Sprendimai skatinti pareigūnus neatsveria egzistuojančių problemų

  • 0 Comments
  • 1377 Views

Spalio mėnesį Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Valdymo komitetas į posėdžius nuotoliniu būdu rinkosi net tris kartus. Juose buvo gausu pareigūnams aktualių klausimų, susijusių su vertinimais, skatinimu, atlyginimais, nevienodu krūviu ir keista budėjimo namuose įforminimo praktika bei kt.  Geroji žinia – jog neeilinių vertinimų metu ketinama įvertinti 10 proc. pareigūnų, blogoji – neišspręsta krūvių ir atlygio problema.

Milžiniški krūviai verčia peržiūrėti algas

Vilniaus apskrities VPK vadovybė akcentavo didelį ikiteisminį tyrimą atliekančių pareigūnų darbo krūvį ir kėlė priemokų jiems klausimą. Sutikdami, jog tai padaryti būtina, profesinių sąjungų atstovai pasiūlė keisti pareigūnų atlyginimų piramidę, padidinant ir diferencijant pareiginės algos koeficientus.

Valdybos komiteto nariai priminė, jog negavo anksčiau žadėto Vilniaus m. penktojo PK darbo krūvio įvertinimo (praėjus pusei metų po Vilniaus m. šeštojo policijos komisariato prijungimo) ir gautų rezultatų palyginimo su ankstesniais minėtų komisariatų krūviais. Vilniaus apskrities VPK vadovybė patikino juos pristatysianti vėliau.

VAITĮPS pirmininkas V.Jagminas dėl nevienodų krūvių ir užmokesčio sakė, jog skirtumas turėtų atsispindėti atlyginimuose.

„Ikiteisminį tyrimą atliekančių pareigūnų krūvis ir reikalavimai skirtinguose komisariatuose – nevienodi, tačiau pasitaiko, jog mažesnį krūvį turinčiųjų atlyginimas didesnis nei tų, kurie daugiau dirba. Tai ydinga praktika“, – kalbėjo VAITĮPS pirmininkas V.Jagminas.  .  

R.Žekonis paminėjo, jog yra parengta Vilniaus apskr. VPK darbo užmokesčio vidurkių lentelė. Jis patikino, jog rajonų pareigūnams, kuriems teko dalis ikiteisminių tyrimų krūvio iš miesto policijos komisariato, esant galimybei, bus kompensuojama, lapkričio mėnesį skiriant vienkartines išmokas.

 Profsąjungos paprašė psichologinio klimato rezultatų

Profesinių sąjungų atstovams pastebėjus ir iškėlus klausimą dėl didelės personalo kaitos Vilniaus m. antrajame PK bei ten pastebėtus, prastą psichologinį klimatą išduodančius, ženklus, Vilniaus apsk. VPK administracija informavo, kad minėtame komisariate bei Reagavimo valdyboje buvo atliktas psichologinio klimato tyrimas. Vadovybė pažadėjo, jog sprendimai dėl Vilniaus m. antrojo PK bus priimti artimiausiu metu. Profesinių sąjungų atstovams paprašius, komitetas nutarė, jog su klimato tyrimo išvadomis bus supažindinti ir darbuotojų  atstovai.

Kodėl budėjimas namuose ne visada apmokamas?

Valdymo komitete VAITĮPS atstovas Martynas Drūlia iškėlė Vilniaus apskr. VPK specialiuosiuose kriminalinės policijos padaliniuose savaitgaliais, darbo dienomis po darbo valandų bei šventinėmis dienomis organizuojamų budėjimų namuose, nepažymint darbo grafikuose ir nesumokant namuose budėjusiems pareigūnams, problemą. Jis pasiūlė, jog budėjimai namuose būtų įtraukti į oficialų grafiką, o pareigūnams už tai – sumokėta.

Paprašyta, jog Profesinių sąjungų atstovai Vilniaus apskr. VPK viršininkui raštu pateiktų konkrečius budėjimo namuose organizavimo atvejus, kai nesilaikoma reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

Pasak VAITĮPS pirmininko V.Jagmino, vadovybė, gavusi informaciją apie pažeidimus neturėtų nagrinėjimo ir įrodinėjimo naštos permesti ant profsąjungų, o pati aktyviai aiškintis situaciją.

