Profsąjungų vadovai paprašė Teisingumo ministro atsižvelgti į darbuotojų peticiją

  • 0 Comments
  • 1251 Views

Praėjusį penktadienį Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (toliau – ir LRITĮPS) pirmininkas Kęstutis Pauliukas ir Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (toliau – ir VAITĮPS) pirmininkas Vitalijus Jagminas buvo susitikę su Teisingumo ministru Elvinu Jankevičium.

Susitikime buvo aptarti šiuo metu pareigūnams aktualiausi klausimai. Vienas tokių – Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus- pataisos namų prijungimas prie Kauno tardymo izoliatoriaus. Profesinių sąjungų atstovai ministro teiravosi, kodėl taip skubama ar nepasimokyta iš Lukiškių uždarymo, kai šiam procesui iki galo nebuvo pasiruošta ir dėl to kilo daug problemų, kurios neišspręstos iki šiol – kai kurios bausmių vykdymo vietos yra „perkrautos“, labai stipriai išaugo pareigūnų darbo krūvis.

Kalbėdami apie ketinamą įgyvendinti dviejų bausmių vykdymo vietų jungimą, tiek LRITĮPS, tiek ir VAITĮPS atstovai teiravosi ir dėl Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus ataskaitoje  minimų 15 naikinamų etatų.

„Norėtųsi, kad būtų aiškiai įvardinami etatai, kurie bus panaikinti“, – sakė LRITĮPS pirmininkas K.Pauliukas.

Pokalbyje su Teisingumo ministru dėl skubos sujungti dvi įstaigas, ministras teigė, jog, pereinamojo laikotarpio, kaip norėtų pareigūnai, tikrai nebus, nes niekas iš esmės nesikeis, tik bus atsisakyta tam tikrų vadovų pareigybių.

Teisingumo ministras E.Jankevičius patikino, kad mažinant pareigybių skaičių, kalbama apie vadovų pareigybes, tai nepalies nei jaunesniosios, nei viduriniosios grandies pareigūnų. Taip pat ministras akcentavo, jog visi norintys galės dirbti ir toliau.

Profesinių sąjungų atstovai paprašė, kad, jeigu būtų nuspręsta įstaigas jungti, būtų laikomasi visų teisinių procedūrų, įteikiant įspėjimo lapelius apie naikinamas pareigybes visiems Kauno tardymo izoliatoriaus-pataisos namų darbuotojams.

Susitikime buvo diskutuojama ir dėl tarnybos laiko, nes Kauno tardymo izoliatoriaus pareigūnų pamainos dirba po 12 val., o Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje-pataisos namuose – po 24 val. Teisingumo ministras sakė, kad pamainos laikas liks toks, koks ir buvo kiekvienoje įstaigoje, t.y. net po sujungimo Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos namų pareigūnai dirbs po 24 val.

Teisingumo ministrui profesinių sąjungų atstovai priminė ir apie peticiją dėl pataisos namų sujungimo, kurią pasirašė bei institucijoms išplatino Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos namų pareigūnai. Teisingumo ministro profesinių sąjungų atstovai paprašė dar kartą ją perskaityti, įvertinti pareigūnų išdėstytas problemas ir, atsižvelgus į jas,  priimti sprendimą.

Beje, kovo 10 d. klausimas dėl dviejų bausmių vykdymo vietų jungimo turėtų būti svarstomas Vyriausybėje.

Teisingumo ministras akcentavo, jog jeigu sprendimas bus priimtas, tiek VAITĮPS, tiek ir LRITĮPS atstovai bus pakviesti dalyvauti darbo grupės veikloje.

Profesinėms sąjungoms pasiteiravus ministro nuomonės apie kratą profsąjungų būstinėje, ministras kalbėjo, jog jeigu paaiškės, kad kas nors iš piktybinių paskatų ar turėdami nedorų tikslų bandė pažeminti profsąjungų vardą, kištis į jų veiklą, nesvarbu kokias pareigas toks pareigūnas užimtų, jis tikrai privalėtų palikti sistemą.

Teisingumo ministras E.Jankevičius dar kartą akcentavo,  jog  profesines sąjungas laiko socialinėmis partnerėmis.

Ministrui buvo išsakyta ir tai, jog profesinės sąjungos pastebėjo, jog nepradėjus numatytų pertvarkų, pradedamos kitos. Profsąjungų atstovai teigė, jog stebi ir laukia, kada prasidės pertvarkos Kriminalinėje žvalgyboje, kurios buvo seniai numatytos. Profsąjungų atstovai ministro teiravosi, kodėl nevyksta procesai dėl pokyčių Kriminalinėje žvalgyboje, juolab, kad jie numatyti, o Kalėjimų departamente, suderinus su Teisingumo ministerija, buvo priimtas ir  sprendimas.

„ Nematome, kad tas procesas vyktų“, – sakė K.Pauliukas.

Ministrą ši žinia gerokai nustebino, jis pažadėjo minėtą klausimą pateikti Kalėjimų departamento vadovui bei pridūrė, jog pasiaiškins, kodėl procesas nevyksta, o sprendimai atlikti pokyčius Kriminalinėje žvalgyboje atgulė į stalčių.

VAIĮPS ir LRITĮPS pirmininkai taip pat teigė, jog nerimą kelia Kalėjimų departamento struktūra, kuri nederinta su profsąjungomis. Jie priminė ministrui, jog buvo numatyta Kalėjimų departamente mažinti biurokratinį aparatą, tačiau matomos tendencijos kitokios, atsiranda vis daugiau vadovaujančių pareigybių.

Susitikime kalbėta ir apie Pravieniškių pataisos namų struktūrą, dėl kurios laukiama oficialių Kalėjimų departamento sprendimų, bet apie tai išsamiau parašysime vėliau.

administrator