Statutinių įstaigų lėšomis nenumatoma kompensuoti sveikatos patikrinimų dėl Covid -19

  • 0 Comments
  • 1081 Views

Vidaus reikalų ministerija patikslino tvarką, kaip bus įgyvendinamos LR Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 18 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymo nuostatos  statutinėse įstaigose, ar bus nustatyta vienoda šio įstatymo įgyvendinimo praktika visiems vidaus tarnybos sistemos darbuotojams, kokio lygmens darbdavys priims sprendimą dėl sveikatos patikrinimų finansavimo darbdavio lėšomis.

Anot ministerijos, kadangi sudaryta galimybė visiems pasiskiepyti nuo koronavirusinės infekcijos, o nepasiskiepijusieji skatinami skiepytis (išskyrus atvejus, kai darbuotojai negali pasiskiepyti dėl medicininių kontraindikacijų), statutinių įstaigų lėšomis nenumatoma kompensuoti sveikatos patikrinimų, ar darbuotojas neserga COVID-19.

Sveikatos patikrinimai, ar neserga COVID-19, neatliekami darbuotojams, kurie persirgo koronaviruso infekcija arba kurie yra pilnai pasiskiepiję viena iš COVID-19 ligos vakcinų pagal nustatytą schemą.

Ministerija paaiškino, jog asmuo laikomas persirgęs COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), jeigu:

1) diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatymo tikralaikės polimerazės grandininės reakcijos metodu tyrimo (toliau – PGR tyrimas) ar greitojo SARS-CoV-2 antigeno testo (toliau – antigeno testas) rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų, arba

2) yra gavęs teigiamą (kai nustatomi anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2) kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo (toliau – serologinis tyrimas) atsakymą, o nuo atsakymo praėjo ne daugiau kaip 60 dienų. Netaikoma tais atvejais, kai serologinis tyrimas atliekamas po skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcija) vakcina.

Anot vidaus reikalų ministerijos, tikrintis, ar neserga COVID-19 liga, neprivalo darbuotojai, kurie yra nepasiskiepiję, tačiau yra persirgę COVID-19 liga.

Persirgimo COVID-19 liga faktą patvirtina ne tik teigiamas PGR tyrimo arba antigeno testo rezultatas, gautas ne daugiau kaip prieš 210 dienų, bet taip pat ir teigiamas serologinis (antikūnų) tyrimo rezultatas, jei jis gautas ne daugiau kaip prieš 60 dienų (šį testą reikia atnaujinti kas 2 mėn.). Pastarasis tyrimas ypač aktualus tais atvejais, kai asmuo nebuvo pasiskiepijęs, bet persirgo COVID-19 liga be simptomų arba nesant žymesnių simptomų ir dėl to jam nebuvo darytas PGR tyrimas arba antigeno testas, patvirtinantis jo sirgimą minėta liga. Gavus teigiamą serologinį (antikūnų) tyrimą, darbuotojui 60 dienų nereikia (kas 7–10 dienų) tikrintis, ar jis neserga COVID-19 liga.

administrator