Darbuotojai be darbo neliks, tačiau nerimo ir chaoso daug

  • 0 Comments
  • 1725 Views

Neseniai vyko Kauno tardymo izoliatoriaus ir Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus – pataisos namų jungimo kylančioms problemoms aptarti skirtas susitikimas tarp pataisos namų vadovybės ir profsąjungos atstovų. Šiame susitikime Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinę sąjungą (toliau – LRITĮPS) atstovavo jos pirmininkas Kęstutis Pauliukas ir šios profsąjungos Kauno nepilnamečių izoliatoriaus- pataisos namų skyriaus (toliau – LRITĮPS skyriaus) pirmininkas Darius Bagdonas.

Pagrindinis klausimas, kuris buvo aptariamas – pareigybių sąrašo aptarimas ir derinimas.

Primename, kad nuo š.m. rugpjūčio sujungus dvi bausmių vykdymo sistemos įstaigas: Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorių – pataisos namus ir Kauno tardymo izoliatorių, liks veikti viena įstaiga – Kauno tardymo izoliatorius.

Pasak LRITĮPS skyriaus pirmininko D.Bagdono, susitikimo – derybų prireikė po to kai Kauno tardymo izoliatoriaus parengtas ir atsiųstas pareigybių sąrašas netenkino darbuotojų ir jų atstovų.

Aštriausiai diskutuota dėl Saugumo valdymo skyriaus pareigybių.

Džiugu tai, kad pasiekti darbuotojams palankūs susitarimai. Saugumo valdymo skyriaus korpuso apsaugos pareigūnų skaičius po diskusijų padidėjo nuo 5 iki 10, nes pavyko įrodyti, jog toks optimalus žmonių skaičius yra būtinas siekiant efektyvios tarnybos. Vadovybė įsiklausė ir į profsąjungos atstovų argumentus, jog korpuso vyresniojo pareigos reikalauja aukštesnės kvalifikacijos, įgūdžių ir patirties, todėl šis darbas neturėtų būti patikėtas jaunesniesiems secialistams.

Diskusijos nebuvo vienpusės, profsąjungos atstovai sutiko su vadovybės argumentais, kodėl naujoje įstaigoje, priešingai nei daugelyje kitų bausmių vykdymo sistemos įstaigų, turėtų būti tik vienas Saugumo skyrius. Pasak D.Bagdono, vadovybės argumentai, jog siekiama, jog būtų daugiau dirbančių ir mažiau vadovaujančių žmonių, o šio skyriaus darbas koordinuojamas ir planuojamas vieno vadovo, įtikino profsąjungas, tad minėtam siūlymui pritarta.

Profsąjungos atstovai, išgirdę vadovybės pažadą, jog dviems saugumo valdymo specialistams tikrai bus pasiūlytos kitos, tolygios pareigybės, sutiko, jog tokių pareigų naujoje įstaigoje nebeliktų

Tai, kad susitikimas, kuriame buvo deramasi itin svarbiais ir jautriais – pareigybių – klausimais, pavyko, anot Kęstučio Pauliuko, lėmė, jog vyko konstruktyvus dialogas, o abi pusės įsiklausė į argumentus.

„ Įstaigų jungimas, pokyčiai, reformos, visada skaudžiausiai paliečia darbuotojus, o nežinia dėl ateities, tampa įtampų priežastimi. Tikime, kad konstruktyvus dialogas ir pareigybių detalus aptarimas, padės išvengti nemalonių pasekmių, o visi darbuotojai įvykus pasikeitimams, jei to norės – galės toliau dirbti panašų arba tokį pat darbą, kokį dirbo iki įstaigų sujungimo“, – sakė LRITĮPS pirmininkas.

Pasak D.Bagdono, po truputį įstaigoje įtampų, nežinios mažėja, o darbuotojams ateina apsisprendimo metas – dirbti toliau ar, pasinaudojus galimybe gauti išeitinę išmoką, palikti tarnybą.

Anot skyriaus pirmininko šioje pataisos įstaigoje, kadangi darbuotojų trūksta, įstaigų jungimosi metu pareigūnai nenukentės ir dėl pokyčių neturės palikti tarnybos. Tačiau pripažino, kad pasikeitimai – tikras išbandymas, kuris vienok vis viena neapsiėjo be nepamatuotų kalbų, baimių ir susierzinimo.  

Šiuo metu įspėjimo dėl atleidimo lapelius turintys darbuotojai netrukus turėtų gauti pareigų pasiūlymą naujoje įstaigoje. Profsąjungos atstovai tikisi, jog procesas vyks sklandžiai.

Susitikime buvo paliestas ir atlyginimų klausimas.

administrator