Prie minėto klausimo sugrįžus kitą valdymo komiteto posėdį, pavyzdžių pateikė tiek VAITĮPS atstovas Martynas Drūlia, tiek Vladas Sanda. Vilniaus apskr. VPK vadovybė pažadėjo paminėtus atvejus, kai budėjimai namuose organizuojami, nesilaikant teisės aktų reikalavimų, išnagrinėti, priimti sprendimus bei informuoti profsąjungų atstovus.

Neeiliniai vertinimai ir jų kriterijai

Vilniaus apskrities VPK viršininkas pristatė, kad neeiliniams vertinimams bus skirta 10 proc. nuo visų užimtų įstaigos pareigybių (skaičiuojant po 0.5 koeficiento) ir neeilinių vertinimų paskirstymo kriterijus:

  • Vertinti darbuotojus, grįžusius iš vaiko priežiūros atostogų, išskyrus tuos, kuriems iki remtino koeficiento trūksta 0,1–0,2, vadovo sprendimu gali būti nevertinamas blogai dirbantis darbuotojas.
  • Vertinti Vilniaus apskr. VPK specializuotų kriminalinės policijos padalinių, Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono PK ikiteisminį tyrimą (toliau – IT) atliekančius pareigūnus, atsižvelgus į didelį minėtų padalinių darbo krūvį. Paminėta, kad bus vertinami tie gerai dirbantys pareigūnai, kurių pareiginės algos koeficientas nesiekia atlyginimų piramidėje nustatyto koeficiento. Koeficientai bus padidinti 0.5 arba, esant galimybei ir daugiau, atsižvelgus į turimas lėšas.
  • Vertinti kitus Vilniaus apskr. VPK struktūrinių padalinių darbuotojus, kuriems daugiausia trūksta iki atlyginimų piramidėje nustatyto pareiginės algos koeficiento, atsižvelgus į darbo rezultatus. Vadovai gali nuspręsti nevertinti blogai dirbančio darbuotojo.

Kaip informavo R.Žekonis, daugiau pareigūnų tikimasi įvertinti pavasarį vyksiančių eilinių metinės veiklos vertinimų metu.

Neelinio vertinimo kriterijams buvo pritarta.

Bus paskatinti NATO renginių metu komisariatuose dirbę darbuotojai

Vilniaus apskrities VPK viršininkas Renaldas Žekonis paprašė profesinių sąjungų atstovų pritarti sprendimui, kad darbuotojams, nedirbusiems NATO renginiuose, bet likusiems padaliniuose ir vykdžiusiems įprastą darbą bei turėjusiems didesnį darbo krūvį, būtų išmokėtos vienodos išmokos. Profesinių sąjungų atstovai siūlymui tokiems darbuotojams išmokėti vienodas išmokas pritarė.

Paskatinimai visiems darbuotojams

Vilniaus apskrities VPK viršininkas pasiūlė, kad vienkartinės, po 300 eurų bruto (prieš mokesčius), tai yra 180 eurų neto (į rankas), išmokos būtų išmokėtos visiems Vilniaus apskr. VPK darbuotojams Visų Šventųjų švenčių proga. Jis taip pat pasiūlė palikti galimybę Padalinių vadovams diferencijuoti skatinimui skirtą sumą tarp skirtingų darbuotojų taip, kad vienkartinė išmoka į rankas būtų ne mažesnė negu 100 eurų ir ne didesnė nei 260 eurų (į rankas). Diferencijuoti išmokas nusprendęs vadovas privalėtų paaiškinti diferencijavimo motyvus.

Po diskusijų nutarta, visiems Vilniaus apskr. VPK darbuotojams išmokėti vienkartinę, ne mažesnę negu 100 eurų ir ne didesnę nei 260 eurų (į rankas), išmoką Visų šventųjų proga. Kiekvienas Vilniaus apskr. VPK padalinio vadovas privalės supažindinti pavaldžius darbuotojus su priimtu sprendimu diferencijuoti skatinimui skirtą išmokos sumą.

Papildomas atostogas prašo planuoti

Vilniaus apsk. VPK viršininkas atkreipė dėmesį į papildomų atostogų profesinių sąjungų nariams planavimą, ypač gruodžio mėnesį. Jis paprašė socialinių partnerių informuoti darbuotojus, kad papildomos atostogos profesinių sąjungų nariams turi būti planuojamos iš anksto ir tolygiai, kad netrukdytų  padalinio darbo, priešingu atveju vadovai turės teisę netvirtinti atostogų prašymo.

administrator

Leave A Comment