Sovietiniai metodai nepriklausomoj valstybėj

  • 0 Comments
  • 1372 Views

Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga (toliau – ir VAITĮPS), iš kurios būstinės kone prieš pusmetį Kalėjimų departamento kriminalinės žvalgybos pareigūnai, inicijavę kratą, paėmė veiklos dokumentus, sulaukė pareigūnų skundų, jog minėtos  tarnybos pareigūnai, kviesdami juos į apklausas, grasina susidoroti ir naudoja psichologinį spaudimą:  „Arba atvyksti ir duodi tinkamus parodymus, arba mes pradėsim ikiteisminį tyrimą ir rasim būdą kaip tave išmesti iš tarnybos“.

dav

Kadangi profesinė sąjunga, kaip ir dalis jos narių, šiuo metu patiria Kalėjimų departamento kriminalinės žvalgybos spaudimą, atskleisti pareigūnų, kurie buvo raginami duoti „reikiamus“ parodymus, tapatybių, kol kas negalime. Tačiau norime informuoti, jog su neteisėtu spaudimu susidūrusieji nedelsdami susisiekė su profesine sąjunga ir paprašė teisinės pagalbos, dėl prieš juos naudojamo psichologinio spaudimo.

Kaip profsąjungos atstovams papasakojo pareigūnai, jie pasijuto kaip nusikaltėliai, nors nusikaltimų ar nusikalstamų veikų nėra padarę.

Pasak VAITĮPS pirmininko Vitalijaus Jagmino, nesuprantama, kodėl pareigūnai, peržengdami ne tik padorumo, bet ir teisėtumo ribas, leidžia sau veikti tokiais metodais.

„Tai, kaip su kai kuriais profsąjungos nariais, jų pasakojimu, bendravo Kriminalinės žvalgybos pareigūnai – primena sovietmečiu KGB taikytus metodus, kurie ne tik pažeidžia bet kokias teisines normas, bet ir pamina žmogaus teises. Tiriant bet kokią veiklą, negalima nepaisyti įstatymų, juo labiau, versti žmogų duoti tokius parodymus, kokie yra reikalingi tyrėjams. Tai ne tik neteisėta, bet ir amoralu“, – sakė profsąjungos pirmininkas.

Anot VAITĮPS pirmininko, neseniai Kalėjimų departamento kriminalinė žvalgyba buvo reorganizuota, tačiau jo nuomone, akivaizdu, kad šioje tarnyboje ne viskas tvarkoje, o iš atvejų, apie kuriuos pasakoja pareigūnai, galima spėti, jog kai kurie pareigūnai šioje tarnyboje jaučiasi nekontroliuojami ir nebaudžiami.

Primename, kad prieš pusmetį, be teisėjo sankcijos, Kalėjimų departamento kriminalinės žvalgybos ikiteisminio tyrimo tyrėjo sprendimu, buvo atlikta krata VAITĮPS būstinėje ir paimti veiklos dokumentai, tiriant šios profesinės sąjungos skyriaus įsteigimo Vilniaus pataisos namuose teisėtumą. Tačiau iki šiol audringai krata pradėtas tyrimas, neva, dėl piktnaudžiavimo tarnyba ir dokumentų klastojimo, iš mirties taško nepajudėjo ir aiškumo neatnešė.

Pasak V.Jagmino, profesinė sąjunga neturi jokio statuso šiame ikiteisminiame tyrime, o tai, kad tyrėjai neteisėtais metodais, gąsdinimais bando įbauginti ir priversti duoti neaišku kokius parodymus, rodo, kad kaip ir manyta iš pat pradžių, pradėtas ikiteisiminis tyrimas tėra bandymas įbauginti ir užčiaupti apie negeroves sistemoje nuolat kalbančią profsąjungą.

Anot V.Jagmino, profesinė sąjunga yra laisva ir nepriklausoma asociacija, ir niekas neturi teisės neteisėtai kištis ir varžyti jos veikimo laisvės, atstovauti nariams bei ginti jų teisėtus interesus.

Visgi vertinant įsisiūbavusią situaciją, pasak VAITĮPS pirmininko, belieka spėlioti, ką dar sumanys kriminalinės žvalgybos pareigūnai prieš profesinę sąjungą?

administrator