungos nariui priklauso teisė į pailgintas ir (ar) papildomas atostogas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

Pasak Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkės Romos Katinienės, pasikeitus Policijos departamento vadovybei žengtas dar vienas žingsnelis dialogui su profesinėmis sąjungomis  atkurti. Lietuvos policijos profesinės sąjungos nariai galės pasinaudoti viena papildoma diena, pagal Nacionalinį susitarimą, už 2019 metus.

„Policijos pareigūnams, profesinės sąjungos nariams pagaliau sugrąžinta tai, kas priklausė. Tikiuosi, kad atsinaujinęs dialogas su policijos vadovybe tęsis ir bus naudingas visai policijos bendruomenei“, – sakė Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Vitalijus Jagminas.

Policijos departamento išaiškinamasis raštas čia.

 

 

administrator